Mögel oroar föräldrar

20140528-174836.jpg
Mögelskadorna på Hertsölunds förskola är värre än väntat och föräldrarna är kritiska. De är oroliga för att barnen måste stanna tills utrymningen, skriver Kuriren.

Mögel innehåller flera ämnen som redan i små doser kan ge upphov till reaktioner. Personer med mögelallergi kan reagera snabbt med symtom när de kommer in i en lokal där det finns mögel, skriver Allergikompetenscentrum Syd.

Vid ofta förekommande eller långvarig inandning av sporer från mögel kan dessa ge upphov till inflammatoriska förändringar i lungan, så kallad allergisk alveolit med risk för bestående nedsättning av lungfunktionen, skriver Arbetsmiljöverket.

Det är klart att föräldrar och personal är oroliga!

Dags att införa #klassrumspeng?

Läs mer om mögel på lfs-web.se .

Broschyr och film om livsmedelsmärkning

20140528-155353.jpg
Livsmedelsverket publicerar en broschyr som gör det enklare för småföretagare att märka färdigförpackade livsmedel. Ett seminarium om den information som konsumenten har rätt att få om livsmedel, inklusive märkning, finns nu även på film, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Vi vill ha ännu tydligare information!

Pressmeddelande

20140528-131550.jpg
Pressmeddelande från Astma- och Allergiförbundet:

Åtta av tio vill ha rökfria uteserveringar

– Undersökningen visar att de flesta barnfamiljer vill ha rökfria uteserveringar, det är hög tid att utöka tobakslagen så att fler miljöer omfattas. säger Leif Henriksson, förste vice ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Astma- och Allergiförbundet driver just nu en kampanj Vi gillar rökfritt med syfte att uppmuntra ägare till uteserveringar att införa rökfritt. Stödet för rökfria uteserveringar har ökat sedan 2012, i årets undersökning är det tre procent fler som stödjer rökfritt än tidigare. Undersökningen visar också att fyra av tio barnfamiljer undviker att besöka uteserveringar på grund av att andra röker där.

Passiv rökning kan ge akuta och kroniska besvär i luftvägarna. Små barn är särskilt känsliga eftersom deras immunförsvar inte är färdigutvecklat och luftvägarna är trängre än de vuxnas. Passiv rökning kan både förvärra barnastma och utlösa astma hos friska barn.

– Alla vinner på att införa rökfritt, förutom människor som är särskilt känsliga för tobaksrök skyddar man även personalen. Sverige har åtagit sig att följa WHO:s ramkonvention om tobak, länderna har enhälligt enats om att sträva mot hundraprocentigt rökfritt för alla i alla miljöer. Det är hög tid att vi lever upp till det, säger Leif Henriksson.

Positiva erfarenheter från rökfria inomhusmiljöer har lett till att det i de flesta länder finns en folklig majoritet som stöder förslag om rökfria utomhusmiljöer. Det har ännu inte undersökts hur lönsamheten påverkas när det gäller uteserveringar, men när det gäller införande av rökfritt inomhus på serveringar så har det inte påverkat omsättningen negativt i något land enligt WHO. Omsättningen har varit densamma eller ökat.

Undersökningen är gjord i samarbete med Netigate.

För mer information kontakta gärna:

Leif Henriksson, förste vice ordförande, 070 – 265 55 25
Marie-Louise Luther, ombudsman, 070 – 020 94 98.

Jag kan inte andas!

20140528-093932.jpg
Beatrice Jonsson lider av doftöverkänslighet, något som begränsar hennes vardag avsevärt. Okunnighet kring ämnet gör att hon ibland inte kan gå till skolan.

– Vår största fiende är okunskapen. Jag tror inte att folk medvetet vill försvåra vardagen för andra, säger Hannah Rosenqvist, Unga Allergiker i Nyhetsmorgon.

Tack, Hannah och Beatrice för att ni sprider kunskap och belyser de svårigheter som personer med doftöverkänslighet/kemisk intolerans möter!

Idag är det parfymfria dagen.

Pressmeddelande

20140527-180319.jpg
Pressmeddelande från Astma- och Allergiförbundet

Visa respekt för pälsdjursallergiker

I tre artiklar på kort tid har DN tagit upp positiva aspekter på hundar som tas med till offentliga miljöer. Tyvärr har man missat att ta med de negativa konsekvenser som detta innebär för personer med pälsdjursallergi. Istället beskrivs det som ett problem som är psykiskt och överdrivet.

– När det gäller ledarhundar har Astma- och Allergiförbundet en överenskommelse med Synskadades Riksförbund, SRF, om hur konflikter som rör ledarhundar bör hanteras, säger Leif Henriksson, förste vice ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Både allergiker och synskadade har lika stor rätt till ett tillgängligt samhälle enligt
FN-konventionen om rättigheter för funktionshindrade. Det betyder att varken personer med svårare pälsdjursallergi eller de med ledarhund kan hävda sin rätt på den andres bekostnad. De situationer där konflikter skulle kunna uppstå går oftast att lösa bara viljan finns eftersom det bara rör sig om ca 300 ledarhundar.

Vi tycker inte det finns någon poäng i att ställa olika grupper med funktionshindrade mot varandra – vi arbetar gemensamt för ett tillgängligt samhälle.

– Allergi kan liksom en synskada utgöra en funktionsnedsättning om den utgör hinder i en persons vardag. Människor med allergi möts tyvärr alltför ofta med misstro därför att funktionsnedsättningen är dold och inte syns, säger Leif Henriksson.

Ett större problem för den som är pälsdjursallergiker är de hundar som ”bara” är sällskapsdjur och som inte nödvändigtvis behöver tas med överallt. Det blir allt vanligare att man tar med hunden till exempelvis klädaffärer, apotek eller i kollektivtrafiken. Många med svår pälsdjursallergi har redan idag problem att röra sig fritt och vi anser därför att pälsdjur bör undvikas så långt det är möjligt i offentliga inomhusmiljöer.

Ungefär 15 procent av den vuxna befolkningen och sju procent av 12-åringarna uppger att de har pälsdjursallergi. Det är förstås inte alla som har svår pälsdjursallergi, men studier visar att pälsdjursallergi är den svåraste av våra vanliga luftvägsallergier eftersom den så lätt leder till utveckling av astma och hyperreaktiva luftrör.

Läs hela uttalandet här.

För mer information kontakta gärna:
Leif Henriksson, förste vice ordförande, tel 070 – 265 55 25
Marie-Louise Luther, ombudsman, tel 070 – 020 94 98.

Läs mer om hundar i offentliga miljöer.

Öka förståelsen för barn med astma och allergi

20140526-200046.jpg
I kvällens Postkodmiljonären uppmärksammades Astma- och Allergiförbundet i en ny film:

– Allergier begränsar ju faktiskt livet för många och även om forskningen går framåt så är det fortfarande så att vi måste visa stor hänsyn och hjälpa till exempel barn med allergier så att de inte känner sig utpekade och utanför, säger Gunilla Hedlin i klippet från Postkodlotteriet.

Heja Bishops Arms i Skövde

20140526-123537.jpg
Bishops Arms i Skövde är en av krogarna som registrerat sig på ”Vi gillar rökfritt”. Zimon Brohede tror inte att rökförbudet skrämt i väg gäster.

– Jag tycker att de flesta är positiva. Jag skulle säga att 90 procent tycker att det är jättebra, 8 procent tycker att det är okej och schyst, 2 procent tycker att det är dumt och att hela meningen med uteserveringen är rökning, säger han till Hotellrevyn.

Kanske våra grannar på Storgatan i Luleå hänger på trenden? Kom igen Bishops Arms i Luleå – inför rökfri uteservering ni också!

Rökförbud på allmän plats är bra för hälsan!