Pressmeddelande

20140712-100826.jpg
Vi vill veta allt som maten innehåller!

I december 2014 införs nya EU-regler om hur man ska deklarera innehållet i mat. I Sverige har Livsmedelsverket (SLV) nyligen beslutat hur bestämmelserna ska införas i vår lagstiftning. De nya reglerna innebär att oförpackade livsmedel inte omfattas av samma strikta regler som förpackade.

Det innebär att man som kund på restaurang, vid bespisningar i förskola, skola och på sjukhus där man tillagar maten, inte har rätt att få veta allt maten innehåller. Som gäst har man endast rätt att få information om maten innehåller något av de 14 allergen som EU listat.

De som är allergiska mot andra ingredienser än de 14 som finns på EU-listan kommer inte att kunna känna sig trygga och säkra med de nya reglerna. Konsumenter ges inte rätt att få information om maten innehåller vanliga allergener såsom proteiner från ärtor, baljväxter, majs, ris, äpplen, banan, kiwi, stenfrukter, kött, chili, kryddor m.m. Särskilt svårt är det i situationer där konsumenten är hänvisad till en leverantör, som oftast är fallet i förskola, skola vård och omsorg.

De nya reglerna kommer att skapa en otillgänglig och otrygg situation för personer med olika former av födoämnesallergi/överkänslighet. Att inte få full information om matens innehåll gör att man helt enkelt får avstå från att delta i de sociala aktiviteter som det innebär att äta eller fika ute tillsammans.

– Vi anser att det ska vara en lagstadgad rättighet att få full information om matens innehåll, det är den linje som Astma- och Allergiförbundet, Unga Allergiker och Svenska Celiakiungförbundet kommer att fortsätta att driva. Vi kommer fortsätta att arbeta för ett tillgängligt samhälle där man har en självklar plats i gemenskap och samhällsliv, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

De allergener som inte kommer att behöva redovisas efter den 14 december leder ibland till svåra reaktioner som exempelvis kräkningar, diarré, magsmärtor, astma och svåra svullnader. Det är symtom som ofta leder till sjukfrånvaro från förskola, skola och arbete. Med rätt information är det möjligt att undvika dessa konsekvenser.

Riksdagen har nyligen beslutat om att betrakta bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Samtidigt bidrar Statens Livsmedelsverk till att skapa en situation med otillgänglighet för personer med matallergier. I Riksdagens beslut anges att ”Bristande tillgänglighet betyder att en person med funktionsnedsättning missgynnas därför att man inte gjort skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning.

Astma- och Allergiförbundet har lämnat synpunkter på förslaget till Livsmedelsverket.

För mer information kontakta gärna:

Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet, 070 – 661 54 75
Erika Sohlberg, förbundsordförande Unga Allergiker, 070 – 741 88 50
Eva Wilhelmsson, förbundsordförande, Svenska Celiakiungförbundet, 076 – 826 11 15

Eva-Maria Dufva, pressekreterare, 070 – 588 72 88.

Produktåterkallelse

20140710-234353.jpg
Felmärkning av innehåll i Prominias produkt Mamma Perfect Protein ”Choco Sensation”. Produkten innehåller sojalecitin vilket inte framgår av innehållsförteckningen. Detta kan medföra hälsofara för personer med sojaallergi. Prominia har meddelat samtliga butiker och produkten har omgående plockats ur sortimentet.

Barnfetma ökar risken för astma

20140709-111925.jpg
Experter har funnit att risken för att utveckla potentiellt livshotande andningstillstånd, inklusive astma, ökar med 55 procent för varje extra enhet av BMI.

Mer än 5000 barn som utvecklat astma vid 7-års åldern deltog i undersökningen som genomförts av australiska och brittiska forskare. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO), är en av tre 11-åringar överviktiga. Även om de bakomliggande orsakerna till astma inte är kända, visar studien att övervikt kan vara en av orsakerna till ökningen.

Läs mer här.

Adrenalinet slut – allergiker i livsfara

20140705-102641.jpg
Hugo, 3 år, kan dö av jordnötter. Vid en allergisk chock – anafylaxi, är en adrenalininjektion hans livlina. Nu är sprutan slut på majoriteten av landets apotek på grund av tillverkningsproblem, skriver Aftonbladet

Flera sorter av adrenalinpennorna har haft leveransproblem till och från under det senaste året.

Det finns liknande sprutor i handeln men för att ersätta läkemedlet med en annan typ av spruta krävs läkarkonsultation och nytt recept.

Passa på – Sommarrabatt!

20140703-194753.jpg
Just nu kostar det bara 50 kronor att bli medlem för resten av 2014 (ordinarie avgift är 150 kr för första året)!

Eller sms:a BARNALLERGI till 72901

För 100 kr får du ett års medlemskap i Astma- och Allergiförbundet och 50% går oavkortat till Barnallergifonden.

Stöd vårt arbete, bli medlem du också!

Tillsammans kan vi:

-föra 3 miljoner astmatiker och allergikers talan
-påverka beslutsfattare att aktualisera astma- och allergifrågor
-öka tillgängligheten i skola, arbetsliv och offentlig miljö.
-bota istället för lindra – hjälp oss leda oberoende forskning framåt

Läs mer om dina medlemsförmåner här

…och här 😉