Pressmeddelande

20140331-174146.jpg
Alltför många undantag i diskrimineringslagstiftningen

Astma- och Allergiförbundet är starkt kritisk till regeringens lagförslag om att betrakta bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Vi bedömer det som att lagförslaget inte på något avgörande sätt kommer att bidra till ett samhälle som är tillgängligt även för människor med funktionsnedsättning. Handikapprörelsens kritik har hittills främst riktats mot att verksamhetsutövare med färre än tio anställda inte behöver följa förbudet och mot att varaktigheten i relationen mellan den som upplever diskriminering skall vägas in om ett utestängande ska betraktas som diskriminering.

Den framförda kritiken är i sig fullt tillräcklig för att vi ska uppmana riksdagens ledamöter att säga nej till lagförslaget i sin nuvarande form. Men det finns fler förbättringar som behöver göras.

Lagförslaget görs tandlöst genom att det undantar de flesta miljöer där människor idag möter diskriminering och begränsas ytterligare genom att det också undantar en stor andel av de funktionsnedsättningar som existerar.

I den debattartikel i Svenska Dagbladet den 3 mars där förslaget presenterades skriver Ullenhag
”I lagförslaget anges att med bristande tillgänglighet ska avses att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan sådan funktionsnedsättning. Vad som är skäligt i ett enskilt fall bör bedömas utifrån krav på tillgänglighet i lag eller annan författning och med hänsyn till bland annat ekonomiska och praktiska förutsättningar”.

Detta innebär att tillgänglighetshinder av den typ som människor med allergiska sjukdomar möter inte innefattas av lagförslaget. I praktiken finns det inga krav på tillgänglighet gällande hinder som människor med allergiska sjukdomar möter i gällande lagar och författningar. I samma debattartikel skriver Ullenhag att ”för att avgöra om en person har diskriminerats i det enskilda fallet föreslår regeringen att man ska utgå från gällande regler om tillgänglighet, till exempel i plan- och bygglagen eller i EU-förordningar. Där det inte finns tillämpliga regler bör en skälighetsbedömning göras som kan leda till att enklare åtgärder kan komma ifråga”.

Sedan många år har Astma- och Allergiförbundet arbetat för att plan- och bygglagen ska förändras så att bygg- och samhällsplaneringen också väger in behoven hos människor med t.ex. allergiska sjukdomar. Hittills har detta inte gett något resultat.

Vi uppmanar riksdagens ledamöter att de vid behandlingen av lagförslaget utgår ifrån den av riksdagen antagna FN-konventionen om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättningar. Där är definitionen bredare när det gäller funktionsnedsättningar. Om regeringens lagförslag ska leva upp till konventionen måste också de lagar man hänvisar till, i detta fall plan- och bygglagen, inkludera behoven hos människor med till exempel allergiska sjukdomar.

För mer information kontakta gärna:

Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet, 070 – 661 54 75
Marie-Louise Luther, ombudsman Astma- och Allergiförbundet, 070 – 020 94 98

Sista dagen i Kåbdalis

20140331-130707.jpg
Nu njuter vi av de sista åken för i år. Tur att vi hade välfyllda goodiebags så vi kan ladda batterierna med Plamils mjölk- och nötfria choklad från Kung Markatta och Vitamin wells drycker!

20140331-124931.jpg
Stort tack till Mikael på Kåbdalis stugby Blåfjell som fixat och ordnat så bra för oss alla. Vi ses nästa år!

Lördag i Kåbdalis

20140329-150252.jpg
Lunch i Blåfjells grillkåta.

20140329-150403.jpg
En välbehövlig paus, trevlig samvaro, varmkorv och fika i toppenväder!

20140329-204052.jpg
På kvällens mingelmys hade vi lottdragning. Intäkterna från lotteriet, 2260kr går oavkortat till Barnallergifonden.

20140329-211203.jpg
Tack alla som skänkt fina priser till vårt lotteri – bland annat Luleå kommun 😉

20140329-212055.jpg
Ett särskilt tack till bästa tjejerna på Kårleone i Kåbdalis. De har putsat och fejat hela veckan inför vår ankomst och dessutom har de hållit nötfritt!

Nu drar vi!

20140328-081533.jpg
Solen skiner, bilarna är fullpackade, alla goodiebags är välfyllda, deltagarna har fått den sista informationen och helgens program. Nu börjar vårt familjeläger i Kåbdalis!

Vi hoppas kunna avge rapport med uppdatering av bloggen under helgen. Håll utkik här, ni som inte kunde hänga med denna gång.

Se pressmeddelande .

Pressmeddelande

20140327-211418.jpg
Nytt stöd för familjer med allergiska barn

Astma- och Allergiförbundet startar ett familjestödsprojekt för att bygga upp stödgrupper där ett eller flera barn i familjen har astma, allergi eller annan överkänslighet. Det är ett prioriterat och viktigt projekt och en del i det pågående arbetet under Barnallergiåret.

Astma- och Allergiförbundet kommer att starta föräldrastödsgrupper på ett tjugotal olika orter runt om i landet. Grupperna erbjuder föräldrar som har barn med någon allergisjukdom ett återkommande lokalt forum där de kan träffa andra föräldrar med allergiska barn för att stödja och lära av varandra.

– Det behövs verkligen, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet. Genom personliga kontakter, mejl och genom inlägg i förbundets olika sociala media får vi återkommande exempel på hur svårt det kan vara att få vardagen att gå ihop för familjer med allergiska barn. Det gäller att hela tiden ligga ett steg före, säger Maritha.

När barnen är sjuka och man inte vet hur man ska kunna hjälpa dem, när orken saknas för att ta nya tag och få vardagslivet att fungera känner man sig lätt väldigt ensam och sårbar. Att få möta andra som gör eller har gjort samma resa är ett betydelsefullt stöd som kan göra skillnad i familjens liv och ge redskap för att hantera vardagen med ny kraft.

I varje grupp finns en person som har tagit på sig att samordna träffarna, en föräldraresurs. En föräldrastödsgrupp kan bestå av 3-8 deltagare och gruppen bestämmer själv hur ofta man vill träffas.

På följande orter planeras det lokala föräldragrupper: Malmö, Karlskrona, Mölndal/Härryda, Trollhättan/Vänersborg, Uddevalla, Skövde/Falköping, Stockholm, Uppsala, Hedemora, Leksand, Falun, Kopparberg, Edsbyn/Ovanåker, Örnsköldsvik, Ånge, Skellefteå och Luleå. Här hittar du kontaktuppgifter.

Handen på hjärtat, vem vill röka och snusa?

20140327-130625.jpg
– Hur var det med dig och tobak? frågar Tobaksfri Duo.

Kalle Norrbin, IFK-Luleås lagkapten svarar:

– Jag har ju som sagt alltid varit i en trygg klass, nästan ingen höll på med tobak! Vi hade väldigt bra syning från våra tränare också, dom hade bra koll på oss. Jag testade men tyckte att det var helt ovärt. Det är ju skönt att ha en trygghet i gruppen också, att ingen håller på med tobak. Det är något som styrker! Jag blev stärkt i mig själv också, att jag klarade att stå emot. Vem vill hålla på med snusning och rökning egentligen? Tobak har nog aldrig varit ett alternativ ens. Handen på hjärtat, vem vill egentligen röka och snusa, tror det är en statusgrej som är häftigt i vissa åldrar som sedan förvandlas till ett beroende. Hitta en styrka i dig själv att inte följa strömmen och hjälp sedan dom som inte är lika stark som du är.

Kloka ord!

Lagförslaget innehåller för många undantag

20140324-135048.jpg
Undantagen i lagförslaget om bristande tillgänglighet som diskriminering skickar en signal som inte är i linje med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Hjälp till att agera och sprida detta pressmeddelande från Handikappförbunden.

Sverige har som många andra länder, ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I slutet av mars kommer FN:s övervakningskommitté granska hur Sverige uppfyller konventionen.

– Vi kommer framförallt att påpeka hur Sverige brister i tillgänglighet, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden. De lagar vi haft i decennier om krav på tillgänglighet följs inte. Medan andra länder successivt förstärker sina lagar för att få en samhällsutformning som inkluderar alla människor, går Sverige åt fel håll som inför lagar som tillåter att vissa får fortsätta diskriminera.

Läs också vad Jonas Sjöstedt och Eva Olofsson från Vänsterpartiet skriver i en debattartikel i SvD:

Det måste bli slut på att se tillgänglighet som i första hand en kostnadsfråga. Ett tillgängligt samhälle är i stället bra för alla och ger människor ökade möjligheter att delta och leva ett självständigt liv.

– Lagförslaget innehåller för många undantag, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR och Malin Bernt i ett inslag i Sveriges Radio