Linnéas föräldrar anmäls av skolan


7-åriga Linnéa från Torslanda lider av svår pälsdjurs- och äggallergi. Hon vill inget hellre än att gå till skolan. Men sedan stadsdelen där hon bor beslutat att ta bort hennes specialanpassningar går det inte. Linnéas frånvaro har fått skolan att göra tre orosanmälningar till socialtjänsten. 

– Orosanmälningar är ett vanligt motdrag när skolan tycker att föräldrarna kräver för mycket, säger Cilla Lundström från Elevens rätt, till Göteborg Direkt.

Föräldrar har en plikt att skydda sina barn!

Riv murarna

Funk i 4D på Sverigeturné med föreställningen – Riv murarna

För första gången har Sveriges mest tillgängliga teaterföreställning skapats, för, av och med personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Under 2017 kommer Riv murarna åka på Sverigeturné.

När föreställningen kommer till Luleå den 30 mars 2017 på Länsteatern är det första gången som Luleåpubliken får möjlighet att se Sveriges mest tillgängliga teaterföreställning. På scenen står skådespelarna Linnea Sundblom och Joanna Dalgren samt musikerna Justina Lakin och Johan Johansson. ”Riv murarna” ger en bild av hur det är att leva med en funktionsnedsättning i ett samhälle som vill normalisera. Vem är egentligen annorlunda? Hur behandlas de som av normala betraktas som annorlunda?

Läsroboten Vinci väcker läslusten

Vårt påverkansarbete har gett resultat!

När läshundsprojektet på Östra skolan drog igång fick Astma- och Allergiföreningen i Luleå möjlighet att delta på ett möte och belysa projektet ur ett allergiperspektiv. Bland annat förordade vi en parallell studie som undersökte hur en robothund kunde bidra till läskunnighet. En sådan studie skulle inte exkludera personer med allergi eller hundrädsla. 

Nu pågår ett projekt med en läsrobot på Porsöskolan i Luleå. Det glädjer oss att läsa artikeln i Norrbottens Kuriren:

Att läsa för Vinci är en förlängning av det läsfrämjande projektet Läshund som genomfördes på Östra skolan 2015

– Nu ville vi prova en annan, mer allergivänlig modell, säger Lena Lundberg Vesterlund, bibliotekschef i Luleå och initiativtagare till både projekt Läshunden och Läsroboten.

I skolan ska alla kunna vistas

Trots att läkare, allergikonsulent och skolsköterska anser att mycket tyder på att det finns en koppling mellan elevernas symptom och inomhusmiljön på Getingeskolan, så tänker politikerna inte agera förrän de har fått kopplingen bekräftad. Och den byggnadstekniska undersökningen av skolan ska vara klar först i november.

– Jag skulle inte skicka mitt barn dit, säger Kent Åke Henricson, överläkare på barnallergimottagningen i Halmstad, till SVT Nyheter Halland.

#skolsnusk

Inspektion efter livsfarligt slarv på McDonalds

Inom loppet av ett par månader har två barn med allergier utsatts för direkt livsfara på grund av fusk och slarv på McDonalds i Skara. 

– Det som hänt är allvarligt, säger Skara kommuns miljöchef Christina Marmolin till Nya Lidköpings-Tidningen

Kommunen gör därför en inspektion på restaurangen för att kontrollera personalens utbildning och kunskaper om allergier.

På Luleå kommunen hemsida anmäler du liknade händelser – allergisk reaktion/incident av mat 

Vi uppmanar alla som fått fel mat att anmäla det!

Vägledning om hundar i skolan ska tas fram

Skolmyndigheterna Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har beslutat att ta fram en vägledning om hur hundar får användas i skolan. 

Beskedet gavs på ett samrådsmöte med funktionshindersrörelsen i juni 2016. SPSM har fått ansvar att leda arbetet i samverkan med Skolverket. 

Myndigheterna kommer även ansvara för att vägledningen sprids till skolorna när arbetet är klart. Någon tidplan för arbetet finns inte ännu, men Astma- och Allergiförbundet kommer att följa arbetet och ge synpunkter.
Ansvarig ombudsman på förbundskansliet är Marie-Louise Luther.

En vägledning för hund i vård och omsorg har redan tagits fram.

#läshund

Policy för jordnötter och nötter

Astma- och Allergiförbundet har tagit fram en policy för jordnötter och nötter

Statistik från Akademiska sjukhuset i Uppsala visar att jordnötter och nötter är den matallergi som ligger bakom hälften av alla akuta sjukhusbesök.

Astma- och Allergiförbundets inställning är att nötfritt är tryggast, speciellt när det gäller barns arbetsmiljöer som förskola, skola och fritidshem.