Internationella funktionshinderdagen

  Den 3 december är det internationella funktionshinderdagen. Det kommer vi att uppmärksamma genom olika aktiviteter i Föreningarnas hus i Luleå. 

Program (se bild ovan)

10:00 Öppet hus – välkomna

10:30 Kort presentation av föreningarna inom HSO

11:00 Danskompaniet Spinn föreläser om allas rätt att dansa

13:00 HjärtLung-Luleå informerar om kampanjen ”Med ljuset på”

14:00 Handikappidrotten informerar om sin verksamhet

15-16 Brottsofferjouren föreläser om våld mot funktionsnedsatta

Aktiviteter

Gratis hörseltest 

13-15 Hjärt- och lungräddning med Sixten Öqvist 

Prova på olika funktionsnedsättningar

Information, filmvisning, lotteri och fikaförsäljning (allergi- och veganvänligt)

Kom doftfri och meddela eventuella anpassningsbehov. Alla är hjärtligt välkomna!

#ADay4All

Julmingel 2015

  
Alla snälla barn fick träffa tomten på vårt Julmingel!

  
Ida tog hand om försäljningen i vårt fina konstlotteri! 

  
Vi bjöd på smörgås, pepparkakor och lussekatter. Det fanns möjlighet att pyssla julkort och lyktor för de som ville. 

  
Vi fikade…

 
pratade och värvade medlemmar! 

  
Tack för en mycket trevlig dag!
  

Nya riktlinjer för vård vid astma och KOL

  
Nya nationella riktlinjer från Socialstyrelsen ska ge astma- och KOL-patienter tidigare diagnos och bättre uppföljning (klicka på blå text för att se en informationsfilm). 

Samtidigt varnar läkare för att bristen på astma- och allergispecialister gör det svårt att klara uppdraget.

– Vi står inför en krissituation, säger överläkare Maria Starkhammar på Södersjukhuset till SVT Nyheter.

Dela gärna detta inlägg!

Astma – en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn

  
Astma är en av barnens vanligaste kroniska sjukdomar. Aktuella svenska studier visar att ungefär 8–10 procent av barn i skolåldern har astma. 

Astma hos skolbarn och tonåringar orsakas i huvudsak av kronisk inflammation kopplad till allergisk sensibilisering och eksem. Bland skolbarn med astma räknar man med att 60–80 procent har allergisk sensibilisering, dvs har förhöjda nivåer av IgE-antikroppar mot t ex pollen, pälsdjur eller kvalster.  

Ansträngning, kall luft och tobaksrök kan också orsaka besvär. För barn med svår födoämnesallergi, framför allt mot jordnöt och hasselnöt, är det viktigt att astman är väl behandlad, eftersom dåligt kontrollerad astma är en riskfaktor för allvarliga reaktioner.

Läs mer i  Läkartidningen 46/2015

Elever vill ha hårdare regler om rökning på skolgården

  
Beslutet om rökfria skolgårdar har funnits länge. Trots det finns det fortfarande askkoppar på vissa skolgårdar, berättar Stockholm Direkt

När gymnasieelever tillfrågades om vad de tyckte om tobaksfrågan på skolgården svarade majoriteten – kanske något förvånande – att de vill ha tydligare konsekvenser om någon ertappades och att skolans personal skulle välja att ringa hem i högre utsträckning än de gör idag.

#tobaksfriaveckan