Än en gång händer det som inte får hända

I går skickade vi en skrivelse till Barn- och utbildningsförvaltningen:

Astma- och Allergiföreningen i Luleå har fått vetskap om att det återigen inträffat en allvarlig incident där ett barn med svår födoämnesallergi mot ägg fick felaktig specialkost och drabbades av anafylaktisk reaktion (allergichock). Flickan som bara är 7 år gammal blev så påverkad att hon behövde få adrenalinspruta och åka in med ambulans till sjukhuset. Hon blev inlagd på barnavdelningen för observation över natten och var inte återställd dagen därpå. Vi har begärt ut anmälan som gjorts till Arbetsmiljöverket och Miljökontoret och man uppger att eleven ”tagit fel mat”. Om man har säkra rutiner kring mathantering så ska det inte finnas möjlighet för barnet att få fel mat och man kan inte lägga över ansvaret på en 7-åring. Vi känner oss uppgivna efter allt påverkansarbete vi lagt ned för att få en säker mathantering inom förskola och skola i Luleå kommun.

Vi såg att ni söker nya enhetschefer inom måltidsservice. I annonsen står inte ett enda ord om att det är viktigt med kunskap inom specialkost. Det står att ”Måltidsservice är en nationell förebild genom att måltiden är god, säker och näringsriktig”. Vi kan inte hålla med om att maten som serveras inom förskola och skola i Luleå kommun är säker. De senaste åren har det skett upprepade incidenter där barn med svåra födoämnesallergier drabbats av svåra reaktioner pga att de serverats felaktig kost. Vad gör kommunen för att säkerställa att detta inte händer igen? Måste ett barn sätta livet till innan detta tas på allvar?

Styrelsen för Astma- och Allergiföreningen i Luleå