Allergichock på skolan gav stort skadestånd

20130429-221327.jpg
Matnyttigt skriver om en pojke som, vid ett flertal tillfällen, serverats mat med ägg i på sin skola. Detta trots att personalen på skolan hade blivit informerad om att ägg ger eleven en livshotande anafylaktisk reaktion. Redan efter första gången lovade skolans ledning att de skulle ändra på rutinerna så att detta inte kunde hända igen. Men det gjorde det och nu efter många turer har skolans försäkringsbolag betalat ut ett betydande skadestånd för fysiskt och psykiskt lidande.

Nu finns det alltså chans till upprättelse för barn som drabbas av felaktig kosthantering!

-Vårt fall bör vara vägledande så det är viktigt att så många som möjligt kan få reda på detta. Inte för pengarnas skull, utan för att sätta tyngd bakom kravet på att alla allergiska barn skall ha en trygg och säker arbetsmiljö på skolan, konstaterar pojkens mamma.

GLMS-dagen

20130418-092107.jpg
En av fem elever tål inte gluten, laktos, mjölk eller soja och behöver därför specialkost. Många skolor klarar inte av att erbjuda dessa elever likvärdig kost som övriga elever. Specialkosten kan i vissa fall ha ett lägre näringsvärde, och detta kan naturligtvis påverka studieresultaten för dessa elever.

Den 15 maj genomförs Sveriges första GLMS-dag i anslutning till den internationella celiakidagen. Svenska Celiakiförbundets förhoppning är att Sveriges skolor denna dag ska servera samma mat till alla skolans elever. En skolmåltid fri från gluten, laktos, mjölk och soja.

Astma- och Allergiföreningen i Luleå har uppmanat Luleås skol- och förskolekök att fira dagen.

Hur tänkte Finland nu?!

20130428-162226.jpg
Foto: Västra Nyland

I Kyrkslätt i Finland drar de in specialkosten för allergiker. Läs mer här.

På hösten går Kyrkslätt in för att slopa specialmat för elever och daghemsbarn som har allergier. Endast livsfarliga allergier beaktas hädanefter…

Vid lindriga allergier, med symtom såsom tillfällig rodnad, sveda eller klåda i munnen, erbjuder köken inte längre ett alternativ.

Är det här verkligen förenligt med Barnkonventionen?!

Skolverket har inte godkänt matsäck

20130428-122342.jpg
Foto: Carin Sjöblom/Sveriges Radio

Luleå kommun har gått ut med information om att föräldrarna själva måste tillse att barnen får mat i skolan och förskolan under den stundande konflikten inom Kommunal. Detta trots att måltider ska serveras enligt skollagen. Nu visar det sig att Skolverket inte alls har godkänt något avsteg.

Läs mer och lyssna på inslaget här.

”Ställ krav på kommunen”

20130426-233055.jpg
Kommunal Norrbotten skriver ett meddelande till alla föräldrar som uppmanas att skicka med mat till barns skola och förskola om Kommunals strejk träder i kraft natten mot måndag:

Kommunerna försöker vända opinionen mot Kommunal genom att lägga skulden på kommunalarbetarna att barnen i skolan inte ska få mat. Detta ansvar ligger inte på kommunalarbetarna utan på varje huvudman som i lagens mening är Kommunen.

I Sverige har vi en skollag som ibland annat i Kap 10§10 säger att ”Utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lär verktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider”

Skolmaten betalar vi varje månad för via skattsedeln och kommunerna ska inte tjäna pengar på att vi får betala det två gånger. Era kommuner kan avhjälpa det med tex catering av mat, lunchkuponger osv. Det går att lösa utan att ställa kravet på föräldrarna, ställ krav och hjälp inte kommunerna att undereliminera kommunalarbetarnas kamp om att få rimliga villkor och löner som andra fått på arbetsmarknaden!

Stöd till familjer med svårt sjuka barn

20130426-192304.jpg
Astma- och Allergiförbundet fick i veckan ett mycket glädjande besked. Arvsfonden har beviljat förbundet ett tre-årigt projekt vars syfte är att ge stöd till föräldrar med svårt allergiska barn.

Förberedelserna för projektet startade med att Astma- och Allergiförbundet träffade föräldrar till svårt allergiska barn i sex olika fokusgrupper. Luleåföreningens föräldrafokusgrupp var en av dem.

– En rad rapporter om akuta livshotande allergireaktioner hos barn har nått oss under den senaste tiden. Ett projekt som utvecklar olika former av stöd till familjer med svåra allergier kan tillföra mycket gott. Nu påbörjar vi planeringen, i höst ska projektet sjösättas, säger kanslichef Ulf Brändström, Astma- och Allergiförbundet.

Läs hela pressmeddelandet.