Heltäckningsmattor kan leda till förvärrad astma

Pressmeddelande

Användandet av textila golv kan kopplas till ökad risk för ohälsa i form av förvärrad astma, allergi och inflammatoriska processer i kroppen. Forskning visar att det förekommer mer damm och allergener i mattor jämfört med släta golv, vilket ger försämrad luftkvalitet och ökade besvär hos personer med astma och allergi.

Astma- och Allergiförbundet håller fortsättningsvis fast vid rekommendationen att undvika textila golv i barns miljöer, på arbetsplatser och offentliga miljöer där tillgängligheten för alla behöver vara god, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

I en kunskapssammanställning från 2016, som ges ut från Astma- och Allergiförbundet, rekommenderar artikelförfattarna från norska arbetsmiljö- och folkhälsomyndigheten fortsatt försiktighet vid användning av heltäckande mattor på skolor, förskolor och kontor.

Textila golv kräver mer omfattande rengöring, något som i praktiken ofta försummas, och innebär därmed högre kostnader för den som köper städtjänster. Någon expertgranskad dokumentation för att textila golv är oproblematiska för innemiljön har artikelförfattarna inte hittat.

För fler kommentarer, var god kontakta: Maritha Sedvallson, ordförande, Astma- och Allergiförbundet, telefon 070 – 66 154 75.

För mer information om inomhusmiljön i skolor, var god kontakta: Marie-Louise Luther, ombudsman, Astma- och Allergiförbundet, telefon 070 – 020 94 98

För pressfrågor, var god kontakta: Anna Järphammar, pressekreterare, Astma- och Allergiförbundet, telefon 073 – 088 66 22

50-årsjubileum på Alcatraz!

Save the date! Den 18 november 2018 firar Astma- och Allergiföreningen i Luleå 50 år! Jubileet firas på Alcatraz mellan klockan 11-15. Mer detaljerad information kommer.

Preliminärt program ser ut som följer:

Konferenssalen: Förbundsordförande Maritha Sedvallson inleder dagen. Barnallergolog Anna Sandin kommer att prata om den pågående NICE-studien om födoämnesallergier hos barn. Forskare från OLIN-projektet kommer att prata om aktuell forskning om astma och allergier. Föreläsningarna är öppna för alla. Vi bjuder alla medlemmar på fika.

Prison Island: Vi har bokat hela avdelningen för våra medlemmar!

Bowling: Vi har bokat hela avdelningen för våra medlemmar

Aktiviteter utöver ovanstående bekostar ni själva. Läs mer på Alcatraz hemsida