Svar på skrivelse

Nu har vi äntligen fått svar på vår skrivelse angående ansökan om specialkost i e-tjänst

Så här svarar Helena Nordkvist, Enhetschef, Måltidsservice:

Hej

Tack för er återkoppling och synpunkter om e-tjänsten.

Sen några veckor tillbaka finns inte längre tvingande rutan kvar för samtycke till kontakt med vården.

Samverkan med Friluftsfrämjandet

I kväll har vi haft ett viktigt utbyte av kunskap tillsammans med Friluftsfrämjandet ute vid Hertsöträsk. Adrian Clarke från ”Allergisäkra äventyr” utbildade i allergisäker friluftsmatlagning, samt hur en kan göra upp eld och elda på sätt som minimerar rök (bra för astmatiker). Vi fick även information om hur vi ska använda vassa verktyg som yxa, kniv och såg på ett säkert sätt.

Tack för ikväll! Vi ser fram emot fortsatt samverkan mellan våra organisationer!

Ett bra tips – ladda ner 112-appen

Allergisäkra äventyr med Adrian

Astma- och Allergiförbundets lokalföreningar i närheten av Luleå bjuds tillsammans med lokalavdelningar inom Friluftsfrämjandet in till en gemensam träff med Friluftsfrämjandets erfarne ledare Adrian Clarke.

Adrian Clarke håller en workshop i friluftsteknik med tips och trix inför friluftsäventyret, bland annat vad du kan tänka på för att elda allergivänligt. Du bjuds på allergivänlig matlagning med provsmakning.

Träffen är en möjlighet att öka den lokala samverkan mellan våra båda organisationer för att kunna dra nytta av varandras olika kunskaper. Du som är aktiv i Astma- och Allergiförbundet kanske vill öka dina kunskaper kring friluftsliv och den positiva effekt vistelse i naturen har för vårt välmående. Medan aktiva i Friluftsfrämjandet kanske vill få värdefulla kunskaper och öka sin förståelse för barn och unga med astma och allergier.

Plats Hertsöträsk friluftsområde, Luleå

Datum och tid fredag, 20 sep 2019, kl 18:00 – 20:30

Anmälan För dig som är föreningsaktiv eller styrelsemedlem i Astma- och Allergiförbundet sker anmälan till Åsa Jonsson, asa.jonsson@astmaoallergiforbundet.se, 073-98 42 948

Representerar du Friluftsfrämjandet anmäler du dig i äventyrshanteraren: http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/

Sista anmälningsdag 2019-09-18

Vid frågor om träffen kontakta ledare Adrian Clarke,

adrian.clarke@friluftsframjandet.se, 072-570 14 48.

Tänk på att komma parfymfri

Norrbotten sämst på allergivård

Pressmeddelande

En ny undersökning från Allergia visar stora geografiska skillnader i allergivården. Dina möjligheter att få specialistvård beror på var i landet du bor. Bäst förutsättningar råder för dig som bor i Skåne, Halland, Kalmar och Stockholm där tillgången till specialister och andelen som får allergivaccination är bättre än i övriga landet. Sämst ställt är det i Norrbotten, Västernorrland, Gävleborg, Örebro, Gotland och Jönköping.

– Tillgången till bra och rätt vård ska inte bero på var du bor, utan ska styras utifrån behov. Allergias undersökning visar att det finns stora förbättringsmöjligheter där många goda exempel kan hämtas från Skåne som har satsat på att hålla en bra kompetens utifrån ett allergicentrum i regionen, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare Astma- och Allergiförbundet.

I Skåne finns det såväl fler allergologer som hudläkare och betydligt fler patienter får allergivaccinationer. Dessutom har man ett 60-tal vårdcentraler med särskild kompetens inom astma, allergi och KOL, vilket möjliggör en kompetent fast vårdkontakt för de med allergi, astma och annan överkänslighet.

Även om vissa regioner är bättre än andra finns det generellt alltför få specialistläkare inom allergi.

– Det behövs nationell samverkan för att säkra kunskap och kompetens inom allergiområdet. Snart finns det inga specialister kvar, och då riskerar även kunskapen att gå förlorad i primärvården. Idag saknas både ekonomiska resurser och politiska initiativ för att fler ska vidareutbildas inom allergologi, säger Kristina.

För frågor kontakta pressekreterare Anna Järphammar, telefon 0730 886622