Politikerdebatt den 9 maj

Inför valåret får du som medborgare i Luleå kommun nu möjlighet att möta kommunens politiker.Har du en funktionsnedsättning, är du vårdnadshavare eller anhörig?

Nu har du möjlighet att ställa frågor om politikernas intresse och mål för ett jämställt samhälle för alla utifrån ett funktionshinder perspektiv.

Hur kommer partiernas politik att forma vardagen för människor med funktionsnedsättning, under kommande mandatperiod?

Vilka möjligheter och förutsättningar kommer erbjudas efter valet så att alla kan leva på lika villkor i samhället?

Var: Föreningarnas Hus, Storgatan 13 Luleå

När: Onsdag den 9 maj klockan 17-21

Anmälan senast 3 maj

Tänk på att kommadoftfri för allas trevnad

Svar på skrivelse

På vår fråga ”Vad gör kommunen för att säkerställa att detta inte händer igen?” svarar kommunen:

Dokumentation från Sunderbyskolan

Bakgrund:

Under början av ht-17 renoverades Sunderbyskolans kök och matsal och eleverna serverades därför mat i idrottshallen. Maten tillagades på Örnnässkolan och serverades av skolmåltidspersonalen. De som är allergiska fick sin specialkost serverade direkt av måltidspersonalen.

Kring höstlovet (vecka 44) var matsalen och den nya serveringslinjen klara att tas i bruk. Där tar eleverna själva mat och specialkosten hämtas på ett speciellt ställe, avskilt från den övriga maten. Där är tydligt utmärkt vad som är vad. Nya rutiner införs kring hur serveringen av specialkost ska ske.

Måndag den 6/11-18 var det första gången mat med ägg serverades i den nya matsalen. En elev i år 1 (som är allergisk mot ägg) blev av en pedagog hänvisad till specialkost och tog då av fel mat och fick av misstag i sig pannkaka med ägg i. Orsak: Missförstånd mellan pedagog och måltidspersonal kring rutinen. Efter en timme känner eleven sig dålig, pratar med pedagogen som kontaktar kökspersonalen och de kan konstatera att eleven fått i sig ägg. Pedagogen ger eleven medicin, ringer 112 och kontaktar vårdnadshavare. Eleven får stanna på sjukhuset över natten.

Åtgärder:

• Rektor pratar med de berörda (vårdnadshavare, pedagoger och måltidspersonal) och gör en anmälan till Arbetsmiljöverket kring det inträffade.

• Rektor och pedagoger träffar eleven samt vårdnadshavare ons 8/11-18 för att diskutera händelsen samt berätta vad vi gör för att förhindra liknande incidenter.

• Vi förtydligar rutiner kring specialkost för alla elever och återinför rutinen att eleven alltid ska gå in i köket för att få sin specialkost serverad när det är mat i ägg i. Den rutinen är eleven van vid från förskoleklass och vi återinför den, för att det ska vara tryggt och säkert för eleven att äta i matsalen.

Rutiner:

• Pedagogerna ansvarar för elever med matallergier! Alla pedagoger måste vara informerade och ta ansvar.

• Vi har ett info.blad med namn samt foto på de barn som är allergiska mot något livsmedel. Detta finns på fritids samt i personalrummet och i köket.

• Specialkost tas på en speciell plats, förutom av elev i år 1 (ägg) som hämtar i köket.

• På whiteboarden vid matsalens ingång står dagens meny samt ev allergier. Pedagogerna ansvarar för att uppmärksamma eleverna med allergier om matens innehåll.

• Pedagogen som äter måste ha koll på vilka barn som är allergiska samt att de tar av rätt mat. Vi skickar inte vikarier att äta med eleverna där det finns allergier. Vid loven – fritids ansvarar för att meddela till köket vilka som kommer samt vilka som är lediga. Viktigt att alla tar gemensamt ansvar för detta!

• Köket meddelar dagen innan till pedagoger att specialkost tillagas då ordinarie meny innehåller livsmedel som barn är allergisk mot.

Rutinerna bestäms tillsammans med måltidspersonalen och gås igenom med pedagogerna på en APT i november 2018.

Lena Sandberg, Rektor Sunderbyskolan

Mats Åström vikarierande Kostchef

Familjeläger i Åre 2018

Under påsklovet 2018 bodde vi på Astma- och Allergiförbundets allergianpassade vandrarhem – Södergården. Vårt läger riktade sig till familjer med barn/ungdom som har astma och/eller allergier.

Apotek Hjärtat ordnade med goodie-bags från Apolosophy så vi kunde lyxa till det ordentligt. På Södergården ingår även parfymfria hygienartiklar.

Oatly sponsrade med mjölkfria produkter. Vilken fest – både till frukost, lunch, mellis, middag och smarriga efterrätter!

Luleå kommun bidrog med påsklovsaktiviteter såsom bowling, bad, påskpyssel och fika för alla. Mycket uppskattat!

Härliga dagar i backen med korvgrillning i fantastiskt väder! Tack Heinz för fina picnic-flaskor med senap och ketchup!

Tack för ett fantastiskt påsklov!

#oatly #apotekhjärtat #heinz #postkodeffekten #luleåkommun #victoriafonden