Styrelsemöte med höstplanering

20140830-194516.jpg
I dag har vi haft första styrelsemötet efter sommarledigheten. Det känns kul att dra igång igen och vi har mycket skoj på gång.

20140831-174559.jpg
Efter styrelsemötet åt vi jättegod mat. Kalaskulan hade fixat en rätt som varken innehöll gluten, mjölk, ägg, fisk, eller nötter (med innehållsförteckning).

20140831-175046.jpg
Här är våra fina praktikanter.

Den ideella sektorn behöver en stabil ekonomi

20140829-081949.jpg
Statsbidragen för funktionshinderrörelsen urholkas när kostnaderna ökar och fler organisationer ska dela på samma summa pengar.

Det behövs en årlig uppräkning av statsbidragen för att vi ska kunna jobba mer långsiktigt och fokuserat mot diskriminering, för delaktighet och för en ökad mångfald, skriver Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden, i Göteborgs-Posten.

Vi vill ha särskilda vagnar i tunnelbanan

20140828-110008.jpg
Idag skriver Metro om luftburen jordnötsallergi och hur utsatt en allergiker känner sig i kollektivtrafiken.

Astma- och Allergiförbundet vill införa särskilda vagnar i tunnelbanan för att underlätta för allergikerna.

– Det man ska undvika där är starka dofter, pälsdjur och nötter. Det är någonting som faktiskt behövs för att man ska ha full tillgänglighet, säger förbundets ordförande Maritha Sedvallson.

Skriv under för allergivänliga tåg

Val 2014 #klassrumspeng

20140827-221726.jpg
Inomhusmiljön i den svenska skolan har kritiserats, och statistik som TV4Nyheterna tagit fram visar att var fjärde skollokal saknar fullständigt godkänd ventilation.

Vad vill politikerna göra för att förbättra skolmiljön? Här hittar du svaret.

Sex av elva riksdagskandidater i Norrbottens län vill införa ett statligt stöd till kommunerna för att förbättra skolans fysiska arbetsmiljö.

#klassrumspeng

Blåsningen – andningsstudie i Norrbotten

20140827-163207.jpg
Under hösten 2014 startar en andningsstudie ”Blåsningen” för att mäta sambandet mellan andningsträning och bättre syresättning. Hypotesen är att det finns ett starkt samband däremellan. Är du över 18 år, bor i Norrbotten och är intresserad av att få veta mera och kanske delta i studien?

ANMÄL dig till en kostnadsfri informationskväll där du får mäta din andningskapacitet som visar hur du ligger till i förhållande till normalvärdet för vuxna män och kvinnor.

Informationskvällarna genomförs i:
LULEÅ den 16 september kl. 18:30 på Folkuniversitetet.
BODEN den 25 september kl. 18:30 i Snabelhuset.

Läs mer här

Riksdagskandidater vill ha statligt bidrag för bättre skolmiljö

20140827-150002.jpg
Pressmeddelande

Sex av elva riksdagskandidater i Norrbottens län vill införa ett statligt stöd till kommunerna för att förbättra skolans fysiska arbetsmiljö. Det visar en enkät som Astma- och Allergiförbundet gjort bland riksdagskandidater från samtliga partier.

– Staten bör, enligt vår mening, ta ett större ansvar för att alla elever, även de med astma och allergi, får möjlighet att nå goda skolresultat. Därför är det glädjande att sex av tio riksdagskandidater vill se ett statligt stöd till kommunerna för att renovera skolor med dålig inomhusmiljö, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

En undersökning från Boverket visar att bara fyra av tio skol- och förskolebyggnader hade godkänd ventilationskontroll och att fyra av tio hade fuktskador som kan påverka inomhusmiljön negativt. Även TV4:s granskning Skolsnusk från förra året visar att behovet av renovering är stort.

– Astma- och Allergiförbundet har ett förslag till statligt stöd för bättre skolmiljö som vi kallar Klassrumspeng. Med tanke på det breda stöd som finns bland riksdagskandidaterna ser vi fram emot en konstruktiv dialog med nästa regering, oavsett färg, kring hur man nu kan gå från ord till handling, säger Maritha Sedvallson.

Riksdagskandidaterna fick per mejl ta ställning till frågan:
”En dålig inomhusmiljö i skolan påverkar hälsan och skolresultaten för alla, inte minst för barn och ungdomar med astma och allergi. Anser du att det bör återinföras någon form av statligt investeringsstöd som kommunerna kan söka som bidrag till förbättringar av skolans fysiska arbetsmiljö?”
På nationell nivå svarade 61 procent ”ja”, 18 procent ”nej” och 21 procent ”osäker, vet ej”. Enkäten skickades till de kandidater, från nuvarande riksdagspartier, som står på valbar plats utifrån nuvarande mandatfördelning. Av de 510 riksdagskandidater som fick enkäten valde 375 att svara, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 74 procent.

I juni uppmärksammade TV4Nyheterna Astma- och Allergiförbundets förslag. Se inslag här.

Så här svarade Norrbottens riksdagskandidater:

Jens Sundström (FP) Ja
Anders Pettersson (KD) Ja
Annika Eriksson (MP) Ja
Sven Erik Bucht (S) Ja
Fredrik Lundh Sammeli (S) Ja
Birger Lahti (V) Ja
Stefan Tornberg (C) Nej
Krister Hammarbergh (M) Tveksam/vet ej/vill ej svara
Johan Johansson (M) Tveksam/vet ej/vill ej svara
Anna Alriksson (M)Tveksam/vet ej/vill ej svara
Emilia Töyrä (S)Tveksam/vet ej/vill ej svara

För mer information kontakta gärna:
Maritha Sedvallson, förbundsordförande, 070 – 661 54 75
Tony Sundbom, ordf Astma- och Allergiföreningen i Luleå. 070 – 561 36 71
Marie-Louise-Luther, ombudsman, 070 – 020 94 98
Eva-Maria Dufva, pressekreterare, 070 – 588 72 88.

Pressmeddelande

20140825-083936.jpg
Rätt material för bättre skolmiljö – hela listan

I år är det Barnallergiår med särskilt fokus på landets största arbetsplats, skolan. Många barn mår dåligt av skolmiljön och mest drabbade blir de som redan har astma och allergi. Inför skolstart har medlemstidningen Allergia listat allergivänliga lösningar när det gäller byggmaterial och inredningar i skolan.

En återkommande fråga är om det är lämpligt med heltäckningsmattor i skolan eller inte. Just i dagarna har Folkhälsomyndigheten i nya Allmänna råd för städning i skola och förskola markerat det olämpliga med att införa heltäckningsmattor. Heltäckningsmattor som ljuddämpare har på senare år fått ett uppsving, men i skolmiljöer är de av flera skäl direkt olämpliga att använda enligt Marie Hult, arkitekt och miljöexpert. I senaste numret av Allergia presenteras lämpliga alternativ som skolan bör satsa på istället.

– Vi vet av erfarenhet att många frågor uppstår i samband med skolstart när nya barn med astma och allergi ska tas emot. Därför är vi glada att kunna presentera ett helt temanummer av tidningen Allergia som handlar om allergi i skolan och hur skolorna kan arbeta allergiförbyggande, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Det står illa till med Sveriges skolor. Endast 40 procent av alla skolor och förskolor har godkänd ventilation. Det mår ingen som vistas i skolans lokaler bra av. Astmasymtom, hosta, ständigt rinnande näsa och kliande ögon, eksem, huvudvärk och trötthet är exempel på besvär som den dåliga innemiljön kan ge.

I en vanlig skolklass finns i genomsnitt nio barn med allergi. Astma bland barn har ökat oroväckande med 50 procent mellan 2003 och 2011.

För mer information, kontakta gärna:
Maritha Sedvallson, förbundsordförande, 070 – 661 54 75
Marie-Louise Luther, ombudsman, 070 – 020 94 98
Eva-Maria Dufva, pressekreterare, 070 – 588 72 88.