Värva medlemmar-Vinn tusenlappar!

20130228-094529.jpg

Astma- och Allergiförbundet har en pågående värvartävling:

Värva medlemmar Vinn tusenlappar och deltagande på Nationaldagen

För varje ny medlem som du värvar får du ett Rikspresentkort på 50 kr. Det gör ingen skillnad om det är en huvudmedlem eller familjemedlem som värvas. Varje månad fram till maj lottas ett Rikspresentkort på 1 000 kr ut bland alla som värvat någon under månaden (en lott per värvad medlem). I maj lottas tio tusenlappar ut bland alla som värvat under våren!

Värvar du tio medlemmar under året får du alla presentkorten en gång till! Den tionde nya medlemmen ger alltså en femtiolapp plus femhundra kronor!

Den förening som rapporterat in flest nya medlemmar till och med 11 maj vinner deltagande för två personer på Nationaldagsfirandet på Skansen den 6 juni (komplett med resa och hotellövernattning)!

I år kan det bli Luleåföreningen som vinner!

Fick fel mat på förskola

20130227-121506.jpg

Föräldrarna till ett barn på en förskola inom Luleå kommun anmälde i höstas kommunen till skolinspektionen. Barnet, som har en mycket svår allergi, har vid sju olika tillfällen sedan hösten 2008 fått allergiska reaktioner av maten på förskolan. Fem av dessa var så pass allvarliga att barnet fick föras akut till sjukhus. Skolinspektionen skriver i sitt beslut att förskolan brustit i tillsynsansvaret men att förskolan och kommunen har sett över sina rutiner sedan den senaste allvarliga incidenten hösten 2011, och att åtgärder vidtagits för att säkerställa att liknande händelser inte sker igen.

Läs hela artikeln på Norrbottens Kuriren

Astma- och Allergiföreningen i Luleå har haft ett flertal möten med representanter från kommunen för att öka tryggheten för allergiska barn i förskola och skola. Kommunen säger att alla kök hos dagbarnvårdare, på förskola och skola har ett egenkontrollprogram som ska följas. I systemet ingår rutiner för hur risker ska hanteras, förebyggas och åtgärdas, men även hur detta ska dokumenteras. Det gäller hygien, livsmedlens spårbarhet och säkerhet både för de som vistas i köket men också för dem som ska äta maten.

Astma- och Allergiföreningen får återkommande signaler om att systemet inte fungerar i praktiken. En av anledningarna tror vi är att rutinerna för tillbudsrapportering vid allergiska reaktioner är otydliga. Om man inte tillbudsrapporterar kan man inte heller föra statistik eller lära sig av sina misstag. Astma- och Allergiföreningen har i en skrivelse till utredningen Barns säkerhet i förskolan belyst problematiken kring att förskolebarnen inte omfattas av arbetsmiljölagen och därmed blir tillbudsrapporteringen vid allergiska reaktioner än sämre.

Vi uppmanar alla som fått fel mat att anmäla det, oavsett om det lett till en lindrig eller allvarlig reaktion! Det kan kännas svårt att anmäla, man vill helst inte kritisera personalen som tar hand om ens barn. Men syftet är inte att ”sätta dit” någon, tvärtom handlar det om kompetensutveckling och att förhindra livshotande tillbud. Hör av er till oss, astmaochallergiforeningen.lulea@gmail.com Vi hjälper gärna till!

Vi har varit i kontakt med Luleå kommuns miljökontor för att ta reda på hur många allergiska tillbud som rapporterats de senaste åren. På grund av att matförgiftningar och allergiska tillbud anmäls i samma system under rubriken ”matförgiftningar” kunde de inte hjälpa oss med den informationen. De kunde dock berätta att de märkt av en ökning av inrapporterade fall. Vi har också försökt påverka så att det ska bli lättare och tydligare att anmäla allergiska tillbud via kommunens hemsida.

Uppdatering 10 juli 2013: Vårt påverkansarbete har lett till att man numer kan anmäla allergisk reaktion/incident av mat på kommunens hemsida.

Här anmäler du om du blivit matförgiftad.

På Svenska Celiakiungdomsförbundet finns en bra checklista för hur du går till väga om du har fått fel mat eller blivit illa bemött när du frågar efter säker mat.

Det behöver inte vara svårt att laga Säker mat i förskola och skola!

Svårlästa förpackningar

20130226-094407.jpg
Godis, glass, såser och buljonger. Det är produkter som ofta har helt oläsliga innehållsförteckningar. 80 procent av deltagarna i Plus tittarpanel anser att det ibland är svårt att se vad det står. Se Astma- och Allergiförbundets ordförande Ingalill Bjöörn i konsumentprogrammet Plus på svtplay.

Hur mycket fuskas det med restaurangmaten?

20130225-115200.jpg
Den senaste hästköttsskandalen har satt färdigmaten i fokus. Ändå är förpackad mat under långt större kontroll än den mat som serveras på restaurangerna. Sverige måste kräva av restauranger att de informerar sina gäster om allt maten de serverar innehåller, skriver Ingalill Bjöörn, ordförande Astma- och Allergiförbundet i en debattartikel.

Regeringen och Eskil Erlandsson får inte komma undan ansvaret för det som sker genom spelad förvåning och upprördhet. Möjligheterna att agera politiskt har funnits sedan länge. Som livsmedelspolitiken är utformad idag saknar den all trovärdighet.

Tack Sussie!

20130222-150344.jpg
Igår hade vi, som ni vet, årsmöte på Astma- och Allergiföreningen i Luleå. Tack alla som kom! Ett speciellt tack till vår årsmötesordförande Susanne Stangenberg! Idag har hon hjälp oss med lite formalia och som tack för det fick hon en sightseeing kring Luleå. I vår kommer hon tillbaka för regional konferens och vi hoppas också på en helg med utbildning för nya styrelsen. Styrelsen kommer snart att presenteras…

Vill du ha rökfria uteserveringar?

20130220-105342.jpg
I senaste nyhetsbrevet från Astma- och Allergiförbundet kan man läsa:

Hjälp oss att påverka ägare till restauranger och caféer. Projekt rökfria uteserveringar började sommaren 2012 och pågår till sommaren 2014. Förbundet planerar en inspirationsdag i Stockholm kl 12-16 den 4 april för dem som vill vara med och hjälpa till i arbetet för rökfritt.

En viktig del i projektet är engagemang på lokal nivå där man besöker ägare till serveringar för att uppmuntra dem att på frivillig väg införa rökfritt på sina uteserveringar. Vi har tagit fram information, material och argument som kan användas i arbetet.

Kontakta gärna din länsförening om du är intresserad så kan de samordna anmälan till dagen, kontaktuppgifter till länsföreningarna finns här.

Anmälan görs skriftligt till projektledare Marie-Louise Luther på förbundskansliet:
marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se tel. 08-506 28 211
som även besvarar frågor om projektet.

Får du inte nyhetsbrevet från Astma- och Allergiförbundet? Alla medlemmar som har sin epostadress registrerad hos förbundet får nyhetsbrevet. Registrera din epost genom att maila till Niklas Olin.

Robocat flyttar in på äldreboende

20130220-103923.jpg
Bild lånad från Mälardalens Högskola

Nu får robotsälen Paro en kompis. På ett äldreboende i Eskilstuna har man gjort ett försök med en robotkatt.

Forskare vid Mälardalens Högskola har utvecklat robotkatten Robocat för att öka välbefinnandet och höja livskvaliteten för personer med demens i ett sent skede av sjukdomen. Den interaktiva och artificiella katten är unik genom sammanvävning av områdena vård och teknik.

Se ett tv-inslag om Robocat på SVT-Sörmlands hemsida.

Butiken i Kåbdalis

20130220-093354.jpg
Ett tips till er som åker till Kåbdalis med oss på familjeläger den 22-25 mars, eller själva nu under sportlovet:

Titta in hos Kicki och Marie som driver K&M in bageri och lanthandel. De har varor som passar allergiker och tar gärna hem fler om önskemål finns. Meddela en vecka innan så kan de till och med baka gluten- och mjölkfritt! Det kallar vi service!

Utanförskap?!

I Aftonbladet kan man läsa om sjuåriga Devon Carrow, från West Seneca i staten New York. Han är så allergisk att han kan dö av att gå i skolan. Men han är där varje dag, i form av en robot!

Att anpassa för allergiker handlar oftast inte om stora kostnader utan om förståelse och välvilja från omgivningen. Vi får verkligen hoppas att man hittar en bättre lösning för Devon så att han snart får vara en del av den sociala gemenskap som skolan också innebär.

I Luleå är vi tacksamma över det kostpolitiska programmet som ger tydliga riktlinjer till kommunens förskolor och skolor;

På grund av risken för svåra allergiska reaktioner av nötter inklusive jordnötter, mandel och sesamfrön ska det inte finnas i verksamheten. Gäller även vid uthyrning av lokaler.

Diskriminering och tillgänglighet

Redan 2004 skrev Handikappombudsmannen (som numer är en del av Diskrimineringsombudsmannen) en rapport; Diskriminering och tillgänglighet till diskrimineringskommittén. Människor med funktionshinder ska få samma rättigheter och möjligheter som alla andra medborgare. För att personer med funktionshinder inte ska bli missgynnade krävs att hinder och brister i miljön och omgivningen undanröjs. Så här skriver man om allergi och astma;

För människor med besvär i andningsorganen och allergier innebär tillgänglighet och användbarhet att det ska vara möjligt att vistas ute och inne utan att drabbas av allergiska reaktioner eller besvär i andningsvägarna. De ska också kunna använda inredning och utrustning utan att drabbas av allergiska reaktioner.

För att det ska vara möjligt krävs bl.a. att luftkvaliteten i byggnader är bra, att det finns möjlighet att undvika ämnen, material, växter och dofter som kan ge upphov till allergiska reaktioner eller som kan ge särskilt känsliga personer besvär. Det ska också finnas möjlig- heter att anpassa inredning och utrustning efter individuella behov i bostäder och på arbetsplatser. När det gäller utformning av terminaler och färdmedel gäller i princip detsamma som för byggd miljö.