Lycka i slalombacken

Idag har vi haft toppenväder i Kåbdalis! Vi träffades i backen och alla barn och ungdomar fick allergivänligt påskgodis från Lyckoboxen! Vilken lycka!

Vi är så glada och tacksamma för att FRALLA – ”Friluftsliv för alla” möjliggjorde så att vi kunde bjuda alla barn och ungdomar på liftkort!

Vilken bra start på vårt familjeläger!

Foto: Johan Åström

#ettskeppkommerlastat

Pressmeddelande

I Sverige har 800 000 personer astma, och trots att astma är en av våra vanligaste folksjukdomar har inte alla tillgång till den vård de behöver, vilket ger en sämre hälsa som följd. Inför den internationella astmadagen den 7 maj, gör Astma- och Allergiförbundet tillsammans med Unga Allergiker en insamling av gamla astmainhalatorer för att uppmärksamma behovet av en jämlik astmavård. Inhalatorerna kommer att lämnas över till politiker på astmadagen tillsammans med krav på förbättringsåtgärder.

År 2018 genomförde Socialstyrelsen en utvärdering av vården vid astma och KOL med utgångspunkt i de nationella riktlinjer som kom år 2015. Utvärderingen visar på stora brister, exempelvis får mindre än hälften av astma- och KOL-patienterna en skriftlig behandlingsplan i primärvården. Det finns även en stor underdiagnostik av astma.

Bristerna i vården leder till att många personer med astma inte får en så effektiv behandling som de skulle behöva för att må bra. Inför den internationella astmadagen genomför Astma- och Allergiförbundet tillsammans med Unga Allergiker en kampanj där vi samlar in gamla astmainhalatorer. Dessa kommer att överlämnas till politiker på astmadagen tillsammans med krav på förbättringsåtgärder. Astma- och Allergiförbundet och Unga Allergikers krav är att alla med astma ska ha tillgång till en jämlik vård – med rätt diagnos, tillgång till patientutbildning och bättre uppföljning.

– Efter att ha tagit del av Socialstyrelsens utvärdering av de nationella riktlinjerna ser vi att det finns en rad åtgärder kvar som både landsting, regioner och kommuner behöver göra. För att visualisera hur många som berörs och hur omfattande medicinering som pågår dagligen genomför vi nu denna insamling, säger Maritha Sedvallson, ordförande Astma- och Allergiförbundet.

– Vi uppmanar alla med astma att skicka in sin gamla astmainhalator till oss, så att vi kan visa politikerna hur många vi faktiskt är som är beroende av en jämlik och fungerande astmavård, säger Freja Anckers, förbundsordförande Unga Allergiker.

För mer information kontakta Maritha Sedvallson, ordförande Astma- och Allergiförbundet, 070-6615475

För press- och mediefrågor kontakta Anna Järphammar, pressekreterare Astma- och Allergiförbundet, 0730-88 66 22

Utbildning i HLR

Inbjudan

HjärtLung Luleå erbjuder föreniningshusets föreningar en grundutbildning i hjärt- och lungräddning för 500kr/förening.

Astma- och Allergiföreningen i Luleås medlemmar är varmt välkomna att anmäla sig till utbildningen den 6 maj klockan 18:00-19:30, föreningen står för kostnaden.

För frågor och anmälan kontakta

Sixten Öqvist, telefon: 072-737 89 03 eller mejl: sixten.okvist@telia.com

Välkommen med din anmälan

Tänk på att komma doftfri!