BarnKalaset

Idag har vi träffat Margit och Nathalie på Luleå Expo för samarbete kring deras evenemang BarnKalaset Det sammanfaller med vår planerade aktivitet i Föreningshuset den 4/8 då alternativ KalasBakelse ska kunna avnjutas. Vår förhoppning är att BarnKalaset, med bland annat ansiktsmålning, i Stadsparken ska vara tillgängligt för alla barn. Mer information kommer…

Otillgänglighet är diskriminering!

Den 14 juni röstade en riksdagsmajoritet ja till arbetsmarknadsutskottets betänkande om att klassa bristande tillgänglighet som diskriminering.

Regeringen ska skyndsamt återkomma till riksdagen med ett lagförslag. Riksdagen menar att frågan om bristande tillgänglighet som en diskrimineringsgrund redan har utretts. Det finns inte anledning att ytterligare fördröja en lagreglering på området. En avgörande förutsättning är, enligt riksdagen, att reformen införs på ett samhällsekonomiskt ansvarsfullt sätt.

Vi får hoppas att regeringen lyssnar på nationalekonomen Dan Andersson, som i en ny rapport skriver att tillgänglighet är bra ekonomi

Alla jämlika

20120613-163305.jpg
Tisdagen 12 juni var vi, tillsammans med politiker, tjänstemän, representanter från studieförbund, handikapporganisationer, idrottsrörelse och invandrarföreningar, inbjudna till dialogmöte kring Luleås utveckling, Vision Luleå 2050 Seminariet handlade bland annat om folkhälsa, delaktighet och mötesplatser.

Dialogmötet ”Alla jämlika – program A” är det första, i Luleå kommuns pågående arbete med sex framtidsprogram, och syftar till att

beskriva de avsikter Luleå kommun har för ett öppet, inkluderande och tryggt samhälle. Alla människor ska ges möjlighet att använda sig av sina talanger och kan uttrycka sin originalitet. Programmet ska också visa hur vi ska arbeta med folkhälsa, delaktighet och inflytande med fokus på barn och unga.

Vi nätverkade för fullt, viktiga samtal fördes och framtidstron var positiv. Specialkosten var dock ett riskfyllt äventyr och restaurangen kommer strax att få ta del av foldern ”Hurra, en allergisk gäst!”

Riksdagen röstar

om bristande tillgänglighet som diskriminering.

Debatten i riksdagen beräknas börja sent på onsdag 13 juni, cirka klockan 19. Votering och beslut är planerat till dagen efter, den 14 juni klockan 16.00.

Läs hela pressmeddelandet från Handikappförbunden.

Kryssning till Hindersön

Astma- och allergiföreningen i Norrbotten arrangerar en kryssning till Hindersön onsdagen den 25 juli.

Avgång: Från Teaterkajen i Norra hamn klockan 11:00
Pris: 470 kronor/person, barn 3-12 år 150 kronor/person (barn under 3 år gratis)
Avgiften betalas på plats.
I priset ingår: Kryssning, lunchbuffe med bordsdryck, guidning och fika på Hindersön.

Anmäl dig till Birgitta Alstergren, telefon 0920-190 55 eller 076-80 67 469 birgitta.alstergren@bredband.net Sista anmälningsdag är den 30 juni.

Välkommen

Tillgängligt Luleå

Assistansföretaget Humana har sedan 2010 årligen frågat landets kommuner om deras tillgänglighetsarbete. I den senaste enkäten deltog 202 av landets 290 kommuner. Luleå kommun hamnar på plats 13 — vilket kan jämföras med plats 140 i fjol. Rankingen baseras på 15 kriterier läs mer här

Tycker du att Luleå är tillgängligt för dig?

Felmärkning av livsmedel kan vara farlig för allergiker

Pressmeddelande från Livsmedelsverket

En ny nordisk kontrollrapport visar att många livsmedel märks fel när det gäller ingredienser som många är allergiska emot. Detta kan utgöra en allvarlig hälsorisk för allergiker. Ingredienser som kan ge allergiska reaktioner måste alltid anges på en vara, oavsett mängd. Rapporten visar också att varningsmärkningen ”kan innehålla spår av” används på livsmedel, utan att företagen tillräckligt noggrant hade undersökt om det verkligen finns grund för det. Okritisk användning av sådan märkning kan medföra att livsmedelsutbudet minskar för allergiker.

Läs hela pressmeddelandet
Prenumerera på pressmeddelanden

Inga avvikelse får förekomma när det gäller märkning på livsmedel! skriver Astma- och allergiförbundet i sitt pressrum

– Ingalill Bjöörn ordförande i Astma- och Allergiförbundet anser att detta är mycket oroväckande. Det kan innebära livsfara för allergiker. Alla konsumenter måste kunna lita på ingrediensförteckningen på livsmedel.
– Vi vänder oss givetvis även mot att Livsmedelsverket i sitt pressmeddelande går ut och säger att det inte finns grund för oro hos konsumenterna. Så här får det inte gå till. 20 procents avvikelse är 20 procent för mycket, avslutar Ingalill Bjöörn.