Alla har rätt att vistas i skolan utan att bli sjuk!

Astma- och Allergiföreningen i Luleå tycker att det är oroväckande att flera skolor i Luleå har börjat inreda med heltäckningsmattor och textila möbler enligt konceptet ”Det berättande klassrummet”. Heltäckningsmattor är inte bra ur astma- och allergisynpunkt! Vi träffade lokalansvariga från Barn- och utbildningsförvaltningen i mitten på januari och diskuterade frågan. Vi var överens om att det är ett växande problem. Det framkom att det är rektorerna som är ansvariga för hur lokalerna inreds. Vi kommer att jobba vidare för att se till att tillgängligheten för astmatiker och allergiker inte inskränks och att varken barn eller personal blir diskriminerade på grund av sin funktionsnedsättning.

Ta tillgänglighetsfrågor på allvar!

Om näringsliv, fastighetsägare, funktionshinderorganisationer och det civila samhället samarbetar kan vi skapa ett samhälle för alla, säger Ewa Samuelsson, biträdande socialborgarråd i Stockholm, Carl Älfvåg, Generaldirektör Handisam och Lena Palmén, kommunalråd i Borås i en debattartikel i Dagens Samhälle .

Att besöka butiker, caféer, pubar eller kultur- och sportevenemang är enkelt för de flesta. Likaså att kunna ta bussen eller tåget för att hälsa på släktingar och vänner. Men många personer med funktionsnedsättning har inte denna frihet på grund av brister i tillgängligheten i samhället. Det framgår av det nya uppföljningssystem som Handisam har tagit fram med statistik, fakta och analyser kring en rad samhällsområden.

Sälen Paro

20130124-103111.jpg

Marie-Louise Luther, ombudsman på Astma- och Allergiförbundet har gjort ett blogginlägg om robotsälen Paro;

Robotforskaren Shibata berättade hur användning av sälen i demensvården i Japan gett minskad stress, bättre kommunikation, ökad socialisering, mindre aggresioner, minskad medicinering av lugnande medel och bättre rehabilitering. Fördelar gentemot verkliga djur är bl a att man undviker risker med hundrädsla och allergi. Vanliga hundar (sällskapsdjur) som inte är tränade kan också bli stressade av oroliga patienter eller bli trötta och börja skälla

Friskarelivbloggen har en samling artiklar som belyser hundallergi bland annat en som heter ”Djur i äldreomsorgen eller inte”

Det är önskvärt att alla de kommuner som vill införa djur inom äldreomsorgen tar fram en policy om hur det i så fall kan göras och utbildar ansvariga för äldreomsorgen. Huvudregeln bör vara att att äldreomsorgen är djurfri men undantagsvis kan djur införas om det görs på ett planerat sätt i en separat byggnad och man först kontrollerat att inga boende, anhöriga eller personal har pälsdjursallergi.

Tillgänglighetens utrymme

Om medierna (press, radio och tv) skulle uppmärksamma barn, unga och äldre personer med olika funktionsnedsättningar och hur de upplever sin tillgänglighet, så skulle de mänskliga rättigheterna bli tillgodosedda. Det visar en färsk studie från Göteborgs universitet som kommittén för rättighetsfrågor beställt.

Läs mer här eller läs hela rapporten här