Föredrag från invigningen av Barnallergiåret i Stockholm

Nu ligger föredragen från invigningen av Barnallergiåret i Stockholm uppe på Astma- och Allergiförbundets webbsida.

20131030-154529.jpg
Riskfaktorer och friskfaktorer för astma och allergi hos barn, föredraget hölls av Göran Wennergren, professor i barnmedicin.

20131030-154559.jpg
Karin Wallis, Anne Lagerqvist och Christine Ribbing, författare av boken Handla rätt – för en giftfri barndom

Pressmeddelande

20131030-103606.jpg
Pressmeddelande från Astma- och Allergiförbundet:

Den ohälsosamma skolan – dags att införa en klassrumspeng

Mögel, fukt och dålig luft – hur hälsosam är egentligen den svenska skolan? Sveriges Radios Kaliber och Skolministeriet har tittat på hur det står till med inomhusmiljön på svenska skolor.

Marie-Louise Luther, ombudsman på Astma- och Allergiförbundet talar om vad som går att göra. För det finns sätt att upptäcka och förebygga problemen – åtgärder som skolorna själva kan vidta innan det är försent.

Men det räcker inte med kommunernas goda vilja. Insikten om detta börjar nu växa inom riksdagspartierna. Under Almedalsveckan i somras rönte ett förslag från Miljöpartiet om ett statligt stöd för en upprustning av skolorna stor uppmärksamhet. För att alla elever ska få samma förutsättningar i skolan krävs krafttag. Nu väntar vi på att regeringen tar ett initiativ och inför en klassrumspeng för att rusta upp skolorna. Det kommer att leda till både friskare barn och bättre studieresultat.

Vi kan också bidra genom att uppmana alla kommuner att genomföra en allergirond, en checklista för att hitta fel och brister i inomhusmiljön i skolan. Vår målsättning är att ansvariga politiker i kommunerna ska besluta att alla skolor ska genomföra allergironden i samband med att skolan gör skyddsrond.

Allt för många barn drabbas av utanförskap på grund av en kronisk sjukdom som förvärras av en dålig skolmiljö. Det påverkar hela familjens liv – barn, syskon och föräldrar. Det vill Astma- och Allergiförbundet ändra på genom att vi nu inleder ett Barnallergiår som särskilt kommer att uppmärksamma barns allergier och konsekvenserna av en dålig skolmiljö. Även TV4 genomför under hösten en granskning av inomhusmiljön i skolan i #skolsnusk .

Astma- och Allergiförbundet vill att frågan om innemiljön i skolan ska hamna överst på politikernas skrivbord.

Risker med att städa med spray ska utredas

20131029-132918.jpg
Ett hundratal städare ska erbjudas att delta i en undersökning av hur rengöringsmedel i sprayform påverkar luftvägarna, skriver Arbetet

Forskningsprojektet, som inleds nästa år, kommer att bestå av två delar. Dels ska den mängd partiklar som städare andas in när de använder spray respektive traditionella ”våta” rengöringsmetoder mätas under kontrollerade former i laboratorium. Dels ska forskarna följa ett hundra städare som använder rengöringssprayer i jobbet, och undersöka om de drabbas av inflammatoriska reaktioner i luftvägarna.

Norska studier visar att det enda du behöver för att göra rent är microfiberduk och vatten!

Rökridåer

20131028-111731.jpg
Missade ni Kalla fakta: Regeringens rökridåer?

Rökning dödar. Och ändå fortsätter tobaksbolagen att locka nya rökare. Frågan är hur?

Kalla fakta kan visa ett dubbelspel där tobaksindustrin i tysthet försöker påverka oss och våra folkvalda. Och vi kan avslöja hur regeringen i själva verket har ställt sig på tobaksbolagens sida.

– Det är skrämmande att regeringen visar en offentlig sida där tobaksbruket ska minskas genom folkhälsopolitiken men har en annan dold agenda där Sverige stödjer tobaksbolagens intressen i internationella förhandlingar, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Är det inte dags att sätta ett slutdatum för rökning i Sverige?!

”Vi vill också kunna gå på krogen i kväll”

20131026-172821.jpg
Erika Sohlberg, Unga Allergiker, är en av debattörerna kring frågan om att en av fem funktionsnedsatta möter hinder på kaféer, restauranger eller barer.

I Handisams undersökning om nöjesliv har drygt 1500 personer med olika typer av funktionsnedsättning deltagit, till exempel personer med allergi, rörelsehinder och hörselskada.

…En av sju har problem med allergiframkallande produkter, till exempel att jordnötter och doftande blommor finns i lokalen eller att rökning sker vid entrén.

Heja UA och SCUF!

Öppna dörrarna till ett nöjesliv för alla!

Köldurtikaria

20131026-123130.jpg
I Expressen kan man läsa artikeln ”Familjen är allergisk mot vintern:

Köldurtikaria innebär att drabbade personer får allergiska utslag av kyla. Mamman Bianca var 13 år gammal när hon fick sjukdomsbudet. Sedan dess har hon fått återupplivas två gånger, efter att hennes hals hade svullnat upp på grund av svåra allergiska reaktioner.

…Hennes barn Max, 15, och Megan, 5, har också drabbats.

Köldurtikaria drabbar inte bara vintertid. Bad utomhus eller i en 24-gradig inomhusbassäng, kan utlösa urtikaria och blodtrycksfall hos personer med svår köldallergi. Detta kan leda till drunkningstillbud.

Läs mer på netdoktor.se.