Följs tobakslagen på skolgårdarna?

20130530-161442.jpg
Bilden är lånad från Kräv Rökfritt

Under Tobaksfria veckan i november såg vi hur lärare och andra vuxna passerade rökande ungdomar vid skolans entré utan att hänvisa dem utanför skolans område.

P4 Norrbotten har skrivit en serie artiklar om rökning på skolgårdar.

Nu ska man ta krafttag mot cigaretterna. – Man har gjort ett bra arbete på kvarteret Kungsfågeln där elevhälsa och skolledning har tagit ett stort steg framåt, så det vi behöver göra nu är att sprida det här i hela gymnasiebyn, säger Eva Lindbäck till P4 Norrbotten

Den 23 maj anordnade Länsstyrelsen i Norrbotten en inspirationsdag för att stärka det tobaksförebyggande arbetet i länet.

Synd att vi inte visste det, vi hade gärna varit med och berättat om projektet ”Vi gillar rökfritt”!

Uppmärksamma tobaksfria dagen den 31 maj

20130530-120800.jpg
Pressmeddelande

Vi gillar rökfritt är ett projekt som drivs av Astma- och Allergiförbundet med stöd av Statens Folkhälsoinstitut. Målet är att skapa fler rökfria uteserveringar på frivillig väg och på sikt också utöka Tobakslagen.

Stödet för rökfria uteserveringar är stort bland allmänheten. En opinionsundersökning från sommaren 2012 visade att majoriteten, 78 procent, är för rökfria uteserveringar. Så många som en fjärdedel, 39 procent, har någon gång har undvikit att besöka en uteservering på grund av cigarettrök.

Nyligen har en ny webbsida för rökfria uteserveringar lanserats som en del i kampanjen. Syftet är att uppmuntra ägare till uteserveringar att införa rökfritt.

Kampanjen innebär att rökfria uteserveringar får möjlighet att kostnadsfritt marknadsföra sig via den nya webbsidan och beställa kampanjmaterial som klisterdekaler och glasunderlägg. I dagsläget känner vi till sex uteserveringar som är helt eller tidvis rökfria.

– Det här är ett mycket angeläget projekt. Den senaste Miljöhälsorapporten 2013 visar att barn som utsätts för passiv rökning har en ökad risk för att utveckla allergi mot pollen, pälsdjur och födoämnen. Vi på Astma- och Allergiföreningen i Norrbottens län hoppas att många av uteserveringarnas gäster ska fråga efter rökfritt och på så sätt motivera restaurangägarna att ansluta sig till kampanjen, Irma Grönberg, ordförande i Astma- och Allergiföreningen i Norrbottens län. Ju fler som frågar efter rökfria uteserveringar, ju snabbare får vi rökfritt.

Det finns stora hälsovinster med att införa rökfria miljöer både för personal och för gäster. En ny studie från England visar att de akuta sjukhusinläggningarna på grund av astma hos vuxna minskade med nästan 5 procent under de 3 första åren efter införandet av rökfria offentliga miljöer.

Allt fler länder som infört helt rökfria offentliga inomhusmiljöer, inklusive serveringar, har även börjat införa rökfria utemiljöer. Ett exempel är staten New York som från och med i sommar inför omfattande rökförbud i utemiljöer. Förbudet gäller alla statliga parker, vindskydd och rastplatser i friluftsområden, simbassänger, badstränder, idrottsanläggningar, lekplatser och områden med historiska minnesmärken och utsiktsplatser där familjer med barn ofta samlas. Skälet är att man också där vill skydda människor mot de hälsorisker som passiv rökning innebär.

– Genom kampanjen hoppas vi bereda vägen för en skärpning av lagen, säger Irma Grönberg.

Skriv på ett upprop för ett tobaksfritt Sverige till år 2025. Föreningen VISIR (Vi som inte röker) ligger bakom kampanjen.

Allergier på jobbet

20130529-170725.jpg
Arbetsliv – Sveriges största arbetsmiljötidning, behandlar temat Allergier på jobbet.

Det kan tyckas självklart att kunna gå till jobbet utan att bli sjuk. Ändå får många svårt att utföra sitt arbete eftersom de är allergiska mot till exempel pälsdjur eller pollen. Marie-Louise Luther, ombudsman på Astma- och Allergiförbundet, berättar om hur man kan underlätta för allergiker på jobbet.

– Vi har tagit fram en allergirond. Den är anpassad för skolor och förskolor. Men den kan också fungera som vägledning på många andra arbetsplatser, säger Marie-Louise Luther på Astma- och Allergiförbundet.

Förutom återkommande allergironder kan individuella anpassningar behöva göras, till exempel se till så att fönster och dörrar inte står öppna om det finns risk för besvär.

Jobba Frisk kan du läsa mer om yrkesval och astma, allergi och eksem.

Skolhundar får medel från Arvsfonden

20130528-103531.jpg
Helene Ehriander, lektor i litteraturvetenskap, och Anna Nilsson, gymnasielärare och student på Linnéuniversitetet, har fått finansiering för ett stort pedagogiskt utvecklingsprojekt kring barns läsande, med klar potential både för samverkan och forskning! Projektet ”Bokhunden och Astrid Lindgren” har beviljats 8 miljoner kronor för tre år.

Mer böcker och hundar till alla barn är vårt stora mål, säger Heléne Ehriander till TV4 Nyheterna

Hon säger inte ett ord om hur hundarna drabbar barn med funktionsnedsättning som astma och allergi. Astma- och Allergiförbundet säger Nej till skolhundar.

Astma- och Allergiförbundet ser med oro på detta eftersom skolans arbetsmiljö ska vara tillgänglig för alla elever och det råder skolplikt. Ingen ska behöva bli sjuk på grund av förhållanden på skolan! De som behöver umgås med djur som terapi/behandling kan göra det i andra lokaler än i själva skolan menar vi.

Ännu ingen hjälp till familjer med funktionsnedsatta barn

20130527-130912.jpg
Trots löften att familjer med funktionsnedsatta barn skulle få hjälp att hantera de många kontakterna med myndighetspersoner och andra aktörer som barnens stödinsatser medför, har ännu inget hänt.

Riksrevisionen konstaterade redan 2011 att föräldrar till barn med funktionsnedsättning bär en tung börda med att samordna stöd som barnen får från olika håll och föreslog därför en försöksverksamhet med särskilda samordnare.

Läs mer och se ett klipp på SVT Nyheter.

DATE-tävlingen

20130520-163730.jpg
Har du upplevt otillgänglighet i skolan och tycker om att skriva, måla eller filma? Var med i DATE-tävlingen!

Vi i projektet DATE letar efter berättelser om hur det kan vara att uppleva en otillgänglig skola, som om skolan är utformad för någon annan än dig. Har du någon gång under din skoltid mött något hinder i skolmiljön? Det kanske har inneburit att du fått svårt att ta del av undervisningen, gemenskapen med klasskompisar eller bara lett till en känsla av att inte räknas. Hur har en otillgänglig skola påverkat dig?

Skicka in ditt bidrag och få två biobiljetter! Kanske kan du använda dem på en annan dejt?

Skicka in ditt bidrag senast 30 augusti!

Heltäckningsmattorna breder ut sig

20130526-182911.jpg
I senaste numret av Vårt Luleå Nr 2/13 kan man läsa att det lagts in heltäckningmattor i fyra klassrum på Porsöskolan. Det har man gjort för att skapa bättre och tystare lärmiljöer som även ”fungerar för barn med allergier”.

Det finns inga belägg för att dagens heltäckningsmattor är allergivänliga!

Astma- och Allergiföreningen har haft flera möten med Barn- och Utbildningsförvaltningen och skrivit flera blogginlägg om detta;

Inomhusmiljö i förskola och skola
Alla har rätt att vistas i skolan utan att bli sjuk
Det slarvas med städningen
Ska-krav för att öka tillgängligheten
Tygsäten en allergifälla

Enligt SOSFS 1996:33 bör textila golv inte förekomma i förskola och skola samt att dammsamlande inredning och möblering bör undvikas.

Även Arbetsmiljöverket anser att man ska undvika heltäckningsmattor eftersom de är olämpliga av allergiskäl då de samlar damm, pollen och liknande. Störande ljud bör dämpas med andra metoder och material, till exempel avskärmande halvhöga mellanväggar eller ljudabsorbenter i väggar och tak.

Nu krävs ett helhetsgrepp på allergisjukdomarna!

20130526-145008.jpg
Astma- och Allergiförbundets kongress har skickat ut ett pressmeddelande;

Allt flera länder i Europa satsar nu på nationella program mot de allergiska sjukdomarna. Finland har gjort det sedan länge. Norge följer efter med storsatsningar inom hälso- och sjukvården. Andra exempel på statliga initiativ på allergiområdet kan hämtas från Danmark och Irland. Sedan flera år har Astma- och Allergiförbundet varnat för att Sverige är på väg att hamna på efterkälken. Trots växande problem med allergisjukdomar präglas den svenska regeringens initiativ av kraftlöshet, låg ambitionsnivå och bristande helhetssyn.

Astma- och Allergiförbundets kongress bestående av ombud från 130 lokala föreningar kräver att Regeringen äntligen tar ett initiativ på allergiområdet och därigenom tydligt visar för hela samhället att ökningen av allergisjukdomarna är ett allvarligt problem. Nu krävs en nationell mobilisering!