Vi gräver i arkivet

I år fyller Astma och Allergiföreningen i Luleå 50-år! Det ska vi fira under hösten 2018. Planering inför jubileumskalaset pågår. Förra veckan var några av våra eldsjälar och besökte föreningsarkivet och tittade i föreningens sparade dokument. Nedan följer en sammanfattning av de första åren i föreningens historia.

Luleå Allergiförening bildades den 13 November 1968. Den första sammankomsten ägde rum i bibliotekets hörsal. Ombudsman Gösta Andersson från Umeå visade en film och pratade något om allergiska besvär. Allan Andersson valdes till ordförande och 28 personer anmälde sig som medlemmar, men det var endast 18 st som betalade medlemsavgiften detta år och då var avgiften endast 15 kronor.

Den 9 september1969 beslutade styrelsen att sälja 6000 lotter och Per Hult skulle ombesörja med tillstånd och att sälja dessa mot ett arvode på 5 öre/lott. Till lottföreståndare utsågs Anna-Marta Forsberg. 

1978 så hade föreningen 250 fullt betalande medlemmar. Av dessa hade 12 personer varit med ända sedan starten. Vårmötet hölls den 26 april samtidigt som de firade 10-års jubileum. Silversvalan delades ut till de medlemmar som varit med sen start. Dr Alva Kellin från Boden medverkade, trubaduren Arne Westerlund underhöll, det bjöds på fika och lotteri. 35 medlemmar deltog.

Föreningen hade en luftrenare för utlåning till medlemmar. Man kan sammanfatta föreningens aktiviteter till kurser, bilderband och filmer och studiecirklar. De skickade även många brev för påverkansarbete till lasarett och företag. Intäkterna bestod till stor del av lottförsäljning och 1978 blev det 3089,70 kr i nettobehållning. 

Namnbytet till Astma och Allergiföreningen i Luleå från Luleå Allergiförening beslutades den 18 februari 1982.

Har du något minne från dina år som medlem/styrelseledamot/eldsjäl i Luleåföreningen, som du vill dela med dig av? Maila eller kontakta oss via Facebook!

Familjedag på Klubbviken

Vi är så glada att vi beviljats medel för sommarlovsaktiviteter!

Astma- och Allergiföreningen i Luleå arrangerar en familjedag på Klubbviken den 15/7. Vi åker ut med Stella Marina på förmiddagen, leker, badar och äter picknick innan turen går åter mot land på eftermiddagen/kvällen.

Det är begränsat antal platser och vi vänder oss till familjer med barn/ungdom (6-15 år) som har astma och/eller allergier. Vi bjuder på båtresa och fika. Anmälan senast den 30/6 till astmaochallergiforeningen.lulea@gmail.com Meddela eventuella anpassningsbehov.

Vid dåligt väder ställs aktiviteten in. Mer info efter anmälan

Reducerad avgift

Hej alla medlemmar!

Ni har nyligen mottagit ett brev från Norrbottens länsförening med erbjudande om att följa med på medlemsresa till Bodö eller att åka på skärgårdstur i sommar.

Luleåföreningen har inte varit delaktig i planeringen av dessa resor men vi tycker det är en självklarhet att alla medlemmar i Norrbottens län ska erbjudas att delta på samma villkor. Vi vill därför meddela att alla våra medlemmar som betalat medlemsavgiften för 2018 kommer att ges möjlighet att få reducerad avgift för medlemsresan till Bodö på samma vis som Piteåföreningens medlemmar får följa med till reducerad kostnad. Detta innebär alltså att ni betalar 1500 kr istället för 1675 kr/person.

Hör av er till oss via mail och meddela om ni har erhållit plats på resan till Bodö.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Astma- och Allergiföreningen i Luleå