Delta i undersökningspanel

Nu har du möjlighet att påverka politiska beslut och utvecklingen av tekniska produkter och tjänster genom att delta i undersökningspanelen IT-frågan

Deltagarna får svara på frågor som rör vardagslivet, om vad som fungerar bra och vad som är dåligt. Frågorna kan också handla om hur service och tjänster fungerar just för dig.

Till exempel:

-kollektivtrafik
-IT och telekom
-arbete och studier
-kultur och idrottsliv

Frågorna ställs via enkäter på webben.

Grattis Eva och heja Åre!

Från Astma- och Allergiförbundets facebooksida:

Kommunstyrelsen i Åre har tilldelat Eva Björklund, Södergården Tillgänglighetspriset 2012.

Motivering:
Södergården är Astma- och Allergiförbundets anläggning, och föreståndare är Eva Björklund.
Södergården är enda anläggningen i Norden, som är anpassad att vara tillgänglig för de som har svåra allergier och astma.
För många är Södergården ett andningshål som betyder oerhört mycket för dem.
Ägg, fisk, nötter och skaldjur kan vara ödesdigra livsmedel för allergiker. Därför är de förbjudna där. Städningen är noggrann och görs med medel som är godkända för målgruppen.
Eva Björklund är anställd som föreståndare på Södergården, dessutom den enda, så hennes arbetsuppgifter är skiftande.
Under Evas tid som föreståndare har Södergården utvecklats kraftigt och är idag mycket mer än det vandrarhem det var för bara årtionde sedan.

Kan du tänka dig att intervjuas?

Solveig Enberg, som sitter i förbundsstyrelsen, har en efterlysning:

Hej alla norrbottningar!
Tvättar du nya kläder innan du använder dem? Kan du tänka dig att intervjuas? Som ett exempel, fakta kommer att bifogas av Astma och Allergiförbundet. Förbundet vill att kläder ska deklareras så att man ser vilka kemikalier de behandlats med. Många får ju huvudvärk, kliande ögon, rinnande näsa, eksem osv av nya textilier. Lokaltidningen i Luleå är väldigt intresserad av att skriva om det här i samband med helgerna men då är det ju bra om det är en norrbottning och inte en stockholmare som intervjuas.

Skriv till solveig.enberg@astmaoallergiforbundet.se eller ring tel 070-327 83 73.
Om man talar in ett meddelande så ringer hon upp.

Förkongress

Har ni tittat in på Föreningssidorna ? Där pågår just nu en Förkongress.

Förbundets kongress i maj 2013 fattar beslut om arbetet de kommande tre åren.
”Förkongress” öppnar ett forum för diskussion där alla kan delta oavsett var man bor och när man har tid att delta. ”Förkongress” är ett öppet möte där alla är välkomna, det börjar nu i oktober och pågår året ut.

Om du inte gjort det ännu; anmäl dig och tyck till!

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Projektet ”Näven i bordet” drivs av Unga Allergiker med stöd av Arvsfonden. Verksamheten går ut på att få medlemmarna att känna sig trygga med sina rättigheter och att de vågar reagera om de känner sig orättvist behandlade. Målet är att få medlemmar att höja rösten och vilja påverka. Det kan de göra genom att anmäla till diskrimineringsombudsmannen eller att debattera om diskriminering.

På hemsidan har de samlat det material som skapats under projektets gång.

Riskabelt att flyga med nötallergi

I senaste numret av Matnyttigt kan man läsa en artikel som handlar om en studie om nötförbud på flyget. Slutsatserna som kan dras av undersökningen är att alltför många har bristande kunskaper om och alltför låg respekt för problemet med nötallergi.

Nötallergiker ska inte förhindras från vardagsting på grund av sin allergi. Borde inte dessa personer ha rätt att flyga utan att känna osäkerhet och vara rädda för att utsättas för en livshotande miljö? Syftet med studien är att påverka flygresenärers beteende.

Respekten för nötallergiker måste öka. Nötfria flygningar är inte vara svårt att genomföra. Det ställer inga höga krav på omgivningen utan handlar om kunskap och respekt för andra människor. Att sprida information om detta kan väcka nya tankar och öka medvetenheten. Alla flygresenärer måste ta sitt ansvar och inte utsätta andra för livshotande miljö.

Creamy Spread försvinner från marknaden

20121212-113118.jpg
Mjukosten Creamy Spread plockas nu bort ur Tofulines sortiment. Tidigare ägarna Ingmans sålde sin verksamhet till livsmedelsjätten Unilever förra året, som nu valt att fasa ut produkten. Skälet är den låga efterfrågan. Det är i dagsläget osäkert om liknande produkter kommer produceras inom Unilever i framtiden skriver Pintomagasin.

Skriv till Unilever om du inte vill att Creamy Spread ska utgå. Skriver vi allihopa kanske mjölkproteinallergikerna har en sojamjukost i framtiden också!