På plats i Almedalen

20140630-093304.jpg
Pressmeddelande från Astma- och Allergiförbundet:

Astma- och Allergiförbundets ordförande Maritha Sedvallson finns i Almedalen måndag till onsdag, Maritha kommer att delta i de seminarier som vi arrangerar eller är medarrangörer i. Maritha kommer också att träffa andra organisationer, media och representanter för näringslivet.

Vill du träffa Maritha på plats – välkommen till något av de seminarier som Maritha deltar i för att debattera inomhusmiljön i skolan och presentera Astma- och Allergiförbundets förslag för en bättre inomhusmiljö i skolan.

– Har du inte möjlighet att komma till seminarierna, hör gärna av dig till mig för att diskutera vår valfråga, ett statligt stöd till kommunerna för att förbättra inomhusmiljön i skolan eller någon annan av de frågor som förbundet driver, säger Maritha Sedvallson.

Läs mer om seminariet ”Klassrumspeng – för bättre inomhusmiljö och höjda resultat i skolan”.

Rätt mat till rätt barn

20140625-192725.jpg
Miljöskyddskontoret i Alingsås har kontrollerat hur mat till matallergiska eller överkänsliga barn hanteras.

Kontrollerna har visat hur viktigt det är att all personal har tillräckliga kunskaper och vet vilka de allergiska barnen är och vad de inte tål.

De iakttagelser som gjorts och de slutsatser som dragits har sammanställts i en rapport.

Detta måste vi tipsa Miljökontoret i Luleå om.

Ny tävling!

20140625-184930.jpg
Ny tävling hos Oatly:

Ta en snygg bild på nya iMat fraiche i din butik. Geotagga den (så att andra också kan hitta dit) och posta den på Instagram under #hittaoatly. Klart. Med många likes och lite tur vinner du biljetter till Way Out West.

Lycka till!

Skärpta regler för information om mat som kan ge allergi

20140625-135843.jpg
Livsmedelsverkets förslag om nya märknings- och informationsregler är nu ute på så kallad notifiering.

I början av maj skickade Livsmedelsverket ut förslaget om nya regler för märkning och information om livsmedel på remiss.

Frågan har engagerat, remissvar och synpunkter kring förslaget har kommit från både bransch- och intresseorganisationer samt privatpersoner. Många anser att de nya reglerna inte är tillräckliga, flera har velat se ett större ansvar för restaurangägare att redovisa samtliga ingredienser i maten. Samtidigt uttrycker många i restaurangbranschen att de nya reglerna går för långt, att de kräver för mycket av enskilda restauranger och är svåra att genomföra.

De nya reglerna innebär att den som handlar mat över disk i butik eller hämtmat på restaurang på begäran ska få information om samtliga ingredienser i den mat de köper.

För den mat som serveras på restaurang för att ätas på plats måste restaurangen endast informera om maten innehåller något av de 14 allergener som har listats av EU. Precis samma regler gäller även exempelvis patienter på sjukhus, eller barn inskrivna på förskola, nämligen att den som tar emot/beställer maten har rätt att få personlig information om maten innehåller något av de 14 allergenerna. Läs mer här.

Men om man inte tål morot, tomat, kiwi, äpple, bockhornsklöver, kött, banan..? Ska man inte få besked då?

Oacceptabelt! Vi vill ha tydlig information!

Omsätt mänskliga rättigheter i praktiken

20140613-152614.jpg
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer att genomföra en treårig satsning för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå.

– Hela den offentliga förvaltningen har ett ansvar för att de mänskliga rättigheterna respekteras och följs i Sverige, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Överenskommelsen som ingåtts mellan regeringen och SKL syftar till att stärka respekten för mänskliga rättigheter samt kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan omsättas i praktiken inom den kommunala verksamheten.

I Ovanåkers kommun har man en Tillgänglighetspolicy.

Något för Luleå kommun att ta efter?