Varför är det så viktigt att äta nötter på flygresan?

 En 7 år gammal flicka drabbades av en anafylaktisk chock och förlorade medvetandet på ett Easyjet plan efter att en medpassagerare ignorerat  informationen om att inte äta nötter. Läs mer här.

Det är inte första gången det händer! 

Varför är det så svårt att förstå?

Bidrag för att rusta upp skollokaler

 
En god arbets- och lärmiljö för elever och lärare är en viktig förutsättning för att alla elever ska nå kunskapskraven i skolan. Från och med den 1 november 2015 är det möjligt att söka bidrag för att rusta upp skollokaler.

Se en intervju med Carl-Magnus Oredsson som berättar om skolbidraget.

Bidraget (även kallat skolmiljarden) var den valfråga som Astma- och Allergiförbundet drev 2014 #klassrumspeng

Nu behöver vi din hjälp att sprida budskapet om att det finns bidrag att söka! Dela detta inlägg!

Ökar astma och allergi?

  Varför blir så många allergiska och varför får så många astma?

OLIN-studierna bedriver världsledande epidemiologisk forskning. Nu inbjuds 24 000 slumpmässigt utvalda norrbottningar till att besvara frågor om astma, allergier. Detta för att OLIN-studierna vill ta reda på om astma och allergiska sjukdomar fortsätter att öka i Norrbottens befolkning.

Läs mer i NSD.

Varför börjar vi röka?

  
Att röka är skadligt, både för rökarna själva och dem i dess närhet. 

Tobak är den mest dödliga konsumentprodukten som existerar idag. Allt fler länder inför högre skatter och hårdare regler för att folk ska avstå. 

På svtplay kan du just nu se en dokumentärserie där programledaren Peter Taylor reser till Australien för att ta reda på hur det kommer sig att så många ungdomar i dagens samhälle börjar röka trots allt de vet om rökningens faror.

Del 1 Varför börjar vi röka
Del 2 Varför börjar vi röka

Efterlysning

 Vi behöver din hjälp – Vill du berätta om din astma/allergi?
Astma- och Allergiförbundet blir ofta kontaktat av journalister som ska skriva om astma, allergi eller annan överkänslighet. De vill nästan alltid ha kontakt med en person som kan berätta om hur det är att till exempel vara allergisk/överkänslig mot olika ämnen, ha astma eller eksem. Ofta är det bråttom och kort om tid att hitta rätt person.

Kan du tänka dig att ställa upp och berätta i media om din sjukdom? De flesta intervjuer görs per telefon, men det kan också handla om att ställa upp i TV-nyheterna eller radio. Ju fler som kan tänka sig att berätta, desto tydligare blir bilden av hur det är att leva med någon form av överkänslighet. Vi söker personer i alla åldrar, från 18 år och uppåt.

Är du intresserad, mejla några rader till Eva-Maria Dufva, med ålder, telefonnummer, bostadsort och vilken typ av allergi du kan berätta om, till exempel pollen, mat (även anfylaktiska reaktioner), doftöverkänslighet och pälsdjur.

Ju fler som kan tänka sig att berätta, desto tydligare blir bilden av hur det är att leva med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Kontakt: eva-maria.dufva@astmaoallergiforbundet.se

Otydlighet begränsar det fria skolvalet för elever med behov av särskilt stöd

 Pressmeddelande från Handikappförbunden

Regeringen beslutade igår om förtydliganden av skollagen, bland annat gällande reglerna kring det tilläggsbelopp som skolor kan få från kommunen för elever med behov av särskilt stöd.

Handikappförbunden välkomnar ett förtydligande av att tilläggsbeloppet också innefattar åtgärder i undervisningssituationen. Oroande är dock att man talar om extraordinära stödåtgärder till elever med stora inlärningssvårigheter, utan att definiera vad dessa begrepp innebär.

”Här vill Handikappförbunden se ett förtydligande, säger Maritha Sedvallsson, ledamot i Handikappförbundens styrelse. Många elever med inlärningssvårigheter blir kraftigt påverkade av brister i lärmiljön. Stökiga klassrumsmiljöer och stora undervisningsgrupper kan för många elever bidra till att mindre inlärningssvårigheter blir större.

Rena tillgänglighetsbrister i den fysiska miljön påverkar också inlärningsförmågan. För andra är i sin tur extra pedagogiska resurser och ett direkt stöd i undervisningssituationen nödvändigt.

Det finns dock andra brister i tillämpningen av tilläggsbeloppet som vi anser att regeringen borde ta på allvar.”Ett huvudproblem är att kommunerna kan och regelmässigt verkar hänvisa till ekonomiska och organisatoriska svårigheter och därmed kringgå sitt ansvar” säger Maritha Sedvallsson. ”Handikappförbunden menar att denna möjlighet borde tas bort.”

Mycket alarmerande är också att flera kommuner helt enkelt låter bli att informera skolor om möjligheten att söka tilläggsbelopp. Ofta hänvisas till att elevens behov ska tillgodoses inom ramen för grundbeloppet.

För en liten friskola blir detta en omöjlig ekvation, då man saknar den kommunala skolans stordriftsfördelar och möjlighet att omfördela resurser. ”Konsekvensen blir att elever i behov av särskilt stöd i praktiken inte omfattas av det fria skolvalet”, säger Maritha Sedvallsson.

Länk till regeringens pressmeddelande
Länk till Handikappförbundens yttrande över promemorian Vissa skollagsfrågor del 2, 2014

Cirkelverksamhet i Föreningarnas hus

 Meddelande från HSO-Luleå:

Hej på er!

HSO Luleå har tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram ett antal förslag till cirklar som vi tänkte starta under 2016. Vi skulle bli glada om ni vill delta på cirklarna och skickar härmed ut en intressekoll. Återkom med vilka cirklar ni är intresserade av och om ni föredrar att gå dag- eller kvällstid. Sprid detta till era medlemmar. Alla är hjärtligt välkomna, oavsett om man är med i HSO Luleå eller inte. Har du frågor eller vill lämna intresseanmälan, ring 0920-52 38 30 eller mejla lizwennberg@hsolulea.se
Hoppas vi ses!

  • Våldsamt osynlig, en cirkel om våld mot funktionsnedsatta. Brottsofferjouren håller i cirkeln.
  • Styrelseutbildning, startar hösten 2016
  • Målarcirkel – akvarell, akryl, tusch, blyerts. Alla kan!
  • Blomsterbindning – kommer även att passa för de med allergi
  • Vegansk matlagning
  • Läsecirkel
  • Resecirkel – vi läser om en plats och avslutar cirkeln med en resa.
  • Lätt engelska – lär dig vanliga uttryck och ord
  • Lätt ryska – lär dig vanliga uttryck och ord
  • Dekorera maten – lär dig göra fina smörgåsar och dekorationer

Från februari månad finns det sällskapsspel i Föreningarnas Hus, Storgatan 13, som ni kan komma in och spela, umgås och dricka en kopp kaffe med godbit. 

Välkomna!