Skrivelse angående allergisjukvården

På gårdagens styrelsemöte lämnade Astma- och Allergiföreningen i Luleå in en skrivelse till regionråden (Kenneth Backgård, Linda Frohm och Nils-Olov Lindfors) med anledning av att Norrbotten är sämst på allergivård :

Astma- och Allergiförbundets tidning Allergia har gjort en landsomfattande genomlysning av allergisjukvården i Sverige. Av resultatet framgår att Region Norrbotten tillhör landets absolut sämsta regioner vad gäller tillgången till vuxenallergologer, barnallergologer och dermatologer. Även vad gäller allergivaccinationer kommer Region Norrbotten sist i landet. I hela Region Norrbotten finns endast en barnallergolog (som inte arbetar heltid i regionen) och ingen vuxenallergolog.

Sammanställning av resultaten hittar ni här

Socialminister Lena Hallengren har kommenterat resultaten

Astma- och Allergiföreningen i Luleå reagerar med oro över denna brist på specialiserad allergivård i Norrbotten. Vi erfar att många av föreningens medlemmar som lider av svår astma och allergisjukdom har svårt att få tillgång till adekvat specialiserad vård. Det är viktigt att påpeka att allergisjukdom är att betrakta som en funktionsvariation som allvarligt kan försämra den drabbades livskvalitet, sociala situation samt möjlighet till fungerande skolgång och arbete. Man beräknar att ca 30 av procent av svenska befolkningen har någon form av allergi och att 8-10% av barn i skolåldern har astma. En god, specialiserad allergivård där rätt behandling/utredning vidtas i rätt tid kan vara helt avgörande för den enskilde patienten. Det är därför av yttersta vikt att personer som lider av svår astma och allergi får tillgång till specialiserad vård i rimlig tid och att uppföljande besök, behandlingar och undersökningar såsom allergiprovokation, spirometri och allergivaccinationer utförs i rätt tid för att i möjligaste mån minska de negativa effekterna av denna funktionsvariation.

Astma- och Allergiföreningen i Luleå kräver att regionledningen tillser att tillgången på specialiserad allergivård i regionen höjs till en i nationell jämförelse godtagbar nivå.

Astma- och Allergiföreningens frågor till regionrådet:

• Varför prioriteras inte denna stora patientgrupp i Region Norrbotten? Hur kan man tillåta så ojämlik vård?

• Kommer regionledningen tillse att det tillförs adekvata resurser och utbildningsinsatser för att säkerställa tillgång till specialiserad vård för denna patientgrupp?

Föreningen vill understryka att vi genom denna skrivelse på intet sätt riktar kritik mot den specialiserade vårdpersonal som trots allt finns i regionen och som enligt vår erfarenhet är både engagerad och professionell. Resursbristen är emellertid mycket allvarlig vilket leder till att personer med astma och allergisjukdomar inte får den vård de så väl behöver. Vi har nyligen fått vetskap om att man lyckats rekrytera en färdig allergolog till Lungkliniken vid Sunderby sjukhus och detta är positivt men långt ifrån tillräckligt för att täcka hela Norrbottens behov. Astma- och Allergiförbundets undersökning omfattar endast läkare men vi erfar dock att det även råder en allvarlig brist på specialiserade sjuksköterskor i länet.

Styrelsen för Astma- och Allergiföreningen i Luleå

Oktober 2019

Hösthelg på Pite Havsbad

På lördag förmiddag lyssnade vi på föreläsning med Anna Sandin, allergolog och Veronica Bedinger, allergisjuksköterska. Vi fick en visuell beskrivning av vad som händer i kroppen, på cellnivå, när en drabbas av allergiska reaktioner. De berättade också vilka behandlingsmetoder som finns och vad som är på gång i forskningsvärlden. Vi fick hopp om framtiden.

Mellan föreläsningarna ägnade vi oss åt avslappnande spa-bad både ute och inne. I bastu, pool och relax bytte vi tankar och erfarenheter.

Full fart på äventyrsbad, golf, Alfons-teater och Nimbys värld.

Halloweenmysig samvaro i sky-bar

Helgen avslutades med fika och föreläsning av Anna Wiklund, skadespecialist på Folksam. Vi fick information om de kriterier som måste vara uppfyllda för att en försäkringstagare ska kunna få ersättning, och hur bedömningen går till.

Tusen tack till alla deltagare för en toppenhelg!

Medel för att genomföra arrangemanget har erhållits från Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond, Blomsterfonden samt Bångs stiftelse.

Heja Sunderby folkhögskola

Sunderby folkhögskola genomför, under höstlovet, en konstskola för unga mellan 10-17 år.

I mailet till deltagarna informeras om att de värnar om tillgänglighet så att alla barn kan delta på samma villkor. De nämner särskilt att de som har husdjur hemma eller rider får komma i för dagen rena kläder, att deltagarna inte ska ta med godis, nötter eller snacks samt att komma parfymfri för att visa hänsyn till allergiker och astmatiker.

Föreläsning på Pite Havsbad

Det finns fortfarande plats på föreläsningarna under vår hösthelg på Pite Havsbad. Därför bjuder vi in alla medlemmar, även de som tillhör länsföreningarna i Norrbotten och Västerbotten.

Välkommen att lyssna på allergolog Anna Sandin och allergisjuksköterska Veronica Bedinger på lördag den 26/10 klockan 10:30-12:30 samt skadespecialist Anna Wiklund på söndag den 27/10 klockan 11:30-12:30 Föranmälda deltagare får fika för 20 kr via swish i övrigt är föreläsningen kostnadsfri.

Frågor eller funderingar: Mail: astmaochallergiforeningen.lulea@gmail.com Mobil: 070-52 38 438

Skrivelse till Socialförvaltningen

Läs vår skrivelse nedan samt svaret från Anna Fors, verksamhetschef vård och omsorg, på bilden ovan.

Vi har noterat att man planerar att stänga Lulsundets särskilda boende som i dagsläget är det enda allergianpassade boendet i Luleå kommun. Finns det någon planering för att allergianpassa Kronans nya boende? Allergier ökar i samhället och det är flertalet vårdtagare, personal och närstående som har allergier mot exempelvis pälsdjur och parfymer/starka dofter. Vi har blivit kontaktade av oroliga Lulebor som uttrycker stor oro för planerad stängning av Lulsundet. Vi tycker det är av stor vikt att man tar hänsyn till personer med astma och allergier när man planerar för det nya boendet.

Ni kanske kan ta efter Piteå kommun som nyligen tagit beslut om att förbjuda pälsdjur på särskilda boenden i kommunen?

Varmt välkomna på julmingel!

Astma- och Allergiföreningen i Luleå hälsar alla medlemmar varmt välkomna till vårt traditionella julmingel! Vi dukar upp fikabordet på skyltsöndag den 1 december mellan kl 13-15 i Föreningarnas hus, Storgatan 13 i Luleå. Självklart kommer tomten på besök. Han tar emot önskelistor och delar ut julklappar till alla snälla barn.

Till en symbolisk kostnad av 25 kr/person bjuds ni på: skinksmörgås, lussebulle, pepparkakor, kaffe, te och julmust. Betalning med Swish eller kontant på plats.

Du som vill kan passa på att se Julkalender i Stadsparken klockan 14.

Anmälan till julmingel senast fredag den 22/11

Mail: astmaochallergiforeningen.lulea@gmail.com

Mobil: 070 – 52 38 438

Anmälan ska innehålla: Namn på samtliga deltagare samt ålder på barn.

Meddela eventuella anpassningsbehov (såsom födoämnesallergier mm).

Välkommen parfymfri, rökfri, nötfri och fri från djurhår i kläderna, tack.

Hösthelg på Pite Havsbad

För vem: Vi vänder oss till alla medlemmar i Luleåföreningen. Alla deltagare måste vara medlemmar i Luleåföreningen (både vuxna och barn), då gäller även förbundets försäkring.

När: Fredag 25 – söndag 27 oktober.

Var: Pite Havsbad

Boende: Självhushåll i rök- och djurfri stuga med 6 bäddar ”Riviera strandnära”

Kostnad: 1 000 kr/stuga (ord pris 2 400 kr) och 150 kr/person från ålder 4 år.

Ingår: Inträde till SPA-fyren och äventyrsbadet. Föreläsningar med allergolog, allergisjuksköterska samt skadespecialist från Folksam. Inträde till Nimbys värld på Skeppet för alla barn. Anpassat fika till samtliga deltagare.

Färdmedel: Var och en tar sig på egen hand till och från Pite Havsbad.

OBS! Kort anmälningstid: Senast måndag 7 oktober. Begränsat antal stugor. I anmälan uppger du följande: Namn, adress, telefonnummer, e-post och ålder (på både barn och vuxna). Vi behöver även veta vilka allergier/ intoleranser som finns. Uppge även andra ev anpassningsbehov som vi bör känna till.

Mail: astmaochallergiforeningen.lulea@gmail.com

Mobil: 070 – 52 38 438

Betalning: Senast måndag 14 oktober. Mer information om detta skickas till deltagarna.