Glöm inte att värva!

  
Ni har väl inte glömt värvartävlingen?

De tre personer som har värvat flest medlemmar från 1 januari och fram till 1 maj vinner varsin biljett till Astma- och Allergiförbundets 60-årsjubileum som äger rum fredagen den 20 maj i Stockholm. Resa till Stockholm ingår.

Registrera de nya medlemmarna, genom att mejla till medlemsregistret@astmaoallergiforbundet.se eller ring 08-506 28 200. Kom ihåg att säga vem som ska stå som värvare, så att det registreras och att den som värvat får sin värvarpremie. 

Lycka till med värvningen nu allihopa!

PS Glöm inte att välja Luleå lokalförening😉 så du inte missar nåt av allt kul vi gör DS

Fem smarta tips inför pollensäsongen

  
Pressmeddelande

Våren är äntligen här, efterlängtad av de flesta. Sol och värme – men också pollen. För många kan våren vara den värsta tiden på hela året. En jobbig tid med rinnande näsa och kliande ögon. Här delar vi med oss av våra bästa tips inför pollensäsongen, vad kan du göra själv för att underlätta?

I Sverige är ungefär 20 procent av befolkningen pollenallergiska. De vanligaste allergiframkallande pollensorterna i Sverige är björk, al och hassel, gräs samt gråbo. Den som är pollenallergisk kan få symtom i form av att näsan rinner, ögonen kliar och svider, hosta, trötthet och huvudvärk. 

Är jag förkyld eller allergisk? Svaret är att en vanlig förkylning ofta ger ont i halsen, feber och en tjockare snuva. Vid pollenallergi får man ofta genomskinlig snuva, hosta och röda kliande och rinnande ögon.

Pollenallergi kan behandlas med receptfria läkemedel från apoteket. Det är viktigt att sätta in behandlingen tidigt på säsongen – så fort man känner av sin allergi. Har man svårare besvär ska man kontakta läkare, för att göra en allergiutredning och för att få råd om effektiv medicinering. När varken receptfria eller receptbelagda mediciner hjälper kan allergivaccination vara ett alternativ.

Fem tips för att klara pollensäsongen:

  • Ta del av pollenprognoserna för att planera medicinering och utomhusaktiviteter.
  • Undvik att vädra mitt på dagen, vädra på morgonen eller efter en regnskur.
  • Undvik att torka tvätten utomhus, pollen fastnar lätt i textilier.
  • Vill du träna utomhus, träna tidigt på morgonen när daggen binder pollen. 
  • Tvätta håret innan du går lägger dig, mycket pollen fastnar i håret.

Mer information om pollen hittar du här.

Påskliljan doftar inte alltid underbart

  Pressmeddelande

Det finns en särskild grupp av personer som får luftvägsbesvär av dofter och kemikalier. De drabbade reagerar betydligt kraftigare än vad som är normalt redan vid låga doser som inte anses skadliga. 

I dagligt tal kallar vi det doftöverkänslighet. Inom vården används begreppet sensorisk hyperreaktivitet, SHR, för detta tillstånd.

– Det finns en stor okunskap om doftöverkänslighet inom professionen. Tillståndet kan lätt förväxlas med astma och allergi och leda till felaktig information och onödig medicinering. Det finns en risk att patienterna, som till 70 procent är kvinnor, ignoreras och känner sig förbisedda trots att flera studier visar en avsevärd inverkan på sjukskrivning, socialt liv och livskvalitet, säger Eva Millqvist, professor och överläkare vid avdelningen för lungmedicin och allergologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

För att komma tillrätta med detta problem har Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond tagit fram en kunskapssammanställning ”Doftöverkänslighet – sensorisk hyperreaktivitet i luftvägarna” där svenska specialister och forskare för första gången har sammanställt den senaste kunskapen på området. Boken tar upp frågor om epidemiologi, trolig patofysiologi, utredning och behandlingsmöjligheter av SHR ur olika aspekter.

SHR är relativt vanligt, drygt sex procent av den vuxna svenska befolkningen uppfyller kriterierna för diagnos. Långt fler, omkring 33 procent, anger själva att de har någon form av besvär efter kontakt med dofter och kemikalier. Reaktionerna är olika starka. Någon känner mycket besvär av påskliljor. Andra får lindriga besvär av parfymerat schampoo. Känsligheten kan yttra sig som rinnande ögon, snuva, heshet, hosta och andnöd.

Det är inte lukten i sig som framkallar besvären utan den retning av nervtrådar i luftvägarnas slemhinnor som ett doftande ämne framkallar.

Barnperspektivet måste med i funktionshinderspolitiken

  
Pressmeddelande

Barnombudsmannens rapport, som släpps idag, bekräftar flera av de brister när det gäller samhällets bemötande och stöd till barn med funktionsnedsättningar som Handikappförbunden påpekat under många år, inte minst när det gäller skolan.

”Vi välkomnar BOs samtliga förslag och vill ytterligare betona vikten av att barns rättigheter tydliggörs i den kommande nationella strategin för funktionshinderspolitiken”, säger Maritha Sedvallson, ledamot i Handikappförbundens styrelse.

Barnombudsmannens rapport ligger helt i linje med Barnrättsutredningens förslag som lyfter vikten av att ta hänsyn till Barnkonventionens artikel 3, om barnets bästa och artikel 12 om barnets rätt till delaktighet.

”Vi hoppas också att regeringen tar Barnombudsmannens krav på allvar när det gäller att lagen ändras så att skolor inte längre kan neka plats till barn med funktionsnedsättning om de bedömer att det finns betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter att ta emot barnet. Skolan ska vara tillgänglig för alla barn”, säger Maritha Sedvallson.

För ytterligare frågor kontakta Maritha Sedvallson på telefonnummer 070-661 54 75

Våffelfest

  
Idag serveras det våfflor i föreningarnas hus och det är fullt med gäster.

Astma- och Allergiföreningen gräddar våfflorna utan mjölk, ägg och gluten. Järnen går varma i köket!

Skynda innan de tar slut – vi serverar rykande färska våfflor med tillbehör fram till klockan 16!

Hjärtligt välkomna!

Kåbdalis 2016 fler bilder

  
Nu är bloggen uppdaterad med fler bilder från familjelägret i Kåbdalis!

Ni hittar dem här:

Fredag

Lördag

Tusen tack till alla medlemmar som hjälpte till att bära, servera, fotografera med mera! Tack också till alla som bidragit till lotteri, fiskdamm och goodie-bags! Vi har haft ett underbart läger!