Välkomna till information under Parfymfria veckan!

Den 9 november klockan 13-14 finns Birgitta Alstergren på plats i Föreningarnas hus, Storgatan 13 i Luleå, för att informera om Parfymfria veckan.

Vi bjuder på fika. Kom doftfri och meddela eventuella anpassningsbehov.

Problem med doftöverkänslighet finns överallt, men är mer framträdande i vissa delar av samhället. I år har Astma- och Allergiförbundet valt att rikta sig till ansvariga inom följande områden:

  • Fastighetsägare
  • Tågbolag
  • Bussbolag
  • Gym
  • Vårdcentraler

Läs mer här.

Hovrätten dömer köksmästaren i kladdkakemålet

I juni 2014 serverades Martin Syrén en kladdkaka med ägg trots att han noga berättat för restaurangpersonalen att han var allergisk. Nu har köksmästaren i kladdkakemålet fått hovrättens dom.

Göta hovrätt anser att köksmästaren har varit oaktsam och dömer honom för vållande av kroppsskada. Straffet fastställs till 30 dagsböter. Han ska dessutom betala 2 000 kronor i skadestånd till gästen för sveda och värk. I domen skriver hovrätten att man har förståelse för att det var en stressig kväll för köksmästaren, men att det inte förändrar bedömningen.

Läs mer i Hotellrevyn.

Bakteriefloran påverkar


Forskare vid Linköpings universitet undersöker hur bakteriefloran i tarmen påverkar risken att barn får allergi och astma. Foto: Thor Balkhed

– Fynden stärker vår bild av att tarmfloran tidigt i livet spelar en roll vid utvecklingen av allergiska symtom. Vi tror att en mångfald bland bakterierna bidrar till att stärka immunförsvaret i slemhinnorna. I vår nya studie såg vi skillnader i immunsvaret mot tarmbakterier hos barn som senare utvecklade allergiska symtom, säger Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi vid Linköpings universitet, en av forskarna bakom studien. 

Läs mer här.

Hur fungerar matanpassningen på sjukhus?


Astma- och Allergiförbundet utför en enkätundersökning för medlemmar med matallergi eller överkänslighet för mat, som varit inlagda på sjukhus.

Intagna på sjukhus saknar i stor utsträckning möjlighet att välja sin mat. Människor med allergi eller överkänslighet för mat är extra hårt utsatta. Här handlar det ju inte om maten är god eller näringsriktig utan om att kunna äta den utan att bli ännu sjukare.
Välj en sjukhusvistelse under 2015 eller 2016 då du varit inlagd på sjukhus med minst 1 övernattning och servering av minst 2 måltider. Har du varit inlagd på sjukhus flera gånger under året så kan du fylla i enkäten flera gånger. Dina svar är anonyma!

 Svara på enkäten  och sprid gärna länken så fler kan bidra med sina upplevelser.

Livsmedelsverket svarar

Nu har Livsmedelsverket svarat på vår fråga angående Valios reklamfilm:

Hej!

Vi anser det vara mycket viktigt att livsmedelsföretagare i all information till konsumenter har kunskap om och skiljer mellan komjölksproteinallergi och laktosintolerans. Komjölksproteinallergi kan ge mycket allvarliga symtom och inte enbart ”problem med magen” som det påstås i reklamfilmen. Läs mer om skillnad mellan de två sjukdomarna via denna länk.

Företag kan göra påståenden om laktosreducerad/låglaktos samt lakosfri i de fall halterna laktos har reducerats till under 1 gram laktos/100 gram mjölk respektive 0,01 g laktos/100g. Läs mer via denna länk.

I de fall ingen mjölk förekommer som ingrediens i en produkt och företagen har rutiner för att förhindra att kontamination sker kan företagen märka produkten ”mjölkfri” (så länge det blir en relevant märkning för produkten, mjölkfri banan är inte en relevant märkning men däremot mjölkfritt margarin).

Det finns inget godkänt närings/hälsopåstående om att mjölk behandlad med proteasenzym ger ”en lättare magkänsla”. Läs mer om närings- och hälsopåståenden via denna länk.

För det fall ni anser att reklamfilmen är vilseledande kan Ni kontakta Konsumentverket som prövar ärenden om livsmedelsreklam. Stockholms stad är kontrollmyndighet för Valio och kan därför utreda om Valio följer livsmedelslagstiftningen om märkning med hälsopåståenden. Därför kan det vara relevant att ni även kontaktar Stockholms stad.

Ljusfestival 2016

Torsdag den 27 oktober är ett datum värt att markera i kalendern. Den omtyckta ljusfestivalen återkommer i Luleå i år!

Astma- och Allergiföreningen säljer ”fika för alla” i  Föreningarnas hus på Storgatan 13 mellan klockan 18:00 och 21:00

Välkomna!

Just den här kvällen är det också kvällsöppet i butikerna i Luleå city och gratis parkering från 17:30 till 21:30 (gäller p-husen i Kulturens hus, Smedjan, Shopping och Tjädern).

Uppdatering: Här hittar du kartan över alla ljusinstallationer

Astma- och Allergiförbundet lyfter ett varningens finger

Efter flera allvarliga tillbud där allergiker fått livshotande reaktioner väljer nu Astma- och Allergiförbundet att lyfta ett varningens finger. Den allergicertifiering som McDonalds haft har upphört sedan flera år tillbaka.

– Någonting har hänt med McDonalds, säger Rikard Åsgård ombudsman på Astma- och Allergiförbundet till Skaraborgsläns Tidning.

Sedan förra sommaren har Astma- och Allergiförbundet en ny märkning – Frivilligt egenkontrollsprogram.  McDonalds har inte visat något intresse.

Läs mer om Hurra, en allergisk gäst.

Länsdag om astma/KOL pågår

Nu är länsdagen om astma/KOL igång.

Det finns i dag en stor underdiagnostik inom både astma och KOL, vilket innebär att många personer är utan en effektiv behandling med sämre hälsa som följd. Det är viktigt att de nya riktlinjerna för vård vid astma och KOL implementeras.


Ett sätt att diagnostisera astma är att göra spirometri

Du kan själv genomföra AKT – Astma Kontroll Test.


Läs om när Valdemar testar sina lungor.