Vägledning om hundar i skolan ska tas fram

Skolmyndigheterna Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har beslutat att ta fram en vägledning om hur hundar får användas i skolan. 

Beskedet gavs på ett samrådsmöte med funktionshindersrörelsen i juni 2016. SPSM har fått ansvar att leda arbetet i samverkan med Skolverket. 

Myndigheterna kommer även ansvara för att vägledningen sprids till skolorna när arbetet är klart. Någon tidplan för arbetet finns inte ännu, men Astma- och Allergiförbundet kommer att följa arbetet och ge synpunkter.
Ansvarig ombudsman på förbundskansliet är Marie-Louise Luther.

En vägledning för hund i vård och omsorg har redan tagits fram.

#läshund

Policy för jordnötter och nötter

Astma- och Allergiförbundet har tagit fram en policy för jordnötter och nötter

Statistik från Akademiska sjukhuset i Uppsala visar att jordnötter och nötter är den matallergi som ligger bakom hälften av alla akuta sjukhusbesök.

Astma- och Allergiförbundets inställning är att nötfritt är tryggast, speciellt när det gäller barns arbetsmiljöer som förskola, skola och fritidshem.

Efterlysning

Ung och doftöverkänslig?

Förra året fick Astma- och Allergiförbundet ett bra genomslag i media under Parfymfria veckan, mycket tack vare att så många av medlemmarna ställde upp och berättade om hur det är att leva med doftöverkänslighet.

Inför årets kampanj behövs återigen personer som kan tänka sig att bli intervjuade, kanske för ett radioinslag eller en intervju för en tidning. 

Astma- och Allergiförbundet efterlyser personer i alla åldrar, men gärna lite yngre personer, från 18 år och uppåt, eftersom media under förra årets kampanj särskilt efterfrågade yngre personer att intervjua. Ju fler som kan tänka sig att berätta, ju tydligare blir bilden av hur det är att leva med doftöverkänslighet!
Är du intresserad – hör av dig till Eva-Maria Dufva, eva-maria.dufva@astmaoallergiforbundet.se 

We’re not faking

Ian McAndrew, fotbollsspelare från Australien, beskriver i en artikel hur det är att leva med livshotande allergi:

  • We’re not faking
  • It’s really scary
  • Nut allergies are some of the most sensitive allergies around
  • EpiPens just buy us time
  • It’s really uncomfortable to ask people not to eat certain things around you
  • Eating out can be terrifying

Läs mer om anafylaxi här.

Fusket kunde kostat honom livet


Adrian Nyström, 13 år, har mjölkproteinallergi. Om han får i sig mjölk drabbas han av anafylaktisk chock. När Adrian besökte McDonalds i Skara höll det på att gå riktigt illa. Restaurangpersonalen valde att skrapa bort osten från cheeseburgaren, packa om den och sälja den som hamburgare. Något som hade kunnat leda till Adrians död.

Läs hela artikeln här.

Seniorveckan 2016

Den 3-7 oktober är det seniorvecka på Resurscentrum Fyren. 

Astma- och Allergiföreningen i Luleå finns på plats på torsdag den 6/10. Vi kommer att informera om vår verksamhet, värva medlemmar och sälja lotter.

Välkomna till vår monter!