Lära om LAGA


Förra året gjorde feriearbetarna ett studiebesök hos SCUF i Stockholm. Idag har jag läst på om LAGA-projektet på  webben.

Unga Allergiker har tillsammans med Celiakiförbundets ungdomsorganisation SCUF under tre år drivit ett projekt som handlar om att säkra skolmiljön för elever med astma, allergi, celiaki och annan överkänslighet. Projektet avslutas med en konferens i Stockholm den 8 september. Konferensen handlar om hur vi tillsammans ska kunna göra skolan tillgänglig för alla.

Konferensen vänder sig till skolpersonal, föräldrar, elever, föreningsaktiva, politiker, tjänstemän inom kommunen med flera. Det kostar ingenting att delta!

Jag hoppas verkligen att någon från Luleå kommun anmäler sig – Det behövs!

Mer info och anmälan hittar du här.

Sommarsmoothie


Här kommer ett recept på en somrig och fräsch sommarsmoothie, gjord på bär och havredryck!

Till två portioner

 • 1,5 dl hallon
 • 1 st banan
 • 2-3 st passionsfruktspuré
 • 1 dl supermix
 • 3 dl havredryck 

(Havredrycken är enkel att byta ut mot exempelvis mandelmjölk, sojamjölk eller rismjölk).

För att få en syrligare smoothie kan man lägga till en extra passionsfruktpuré. Om man vill ha en något sötare smoothie kan man använda sig av en större banan.

Innehållsförteckning ”Garant djupfryst Supermix”: gojibär, blåbär, björnbär, hallon, havtorn

Innehållsförteckning ”Garant djupfryst Passionsfrukt”: Passionsfrukt

Innehållsförteckning ”Garant Havredryck”: Vatten, havre, rapsolja, kalciumkarbonat, salt, vitamin D2, riboflavin, vitamin B12.

Feriearbete


Hej!

Jag heter Livi och har just gått ut årskurs 9. Jag kommer under tre veckor att sommarjobba här på Astma- och Allergiföreningen i Luleå. 

Jag har valt att engagera mig inom funktionshinderrörelsen eftersom att jag brinner för att alla människor, oavsett olikheter, ska kunna samexistera med varandra, och känna tillgänglighet i samhället. 

Under dessa tre veckor kommer jag att hålla i blogg- och instagramuppdateringar, jag kommer publicera recept, recensera olika livsmedel och jag kommer även baka. Jag hoppas också att kunna lära mig mer om tillgänglighet.

Astma och träning – en bra kombo

Pressmeddelande 

Astma sågs länge som ett hinder för ett aktivt liv. I dag vet vi att det är precis tvärtom, att personer med astma som tränar kondition och styrka får en bättre livskvalitet – med färre symtom, färre akutbesök och färre sjukdagar.

Personer med astma upplever ofta andningsbesvär i samband med fysisk ansträngning, så kallad ansträngningsutlöst astma. Besvären kommer vanligtvis efter 5–10 minuters ansträngning, men kan också dyka upp efter ansträngningens slut. Fysisk aktivitet i kall väderlek kan ytterligare förstärka de ansträngningsutlösta andningsbesvären.

Många med ansträngningsutlöst astma sänker den dagliga aktivitetsnivån, minskar träningsmängden eller slutar träna helt och hållet, vilket ökar risken för sämre hälsa och livskvalitet.

I samband med Internationella astmadagen 2017 presenterar Astma- och Allergiförbundet ett par saker att tänka på i samband med konditions- och styrketräning, för att på bästa sätt träna med astma och lägga grunden för ett friskare liv.

Goda råd att tänka på:

 • Ta din luftrörsvidgande medicin precis innan träningen om du brukar få problem med ansträngningsutlöst astma
 • Var inte rädd för att utmana dig själv fysiskt, men ta hänsyn till dagsformen och anpassa träningen efter hur luftrören känns
 • Låt uppvärmningen ta uppemot 20 minuter och stegra sedan träningen långsamt
 • Använd en värmeväxlare om det är kallt (finns att köpa på apotek)
 • Avstå all träning vid förkylning eller feber
 • Om du även är pollenallergiker bör du motionera inomhus eller på morgonen under pollensäsongen, eftersom dagg binder och minskar nivåerna i luften

Läs mer om träning på Astma- och Allergiförbundets hemsida.

För mer information, kontakta gärna:

Ulf Brändström, generalsekreterare, 070-795 22 86, ulf.brandstrom@astmaoallergiforbundet.se

Leif Henriksson, 1:e vice ordförande, 070 – 265 55 25, leif.henriksson@astmaoallergiforbundet.se

Allergiforskning förbättrar liv och sparar pengar

Pressmeddelande
Det har skett en stor ökning av astma och allergi världen över och allergisjukdomarna utgör nu en av våra största folksjukdomar. Omkring 40 procent av Sveriges befolkning har någon form av allergisk sjukdom. I världen beräknas antalet som har astma öka från dagens 300 miljoner till 400 miljoner år 2025.

Allergier debuterar ofta tidigt i livet och kan leda till livslånga besvär. Förutom långvariga besvär leder det även till stora ekonomiska konsekvenser, både för individen och för samhället. Ett exempel är allergisk snuva där kostnaderna beräknas uppgå till 12 miljarder kronor per år enbart i Sverige. 

Mellan 5 och 10 procent av alla barn och ungdomar har matallergi. Allergin beror på en överkänslighet mot proteiner i födan, så kallade allergener, som i normala fall inte är farliga. Den ständiga vaksamhet som krävs för att undvika den mat man är allergisk mot och inskränkningarna som det innebär i vardagslivet kan vara mycket påfrestande för alla i familjen.

Forskaren Mirja Vetander arbetar med FASTX-studien vid Karolinska Institutet, där man försöker hitta en bot mot svår jordnötsallergi. Genom att ge patienterna jordnötter i ytterst små, men successivt ökande mängder, hoppas man att kroppen till slut ska vänja sig vid jordnötterna. Behandlingen har visat sig vara en effektiv bot mot jordnötsallergi för flera av ungdomarna i studien. De kan idag äta jordnötter helt utan besvär och leva ett friskt liv utan den konstanta oron för att oavsiktligt få i sig jordnötter. För dem har forskningen förändrat livet. 

Se Mirja berätta om sin forskning här.  

I ett nytt faktablad från stiftelsen Forska!Sverige presenteras forskningsresultat som illustrerar hur allergiforskningen förbättrar liv och sparar pengar. Forska!Sverige är en oberoende stiftelse vars uppdrag är att informera om och väcka uppmärksamhet kring betydelsen av medicinsk forskning för hälsa och välstånd.

Genom ett nationellt astmaprogram med insatser inom bland annat tidig diagnos, behandling och forskning, lyckades Finland vända kostnadsutvecklingen för astma. Trots en trefaldig ökning av antalet patienter, så minskade de totala kostnaderna för astma med så mycket som 72 procent per patient. På Allergidagen 2017 presenteras de resultat man har uppnått enligt de uppföljningar och utvärderingar som hittills är gjorda.

För mer information kontakta gärna:

Hanna Vihavainen, fondsekreterare, tel 070 – 649 92 45

Eva-Maria Dufva, pressansvarig, 070 – 588 72 88, för information om Allergidagen 2017.