”Rökfria uteserveringar – Nu!”


Idag, den 31 maj, är det den av WHO utlysta internationella tobaksfria dagen. 

– Vi anser inte att det ska vara förbjudet att röka, men alla ska kunna andas frisk luft. Det skriver Mona Wahlgren, ordförande för Yrkesföreningar mot tobak, och Maritha Sedvallson, ordförande för Astma- och Allergiförbundet i en debattartikel.

Stressfria dagen


I morgon, den 28 maj, infaller stressfria dagen. Den stressfria dagen är till för att uppmärksamma stressens negativa effekter och vikten av att förebygga detta. 

Långvarig stress kan förvärra astma- och allergisymtom. Docent Caroline Olgart Höglund forskar på om det kan finnas ett svar i hur nervsystemet och immunsystemet samspelar.

Läs mer här.
Foto: Linda Forsell

Nya regler i tobakslagen


Den 20 maj börjar flera nya regler i tobakslagen att gälla. Sverige genomför nu, liksom övriga EU, det reviderade tobaksproduktdirektivet. Den nya lagen kräver bland annat hälsovarningar med både bild och text på cigarettpaket och på förpackningar för rulltobak och vattenpipetobak. En annan nyhet är förbud mot en rad smaktillsatser i cigaretter och rulltobak.

Tobaksvaror med den gamla utformningen som tillverkats före 20 maj 2016 får dock säljas fram till 20 maj 2017.

– Genom att det finns ett antal övergångsbestämmelser kommer lagändringen inte att märkas nämnvärt direkt efter den 20 maj 2016. Handeln kan nås av paket märkta enligt de nya reglerna men troligen kommer handlarna att vilja sälja slut de ”gamla” förpackningarna först, förklarar Josefin Jonsson, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten till Tobaksfakta.

Viktig information från SPSM


Astma och allergier är ett par av de vanligaste funktionsnedsättningarna. De ingår i kategorin medicinska funktionsnedsättningar. För många barn och elever är astman eller allergin lindrig, men för andra påverkas hela livsföringen och därmed också skolarbetet. Därför har Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM, viktig information på sin hemsida:

Tänk på att:

  • All mat som serveras ska vara säker. Allmänt nöt- och jordnötsförbud bör gälla.
  • En god inomhusmiljö som gör det möjligt att vistas i skolan utan att hälsan försämras.
  • Till den fysiska miljön räknas också den påverkan som andra i skolan har, till exempel genom att sprida djurepitel eller använda starka dofter.
  • Fysisk aktivitet och bra kondition förbättrar hälsan, särskilt för barn och elever med astma och allergi.

Tävla om årsförbrukning av Neutral

På Anitha Schulmans blogg kan man tävla om en årsförbrukning  Neutral tvättmedel. In och tävla!

  • Särskilt utvecklat för känslig hud tillsammans med Astma- och Allergiförbundet.
  • Erbjuder produkter för både hemmet och kroppen, för vuxna, barn och bebisar.
  • Det är inte parfym, färgämnen eller parabener som vårdar huden eller rengör tvätten så vi väljer bort dem för ingen ska behöva lida av allergier eller eksem.
  • Viktigt med deras produkter: 0% parfym, 0% färgämnen, 0% parabener

Drygt sex av tio med allergi utestängs från vanliga platser i samhället


Pressmeddelande

En ny undersökning som presenterades vid Astma- och Allergiförbundets kongress visar att samhället är långt ifrån tillgängligt för den som har allergi eller annan överkänslighet. Sex av tio tillfrågade medlemmar svarar att de stängs ute från flera olika platser i samhället. 

Vi vill uppmärksamma att många människor med allergi och annan överkänslighet upplever hinder i samhället och har därför kartlagt vilka hinder som upplevs som störst.

Restauranger, butiker och besök hos släkt och vänner är de tre miljöer som orsakar mest problem. Svårighet att tåla mat, pollen och pälsdjur är det som oftast orsakar otillgängligheten.

– Det är allvarligt att så många av våra medlemmar upplever hinder och utestängs från att delta i samhället på samma villkor som andra. Under kommande kongressperiod kommer vi att arbeta aktivt för att samhället ska bli tillgängligt för alla med någon form av allergisjukdom, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma och Allergiförbundet.

Drygt hälften av de som besvarat enkäten svarar att de måste avstå från besök på vanliga platser i samhället, så ofta som dagligen eller en gång i veckan. Ungefär lika många upplever att de blivit diskriminerade på grund av bristande tillgänglighet i samhället.

Det som enligt enkätundersökningen ger mest besvär är matallergi (hos närmare hälften), allergi mot pollen och allergi mot pälsdjur. Det är även många som upplever besvär av parfym, dofter och tobaksrök.

Resultatet av enkätundersökningen hittar du här.

Kontakta oss gärna för mer information:
Maritha Sedvallson, förbundsordförande, 070 – 661 54 75.
Marie-Louise Luther, ombudsman, 070 – 020 94 98.

Eva-Maria Dufva, pressansvarig, 070 – 588 72 88.