Ansökan om specialkost i e-tjänst

Astma- och Allergiföreningen i Luleå har mottagit frågor och synpunkter från ett antal medlemmar gällande Luleå kommuns nya e-tjänst för anmälan och hantering av specialkost. Med anledning av detta ställer föreningen ett antal frågor till Luleå kommun. Vi vill även lämna synpunkter och rekommendationer gällande e-tjänsten.

Föreningen vill inledningsvis framhålla att vi ser positivt på att kommunen tagit fram en e-tjänst för hantering av specialkost. En väl utformad e-tjänst kan förenkla för såväl den enskilde som kommunen. Vi anser vidare att det är bra att alla frågor gällande specialkost hanteras enligt tydliga och trygga rutiner. Detta är av stor vikt när det gäller säkerheten för de många barn och ungdomar i Luleås skolor som lider av allvarlig – och i flera fall livshotande – födoämnesallergier. Vi ser positivt på att olika former av specialkost erbjuds i Luleås skolor men vi vill samtidigt påpeka att det är av yttersta vikt att kommunen prioriterar de frågor –  i alla led av specialkosthanteringen – som gäller livsmedelsallergier eftersom detta är av stor vikt för såväl en säker som trygg skolmiljö för de barn som lider av funktionsvariation i form av allergisjukdom.

Som e-tjänsten nu är utformad krävs det att den som vill ansöka om specialkost kryssar i att denne lämnar samtycke till att handläggare på måltidsservice kontaktar regionen för ”samråd”. Det går inte att lämna in en ansökan utan att kryssa i rutan för samtycke.

Vi vill inledningsvis påtala att e-tjänstens utformning medför att det i praktiken blir ett krav att den enskilde  godkänner att kommunen får kontakta regionen för samråd för att den enskilde ska få/kunna lämna in en ansökan om specialkost. Vi ifrågasätter om ett sådant krav är förenligt med lagstiftningen.

Vi önskar vidare få svar på följande frågor.

– Vad är syftet med att avkräva samtliga som ansöker om specialkost av medicinska skäl samtycke till att kommunens tjänstemän ska få kontakta regionen för samråd?

– Vi anser att det är svårt att förstå vad samtycket i fråga egentligen innebär för den enskilde. Vi undrar därför vad kommunens uppfattning är när det gäller samtyckets omfattning, innefattar det enligt kommunens mening exempelvis rätt för kommunens tjänstemän att från regionen få del av uppgifter som omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess?

Astma- och Allergiföreningen i Luleås styrelse emotser svar på de ovanstående frågorna och vill samtidigt uppmana kommunen att skyndsamt förtydliga informationen i e-tjänsten så att den enskilde på ett enkelt och tydligt sätt förstår vad samtycket innebär, vad som är gränserna för samtycket samt att det ytterligare förtydligas vilket  syftet med ”samrådet” är. Vi vill även uppmana kommunen att skyndsamt möjliggöra att skicka in ansökan om specialkost även utan att rutan för samtycke är ikryssad – eftersom det torde saknas lagstöd för att uppställa ett sådant krav för att kunna lämna in en ansökan till kommunen.

Styrelsen

Astma- och Allergiföreningen i Luleå

Annonser

Produktåterkallelse

Dr. Oetker återkallar Chocolate Silver Pearls Dekoration, 52g, som kan innehåll mjölkprotein, vilket inte finns deklarerat på förpackningen.

”Taaaaaack för att ni finns”

Tänk att några få ord kan betyda så mycket. När vi loggade in för att kolla hur mycket fika vi hade sålt på Musikens Makt via swish hittade vi ett litet meddelande från en tjej vid namn Ebba. Det är det som gör mödan värt! Vi vet att det betyder mycket att det finns fika för alla.

Glöm inte att göra Musikens Makts besökarenkät så att vi ses nästa år igen!

Tusen tack!

Grattis och tusen tack till Musikens Makt för en fantastisk helg!!! Hoppas att vi ses nästa år igen!

Vi vill också rikta ett stort tack till alla medlemmar som hjälpt till med att handla, baka, frakta grejer, ställa iordning, sälja fika, fixa lotteri etc.

Ett särskilt varmt tack ska vår superorganisatör – kanslistAnita ha. Utan dig hade det inte gått!

Tack även till ABF för att vi fick låna bord och cafémöbler!

Sist men inte minst TACK till alla festivalbesökare som köpt fika och supportat oss!

/Styrelsen

Musikens Makt 2019

Musikens Makt 10-årsjubilerar med allergivänlig tårta! Nu kör vi!

I tältet på grönytan vid Rådhusscenen hittat ni ”Flickrummet” och vårt ”fika för alla”! Dessutom har vi ett superfint konstlotteri!

Det finns massor av allergivänliga/veganska bakverk, varma mackor, chips, dricka, kaffe etc. Varmt välkomna!

Fredagskvällen var fantastisk!

Nina Rung fyller tältet och utanför jobbar John Trix med ballongfigurer!

Det är strykande åtgång på vårt ”fika för alla”. De som inte är på Gültzauudden och serverar är hemma och fyller på #nybakat

Grattis och tusen tack till Musikens Makt för en fantastisk helg!!! Hoppas att vi ses nästa år igen!

Vi vill också rikta ett stort tack till alla medlemmar som hjälpt till med att handla, baka, frakta grejer, ställa iordning, sälja fika, fixa lotteri etc.

Ett särskilt varmt tack ska vår superorganisatör – kanslistAnita ha. Utan dig hade det inte gått!

Tack även till ABF för att vi fick låna bord och cafémöbler!

/Styrelsen

Fika för alla på Hamnfestivalen

Tusen tack till våra feriearbetare som hjälpt till att baka allergivänligt (och sockerfritt) till våra kommande evenemang! På fredag den 12/7 klockan 11-17 hittar ni bland annat allergivänliga chokladbollar i Stadsparken! Tillsammans med VildaKidz bjuds det på fika, glass, korv och mycket mer! Välkommen!

Visst vet ni att Hamnfestivalen numer är rökfri!

Save the date

Den 25-27 oktober planerar vi för en hälsohelg på Medlefors. Vi kommer att varva föreläsningar med rekreation och trevlig samvaro. Är du intresserad av att följa med? Save the date – mer information kommer senare!

Foto lånat från @medlefors

Äntligen rökfritt utanför krogen!

Pressmeddelande

Astma- och Allergiförbundet välkomnar den nya tobakslagen som träder i kraft idag den 1 juli och som kommer att göra skillnad för alla som lider av passiv rökning. Dock är lagen otydlig om både var och när rökförbudet gäller och därför bör myndigheter, organisationer, branschorganisationer och livsmedelshandlare ges möjlighet att nå ut med vägledning till sina målgrupper genom ökade informationsinsatser.

– Lagen är ett stort steg framåt för allas tillgängliga utemiljö och är en stor seger för vårt påverkansarbete. Den nya lagen kommer att förbättra för personer som lever med astma och som upplever besvär i rökiga miljöer, men den kommer även att öppna för nya målgrupper att besöka platser som blir rökfria. Nu behövs dock ökade informationsinsatser för hur lagen ska tillämpas, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare Astma- och Allergiförbundet.

Personer med astma upplever besvär i rökiga miljöer oftare än andra där nära hälften rapporterar luftvägsbesvär i rökiga miljöer. Rökförbudet innebär att de som tidigare inte kunnat vistas på offentliga platser utomhus nu kommer kunna delta i samhället mer på samma villkor som alla andra. Förbudet kommer även ge en bättre arbetsmiljö för personalen på restauranger och innebär ett skydd för barn och unga.

För frågor kontakta pressekreterare Anna Järphammar, telefon 0730-886622

Alt (tillfällig pressjour) Marie-Louise Luther, på telefon 070-0209498

Källor: Miljöhälsorapport 2017, Folkhälsomyndigheten och Karolinska Institutet

Kort fakta om den nya tobakslagen: Lagen om tobak och liknande produkter innehåller bestämmelser om vissa rökfria utemiljöer som bl. a. uteserveringar, lekplatser, perronger, busshållplatser och vissa entréer och omfattar även e-cigaretter, rökning av örtprodukter mm. Se faktablad från Folkhälsomyndigheten.