Hösthelg på Pite Havsbad

För vem: Vi vänder oss till alla medlemmar i Luleåföreningen. Alla deltagare måste vara medlemmar i Luleåföreningen (både vuxna och barn), då gäller även förbundets försäkring.

När: Fredag 25 – söndag 27 oktober.

Var: Pite Havsbad

Boende: Självhushåll i rök- och djurfri stuga med 6 bäddar ”Riviera strandnära”

Kostnad: 1 000 kr/stuga (ord pris 2 400 kr) och 150 kr/person från ålder 4 år.

Ingår: Inträde till SPA-fyren och äventyrsbadet. Föreläsningar med allergolog, allergisjuksköterska samt skadespecialist från Folksam. Inträde till Nimbys värld på Skeppet för alla barn. Anpassat fika till samtliga deltagare.

Färdmedel: Var och en tar sig på egen hand till och från Pite Havsbad.

OBS! Kort anmälningstid: Senast måndag 7 oktober. Begränsat antal stugor. I anmälan uppger du följande: Namn, adress, telefonnummer, e-post och ålder (på både barn och vuxna). Vi behöver även veta vilka allergier/ intoleranser som finns. Uppge även andra ev anpassningsbehov som vi bör känna till.

Mail: astmaochallergiforeningen.lulea@gmail.com

Mobil: 070 – 52 38 438

Betalning: Senast måndag 14 oktober. Mer information om detta skickas till deltagarna.

Samverkan med Friluftsfrämjandet

I kväll har vi haft ett viktigt utbyte av kunskap tillsammans med Friluftsfrämjandet ute vid Hertsöträsk. Adrian Clarke från ”Allergisäkra äventyr” utbildade i allergisäker friluftsmatlagning, samt hur en kan göra upp eld och elda på sätt som minimerar rök (bra för astmatiker). Vi fick även information om hur vi ska använda vassa verktyg som yxa, kniv och såg på ett säkert sätt.

Tack för ikväll! Vi ser fram emot fortsatt samverkan mellan våra organisationer!

Ett bra tips – ladda ner 112-appen

Allergisäkra äventyr med Adrian

Astma- och Allergiförbundets lokalföreningar i närheten av Luleå bjuds tillsammans med lokalavdelningar inom Friluftsfrämjandet in till en gemensam träff med Friluftsfrämjandets erfarne ledare Adrian Clarke.

Adrian Clarke håller en workshop i friluftsteknik med tips och trix inför friluftsäventyret, bland annat vad du kan tänka på för att elda allergivänligt. Du bjuds på allergivänlig matlagning med provsmakning.

Träffen är en möjlighet att öka den lokala samverkan mellan våra båda organisationer för att kunna dra nytta av varandras olika kunskaper. Du som är aktiv i Astma- och Allergiförbundet kanske vill öka dina kunskaper kring friluftsliv och den positiva effekt vistelse i naturen har för vårt välmående. Medan aktiva i Friluftsfrämjandet kanske vill få värdefulla kunskaper och öka sin förståelse för barn och unga med astma och allergier.

Plats Hertsöträsk friluftsområde, Luleå

Datum och tid fredag, 20 sep 2019, kl 18:00 – 20:30

Anmälan För dig som är föreningsaktiv eller styrelsemedlem i Astma- och Allergiförbundet sker anmälan till Åsa Jonsson, asa.jonsson@astmaoallergiforbundet.se, 073-98 42 948

Representerar du Friluftsfrämjandet anmäler du dig i äventyrshanteraren: http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/

Sista anmälningsdag 2019-09-18

Vid frågor om träffen kontakta ledare Adrian Clarke,

adrian.clarke@friluftsframjandet.se, 072-570 14 48.

Tänk på att komma parfymfri

Norrbotten sämst på allergivård

Pressmeddelande

En ny undersökning från Allergia visar stora geografiska skillnader i allergivården. Dina möjligheter att få specialistvård beror på var i landet du bor. Bäst förutsättningar råder för dig som bor i Skåne, Halland, Kalmar och Stockholm där tillgången till specialister och andelen som får allergivaccination är bättre än i övriga landet. Sämst ställt är det i Norrbotten, Västernorrland, Gävleborg, Örebro, Gotland och Jönköping.

– Tillgången till bra och rätt vård ska inte bero på var du bor, utan ska styras utifrån behov. Allergias undersökning visar att det finns stora förbättringsmöjligheter där många goda exempel kan hämtas från Skåne som har satsat på att hålla en bra kompetens utifrån ett allergicentrum i regionen, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare Astma- och Allergiförbundet.

I Skåne finns det såväl fler allergologer som hudläkare och betydligt fler patienter får allergivaccinationer. Dessutom har man ett 60-tal vårdcentraler med särskild kompetens inom astma, allergi och KOL, vilket möjliggör en kompetent fast vårdkontakt för de med allergi, astma och annan överkänslighet.

Även om vissa regioner är bättre än andra finns det generellt alltför få specialistläkare inom allergi.

– Det behövs nationell samverkan för att säkra kunskap och kompetens inom allergiområdet. Snart finns det inga specialister kvar, och då riskerar även kunskapen att gå förlorad i primärvården. Idag saknas både ekonomiska resurser och politiska initiativ för att fler ska vidareutbildas inom allergologi, säger Kristina.

För frågor kontakta pressekreterare Anna Järphammar, telefon 0730 886622

Den som väntar på något gott…

Ikväll har Astma- och Allergiföreningen i Luleå avnjutit en fantastisk trerättersmiddag på Bistro Norrland!

Under hösten 2018 arrangerades Astma-och Allergiförbundet en värvartävling. Vi tog hem förstapriset – en påskmåltid för styrelsen eller andra föreningsaktiva som vinst.

Vi skickade ut en förfrågan till några av Luleås restauranger om en middag med kravet att den skulle vara utan mjölkprotein, ägg, fisk, skaldjur, gluten, soja, nötter, jordnötter och mandel. Överlägset bäst bemötande fick vi från Bistro Norrland! Kolla bara på den här menyn!

Förutom allt som ingick i menyn bjöds det på glutenfritt bröd med spritsat, mjölkfritt margarin och kaffe med Oatly iKaffe. Bistro Norrland lyckades verkligen! Det var både gott och vackert. Dessutom fick vi bra information om vad alla rätterna innehöll. Specialkost behöver inte vara tråkig!

Till alla som gjorde det möjligt

Tack!

På senaste styrelsemötet tittade vi tillbaka och utvärderade våra familjeläger 2019 för att sikta vidare mot 2020.

Vi vill med nedanstående kavalkad av bilder tacka alla medlemmar som gjorde resorna till Åre och Kåbdalis till minnen för livet!

Men framförallt vill vi tacka våra sponsorer! Utan er hade detta aldrig varit möjligt!

Victoriafonden

Oatly

Flora

Midsona Sverige

Nord Chark

Nyhlens Hugosons

Stora Coop Örnäset

Heinz

Lyckoboxen

Outinens Potatis

Apotek Hjärtat

Olearys Åre

Postkodlotteriet

Astma- och Allergiförbundet

Friluftsfrämjandet

Ansökan om specialkost i e-tjänst

Astma- och Allergiföreningen i Luleå har mottagit frågor och synpunkter från ett antal medlemmar gällande Luleå kommuns nya e-tjänst för anmälan och hantering av specialkost. Med anledning av detta ställer föreningen ett antal frågor till Luleå kommun. Vi vill även lämna synpunkter och rekommendationer gällande e-tjänsten.

Föreningen vill inledningsvis framhålla att vi ser positivt på att kommunen tagit fram en e-tjänst för hantering av specialkost. En väl utformad e-tjänst kan förenkla för såväl den enskilde som kommunen. Vi anser vidare att det är bra att alla frågor gällande specialkost hanteras enligt tydliga och trygga rutiner. Detta är av stor vikt när det gäller säkerheten för de många barn och ungdomar i Luleås skolor som lider av allvarlig – och i flera fall livshotande – födoämnesallergier. Vi ser positivt på att olika former av specialkost erbjuds i Luleås skolor men vi vill samtidigt påpeka att det är av yttersta vikt att kommunen prioriterar de frågor –  i alla led av specialkosthanteringen – som gäller livsmedelsallergier eftersom detta är av stor vikt för såväl en säker som trygg skolmiljö för de barn som lider av funktionsvariation i form av allergisjukdom.

Som e-tjänsten nu är utformad krävs det att den som vill ansöka om specialkost kryssar i att denne lämnar samtycke till att handläggare på måltidsservice kontaktar regionen för ”samråd”. Det går inte att lämna in en ansökan utan att kryssa i rutan för samtycke.

Vi vill inledningsvis påtala att e-tjänstens utformning medför att det i praktiken blir ett krav att den enskilde  godkänner att kommunen får kontakta regionen för samråd för att den enskilde ska få/kunna lämna in en ansökan om specialkost. Vi ifrågasätter om ett sådant krav är förenligt med lagstiftningen.

Vi önskar vidare få svar på följande frågor.

– Vad är syftet med att avkräva samtliga som ansöker om specialkost av medicinska skäl samtycke till att kommunens tjänstemän ska få kontakta regionen för samråd?

– Vi anser att det är svårt att förstå vad samtycket i fråga egentligen innebär för den enskilde. Vi undrar därför vad kommunens uppfattning är när det gäller samtyckets omfattning, innefattar det enligt kommunens mening exempelvis rätt för kommunens tjänstemän att från regionen få del av uppgifter som omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess?

Astma- och Allergiföreningen i Luleås styrelse emotser svar på de ovanstående frågorna och vill samtidigt uppmana kommunen att skyndsamt förtydliga informationen i e-tjänsten så att den enskilde på ett enkelt och tydligt sätt förstår vad samtycket innebär, vad som är gränserna för samtycket samt att det ytterligare förtydligas vilket  syftet med ”samrådet” är. Vi vill även uppmana kommunen att skyndsamt möjliggöra att skicka in ansökan om specialkost även utan att rutan för samtycke är ikryssad – eftersom det torde saknas lagstöd för att uppställa ett sådant krav för att kunna lämna in en ansökan till kommunen.

Styrelsen

Astma- och Allergiföreningen i Luleå