Fortsatt skolsnusk trots miljardsatsning

  
Regeringen har avsatt en miljard för att rusta upp landets skolor. Skäggebergsskolan i Sunne är den första skolan som nu fått ta del av pengarna, men fortfarande finns det stora brister på svenska skolor, berättar TV4 Nyheterna.

Sök bidrag för att rusta upp skollokaler!

#skolsnusk

#klassrumspeng

Mer #skolsnusk

20131105-001145.jpg
Vid Strömnäs skola i Piteå har brister i inomhusmiljön påpekats i flera år men inget hände förrän personalen insjuknade. Symtom som rodnader, irritation i halsen, huvudvärk och trötthet beskrivs.

-Om lärarna har de här problemen, vad säger det om barnen, frågar Katarina Lindmark, reporter på TV4 Luleå?

-Mest troligt har vissa utav barnen samma symtom, svarar Jan-Olov Lindström, huvudskyddsombud.

-Nu ska vi gå till botten med det här, säger Carina Stridsman Fjellström, rektor.

Mer än hälften av länets skolor får anmärkningar på de obligatoriska ventilationskontrollerna!

#skolsnusk

20131010-083219.jpg
Skolan är länets största arbetsplats, men smutsiga klassrum är en vardag. Nyheterna Luleå gjorde ett test i ett nystädat klassrum. De lät eleverna ha på sig vita och rena strumpor, och resultatet blev tydligt.

– Vi tittar på den fysiska skolmiljön: städning, ventilation, luft, sånt som kan leda till allergier. Förhoppningen är att det insamlade ska ska leda till ett stort Kalla Fakta Special, säger Lena Sundström om varför de granskar #skolsnusk.

Om släta golv är så smutsiga som bilderna i klippet visar undrar vi hur smutsiga strumporna skulle bli om man gjorde samma test i ett klassrum med heltäckningsmatta?

Astma- och Allergiföreningen i Luleå har bett Miljökontoret att undersöka vad en heltäckningsmatta innehåller efter att den använts några år.

Det är viktigt att arbetsmiljön i skolan prioriteras! Genom att använda allergironden i alla skolor kan man förbättra arbetsmiljön för barn och personal med astma och allergi.

I skolan ska alla kunna vistas

Trots att läkare, allergikonsulent och skolsköterska anser att mycket tyder på att det finns en koppling mellan elevernas symptom och inomhusmiljön på Getingeskolan, så tänker politikerna inte agera förrän de har fått kopplingen bekräftad. Och den byggnadstekniska undersökningen av skolan ska vara klar först i november.

– Jag skulle inte skicka mitt barn dit, säger Kent Åke Henricson, överläkare på barnallergimottagningen i Halmstad, till SVT Nyheter Halland.

#skolsnusk

Riksdagskandidater vill ha statligt bidrag för bättre skolmiljö

20140827-150002.jpg
Pressmeddelande

Sex av elva riksdagskandidater i Norrbottens län vill införa ett statligt stöd till kommunerna för att förbättra skolans fysiska arbetsmiljö. Det visar en enkät som Astma- och Allergiförbundet gjort bland riksdagskandidater från samtliga partier.

– Staten bör, enligt vår mening, ta ett större ansvar för att alla elever, även de med astma och allergi, får möjlighet att nå goda skolresultat. Därför är det glädjande att sex av tio riksdagskandidater vill se ett statligt stöd till kommunerna för att renovera skolor med dålig inomhusmiljö, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

En undersökning från Boverket visar att bara fyra av tio skol- och förskolebyggnader hade godkänd ventilationskontroll och att fyra av tio hade fuktskador som kan påverka inomhusmiljön negativt. Även TV4:s granskning Skolsnusk från förra året visar att behovet av renovering är stort.

– Astma- och Allergiförbundet har ett förslag till statligt stöd för bättre skolmiljö som vi kallar Klassrumspeng. Med tanke på det breda stöd som finns bland riksdagskandidaterna ser vi fram emot en konstruktiv dialog med nästa regering, oavsett färg, kring hur man nu kan gå från ord till handling, säger Maritha Sedvallson.

Riksdagskandidaterna fick per mejl ta ställning till frågan:
”En dålig inomhusmiljö i skolan påverkar hälsan och skolresultaten för alla, inte minst för barn och ungdomar med astma och allergi. Anser du att det bör återinföras någon form av statligt investeringsstöd som kommunerna kan söka som bidrag till förbättringar av skolans fysiska arbetsmiljö?”
På nationell nivå svarade 61 procent ”ja”, 18 procent ”nej” och 21 procent ”osäker, vet ej”. Enkäten skickades till de kandidater, från nuvarande riksdagspartier, som står på valbar plats utifrån nuvarande mandatfördelning. Av de 510 riksdagskandidater som fick enkäten valde 375 att svara, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 74 procent.

I juni uppmärksammade TV4Nyheterna Astma- och Allergiförbundets förslag. Se inslag här.

Så här svarade Norrbottens riksdagskandidater:

Jens Sundström (FP) Ja
Anders Pettersson (KD) Ja
Annika Eriksson (MP) Ja
Sven Erik Bucht (S) Ja
Fredrik Lundh Sammeli (S) Ja
Birger Lahti (V) Ja
Stefan Tornberg (C) Nej
Krister Hammarbergh (M) Tveksam/vet ej/vill ej svara
Johan Johansson (M) Tveksam/vet ej/vill ej svara
Anna Alriksson (M)Tveksam/vet ej/vill ej svara
Emilia Töyrä (S)Tveksam/vet ej/vill ej svara

För mer information kontakta gärna:
Maritha Sedvallson, förbundsordförande, 070 – 661 54 75
Tony Sundbom, ordf Astma- och Allergiföreningen i Luleå. 070 – 561 36 71
Marie-Louise-Luther, ombudsman, 070 – 020 94 98
Eva-Maria Dufva, pressekreterare, 070 – 588 72 88.

Nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljö

20140313-124000.jpg
Inomhusmiljön i många skolor har brister som riskerar att orsaka hälsoproblem, bland annat på grund av för dålig städning och ventilation. Därför driver Folkhälsomyndigheten ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan 2014 – 2015. Projektet kommer att ha fokus på ventilation och städning samt egenkontroll inom dessa områden.

Det är frivilligt för kommunerna att ansluta sig till projektet och bestämma hur tillsynen läggs upp och vilken ambitionsnivå man vill hålla. En inbjudan har gått ut till alla landets kommunala miljökontor och sista dag för att besluta om deltagande i projektet är 11 april.

Idag har vi mailat till Miljökontoret i Luleå kommun för att uppmuntra dem att delta i projektet.

Astma- och Allergiföreningen i Luleå har bloggat om inomhusmiljön i skolorna:

Heltäckningsmattorna breder ut sig
#skolsnusk
Är det möjligt?