Läshundsprojekt på Östra skolan i Luleå

IMG_7504.JPG
Idag har vi mailat till Barn- och utbildningsförvaltningen och till Barn- och utbildningsnämndens ordinarie ledamöter med anledning av NSDs artikel om läshundar.

På torsdag den 29 januari ska BUN fatta beslut i ärendet som handlar om att bevilja bidrag till Östra skolan till ett läshundsprojekt i samarbete med biblioteket.

Läs vårt mail nedan:

Hej!

Vi läste i en artikel i NSD att man överväger att skaffa läshundar vid Östra skolan i Luleå. Vi har flera medlemmar som har hört av sig och uttryckt oro över denna utveckling eftersom de har barn med svår pälsdjursallergi. Astma och allergier ökar i samhället och framförallt hos barn och ungdomar har man sett en tydlig ökning de senaste åren.

Vi förstår att tanken med läshundar är tilltalande eftersom tidigare projekt har visat på goda resultat. Vi vill bara att ni tar hänsyn till barn med pälsdjursallergi innan ni tar beslut i frågan. Man skrev i artikeln att man planerar att inrätta speciella lokaler för dessa läshundar. Var är det tänkt att dessa ska inhysas? I skolans lokaler i direkt anslutning till övrig undervisning? Om barnen träffar läshundarna och går tillbaka till sina skolkamrater efteråt bär de med sig pälsdjurshår/epitel vilket kan leda till allergiska reaktioner och försämrad hälsa hos de som är allergiska. Vilka alternativ kommer att erbjudas för de elever som har behov av denna undervisning men inte kan delta pga allergi?

Vi har ett förslag som känns mer tilltalande eftersom det ”passar alla” och inte exkluderar någon. Klicka här och läs mer.

Läs gärna även dessa länkar:

Pälsdjur passar inte i skolan

Läshundar i skolan kräver planering och reglering

Mer om hundar på vår blogg

Med vänlig hälsning, Astma- och Allergiföreningen i Luleå

Robocat flyttar in på äldreboende

20130220-103923.jpg
Bild lånad från Mälardalens Högskola

Nu får robotsälen Paro en kompis. På ett äldreboende i Eskilstuna har man gjort ett försök med en robotkatt.

Forskare vid Mälardalens Högskola har utvecklat robotkatten Robocat för att öka välbefinnandet och höja livskvaliteten för personer med demens i ett sent skede av sjukdomen. Den interaktiva och artificiella katten är unik genom sammanvävning av områdena vård och teknik.

Se ett tv-inslag om Robocat på SVT-Sörmlands hemsida.

Sälen Paro

20130124-103111.jpg

Marie-Louise Luther, ombudsman på Astma- och Allergiförbundet har gjort ett blogginlägg om robotsälen Paro;

Robotforskaren Shibata berättade hur användning av sälen i demensvården i Japan gett minskad stress, bättre kommunikation, ökad socialisering, mindre aggresioner, minskad medicinering av lugnande medel och bättre rehabilitering. Fördelar gentemot verkliga djur är bl a att man undviker risker med hundrädsla och allergi. Vanliga hundar (sällskapsdjur) som inte är tränade kan också bli stressade av oroliga patienter eller bli trötta och börja skälla

Friskarelivbloggen har en samling artiklar som belyser hundallergi bland annat en som heter ”Djur i äldreomsorgen eller inte”

Det är önskvärt att alla de kommuner som vill införa djur inom äldreomsorgen tar fram en policy om hur det i så fall kan göras och utbildar ansvariga för äldreomsorgen. Huvudregeln bör vara att att äldreomsorgen är djurfri men undantagsvis kan djur införas om det görs på ett planerat sätt i en separat byggnad och man först kontrollerat att inga boende, anhöriga eller personal har pälsdjursallergi.