Robothunden Vinci har ökat läslusten

Minns ni läshundsprojektet som fick folkhälsomedel från Luleå kommun?

Vi fick genom vår skrivelse möjlighet att vara med och påverka. Bland annat förordade vi en parallell studie som undersökte hur en robothund kunde bidra till läskunnighet. En sådan studie skulle inte exkludera personer med allergi eller hundrädsla. Till vår stora glädje startades ett sådant projekt – Att läsa för Vinci, på Porsöskolan!

Nu visar det sig att Vinci har ökat läslusten hos grundskoleelever i ­Luleå och ska bli en del av Luleå stadsbiblioteks ­ordinarie verksamhet! Klicka här för att se en film och läsa mer.

Hurra! Vårt påverkansarbete lönade sig!

Läs mer om vårt påverkansarbete här.

Läsroboten Vinci väcker läslusten

Vårt påverkansarbete har gett resultat!

När läshundsprojektet på Östra skolan drog igång fick Astma- och Allergiföreningen i Luleå möjlighet att delta på ett möte och belysa projektet ur ett allergiperspektiv. Bland annat förordade vi en parallell studie som undersökte hur en robothund kunde bidra till läskunnighet. En sådan studie skulle inte exkludera personer med allergi eller hundrädsla. 

Nu pågår ett projekt med en läsrobot på Porsöskolan i Luleå. Det glädjer oss att läsa artikeln i Norrbottens Kuriren:

Att läsa för Vinci är en förlängning av det läsfrämjande projektet Läshund som genomfördes på Östra skolan 2015

– Nu ville vi prova en annan, mer allergivänlig modell, säger Lena Lundberg Vesterlund, bibliotekschef i Luleå och initiativtagare till både projekt Läshunden och Läsroboten.

Vägledning om hundar i skolan ska tas fram

Skolmyndigheterna Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har beslutat att ta fram en vägledning om hur hundar får användas i skolan. 

Beskedet gavs på ett samrådsmöte med funktionshindersrörelsen i juni 2016. SPSM har fått ansvar att leda arbetet i samverkan med Skolverket. 

Myndigheterna kommer även ansvara för att vägledningen sprids till skolorna när arbetet är klart. Någon tidplan för arbetet finns inte ännu, men Astma- och Allergiförbundet kommer att följa arbetet och ge synpunkter.
Ansvarig ombudsman på förbundskansliet är Marie-Louise Luther.

En vägledning för hund i vård och omsorg har redan tagits fram.

#läshund

Summering 2015

  
Nu är 2015 snart till ända och vi passar på att göra en sammanfattning över verksamhetsåret här på bloggen! 

Vi har jobbat för en ”Giftfri förskola” och varit involverade i Läshundsprojektet.

Vi har lärt oss nya saker och informerat allmänheten:

Utvecklingsdag för föreningsaktiva
Världsastmadagen
Föreningskonferens i Bålsta
Föreläsning Allergi i hemmet – Vad bör jag tänka på?
-Öppet hus på Internationella funktionshinderdagen 

Vi har genomfört en mängd aktiviteter:
Familjeläger i Kåbdalis
Bullfest i Stadsparken
-Musikens Makt (fredag & lördag)
Matallergidagen under Kulturnatten
Medlemsmöte under Parfymfria veckan
Julmingel för medlemmar

Vi har haft några föräldragruppsträffar och planerar för fler. Kanske vill du bara ha några  tips via mail eller ett personligt möte? Tveka inte att höra av dig till kansliet!

  
Nu ser vi fram emot ett gott nytt verksamhetsår 2016! Då ska vi göra fler kul saker tillsammans!

Följ oss på:

Facebook
Instagram

Vad händer i Läshundsprojektet?

  
Vad händer i Läshundsprojektet?

I förra veckan berättade Kuriren att två hundar utbildas till goda lyssnare. Det finns även två plus-artiklar att läsa för den som är prenumerant: 

Flera olika syften med läshundar
Fakta om rasen

Projektet har även lämnat rapport till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Med anledning av detta har Astma- och Allergiföreningen i Luleå skrivit ett mail till nämndens ledamöter:

Hej,

BUNs sammanträde den 29/1-15 beslutades att godkänna det så kallade ”Läshundsprojektet”. I beslutet står det att nämnden ska få återkoppling kring hur arbetet planerats kring allergi, tillgänglighet och alternativ till hund.

I protokoll från AU den 5/11 finns en rapport från Läshundsprojektet. Det oroar oss att projektet inte rapporterar om vilka alternativ till hund som det jobbar med samt vilka anpassningar som gjorts för att tillgodose de allergiska elevernas behov.

För kännedom har Astma- och Allergiföreningen i Luleå inbjudits att delta vid ett möte – inte möten, som det står i rapporten. Vi förordade då, bland annat, användning av ett ”robotdjur” som komplement.

Vad händer i Läshundsprojektet vad gäller allergivänligt alternativ till läshund? Vilka nödvändiga anpassningar har gjorts för att säkerställa att allergiker inte drabbas? 

Hoppas att dessa frågor får svar under barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 20/11.

Tack

Fler borde testa

  

Igår hade vi ett första möte med representanter för Läshundsprojektet på Östra skolan. Vi vill nu visa på fler alternativ som vänder sig till alla och inte exkluderar personer med allergi eller hundrädsla:

Sixten är ett verklighetstroget gosedjur som fungerar som ”läshund” på Skinteboskolan i Göteborg. Han är lättskött, allergenfri och det kostar ingenting mer än nya batterier.

– Barnen bryr sig mycket om honom, det kan vara väldigt nära mellan fantasi och verklighet för barn i den här åldern. Det är ett bra verktyg som fler borde testa, säger Kristina Kitzing till direktpress.se

Foto: Edith Camilla Svensson

Läshundsprojektet är igång

  

Idag har vi haft ett givande möte med representanter för Läshundsprojektet på Östra skolan i Luleå kommun.

Vi framhöll vikten av att invänta den vägledning som Astma- och Allergiförbundet just nu utarbetar tillsammans med bland annat SPSM.

Det är svårt att helt kunna sanera allergener från hundar, även när själva källan till substansen är borta. Mängden allergen påverkas också av hur lokalen ser ut vad gäller textilier, mattor, stoppade möbler mm. Även lokalens ventilation har betydelse… De mest frekventa kroniska sjukdomarna är överkänslighet och allergier av olika slag. Den allra vanligaste orsaken till året-runt-allergi är allergi mot hund och katt… Av de vuxna i Sverige anger 15–20 procent att de får allergiska besvär av pälsdjur. Läs mer här.

Vi förklarade också att skolan behöver en plan för hur de på liknande sätt kompenserar elever med pälsdjursallergi och som samtidigt har behov av stöd för sin läsutveckling 

Vi förordar en studie där man undersöker hur en robothund, -säl eller -katt kan bidra till att fler barn/unga når läroplanens mål i läskunnighet. Detta utan att man undantar/exkluderar de som är allergiska mot hund eller har hundrädsla.

Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete!

 

Motsägelsefullt i Lärarnas tidning

IMG_7730.JPG
Att öppna för att ta in pälsdjur i skolan och samtidigt vara motvilligt inställd till att medicinera… Hur går det ihop?

Av drygt tusen till­frågade pedagoger anser nästan hälften (44 procent) att det är fel att de åläggs av rektorn att ge receptbelagda mediciner till elever/barn. Många anser att de inte får lämplig utbildning.

– Allt fler barn har i dag svåra allergier och läke­medel skrivs ut i större omfattning än tidigare, säger Maritha Sedvallson till Lärarnas tidning. Kunskapen om hur man ­möter elever som behöver hjälp med sin medicinering kan variera kraftigt beroende på var man bor i landet och det saknas allergikonsulenter. Alltför mycket ansvar lastas då över på föräldrarna till de barn som behöver hjälp, ­anser Maritha Sedvallson.

Här kan du läsa mer om egenvård i skolan.

I samma tidning kan man också läsa en artikel om hur pedagoger i läshundsprojektet i Falkenberg får grundlig utbildning – kommunen satsar 90 000 kronor för att bland annat sätta in vikarier när Sara Johansson och Britt-Marie Aldén varit borta från sin ordinarie undervisning under utbildning till läshundsförare. – Det krävs daglig träning med hundarna så att de inte tappar det vi har lärt dem, säger Sara. Projektet har även fått 8 miljoner av Allmänna arvsfonden.

På bilderna i tidningen ligger hunden på en lurvig matta. Undrar om de tagit del av vägledningen om hundar i vård och omsorg?

”Pälsdjursallergen är svåra att sanera bort när de lagras i en inomhusmiljö, även om djur inte längre finns där, och kan finnas kvar i flera år om än i reducerad mängd”.

Konstigt tycker barnen – precis som vi!

IMG_7506.PNG
Såg ni inslaget om läshundarna på Östra skolan på Nordnytt?

Vad tycker då eleverna själva om att i framtiden ha högläsning för en hund?

– Lite konstigt, säger William Sandling i klass 2 på Östra skolan i Luleå, till Nordnytt.

På dagens sammanträde i Barn- och utbildningsnämnden föreslog Moderaterna och Folkpartiet att Astma- och Allergiföreningen skall erbjudas att vara en del av arbetsgruppen för projektet.

Då ska vi berätta

– att det är angeläget att minska mängden hundallergen i offentliga miljöer

– hur man undviker pälsdjursallergen i skolan

– att allergivänliga hundar är en myt

– att det finns allergivänliga alternativ till läshundar

– att Astma- och Allergiförbundet säger nej till skolhundar

För inte kan väl allt arbete med Barnallergiåret 2013/2014 ha varit förgäves?

Läshundsprojekt på Östra skolan i Luleå

IMG_7504.JPG
Idag har vi mailat till Barn- och utbildningsförvaltningen och till Barn- och utbildningsnämndens ordinarie ledamöter med anledning av NSDs artikel om läshundar.

På torsdag den 29 januari ska BUN fatta beslut i ärendet som handlar om att bevilja bidrag till Östra skolan till ett läshundsprojekt i samarbete med biblioteket.

Läs vårt mail nedan:

Hej!

Vi läste i en artikel i NSD att man överväger att skaffa läshundar vid Östra skolan i Luleå. Vi har flera medlemmar som har hört av sig och uttryckt oro över denna utveckling eftersom de har barn med svår pälsdjursallergi. Astma och allergier ökar i samhället och framförallt hos barn och ungdomar har man sett en tydlig ökning de senaste åren.

Vi förstår att tanken med läshundar är tilltalande eftersom tidigare projekt har visat på goda resultat. Vi vill bara att ni tar hänsyn till barn med pälsdjursallergi innan ni tar beslut i frågan. Man skrev i artikeln att man planerar att inrätta speciella lokaler för dessa läshundar. Var är det tänkt att dessa ska inhysas? I skolans lokaler i direkt anslutning till övrig undervisning? Om barnen träffar läshundarna och går tillbaka till sina skolkamrater efteråt bär de med sig pälsdjurshår/epitel vilket kan leda till allergiska reaktioner och försämrad hälsa hos de som är allergiska. Vilka alternativ kommer att erbjudas för de elever som har behov av denna undervisning men inte kan delta pga allergi?

Vi har ett förslag som känns mer tilltalande eftersom det ”passar alla” och inte exkluderar någon. Klicka här och läs mer.

Läs gärna även dessa länkar:

Pälsdjur passar inte i skolan

Läshundar i skolan kräver planering och reglering

Mer om hundar på vår blogg

Med vänlig hälsning, Astma- och Allergiföreningen i Luleå