Återinför #klassrumspeng i vårbudgeten

IMG_6292.PNG
Om både regering och opposition menar allvar med att höja kunskapsresultaten finns all anledning att främja frågan om den fysiska arbetsmiljön i skolan, genom att återinföra miljardsatsningen på bättre skolmiljö. Annars är det eleverna och lärarna som får betala priset för det politiska budgetspelet, säger Maritha Sedvallson m.fl. i en debattartikel.

Läs mer om #klassrumspeng.

Val 2014 #klassrumspeng

20140827-221726.jpg
Inomhusmiljön i den svenska skolan har kritiserats, och statistik som TV4Nyheterna tagit fram visar att var fjärde skollokal saknar fullständigt godkänd ventilation.

Vad vill politikerna göra för att förbättra skolmiljön? Här hittar du svaret.

Sex av elva riksdagskandidater i Norrbottens län vill införa ett statligt stöd till kommunerna för att förbättra skolans fysiska arbetsmiljö.

#klassrumspeng

Bidrag för att rusta upp skollokaler

 
En god arbets- och lärmiljö för elever och lärare är en viktig förutsättning för att alla elever ska nå kunskapskraven i skolan. Från och med den 1 november 2015 är det möjligt att söka bidrag för att rusta upp skollokaler.

Se en intervju med Carl-Magnus Oredsson som berättar om skolbidraget.

Bidraget (även kallat skolmiljarden) var den valfråga som Astma- och Allergiförbundet drev 2014 #klassrumspeng

Nu behöver vi din hjälp att sprida budskapet om att det finns bidrag att söka! Dela detta inlägg!

Kom på Utvecklingsdag i Luleå

IMG_7857.JPG
Välkommen till Luleå den 25/4 kl. 10-16. Det blir en heldag för dig som är aktiv i en allergiförening.

Det här händer under dagen:

Vision 2020
Vi vill ha jämlik vård, ett tillgängligt samhälle för alla med allergisk sjukdom. Men hur ser vi på vägen dit? Fram till kongressen nästa år diskuterar vi oss fram till vår Vision 2020 – så här vill vi att samhället ska fungera ur allergisynpunkt år 2020! Kom med dina tankar, och ta del av andras!

Allergifamiljestöd
Ta del av erfarfenheterna från andra delar av landet. Och hur kan vi utveckla det vidare i våra länsföreningar (eller vår region)?

Det händer i år
Nya riktlinjer för astmavården, Klassrumspeng, Astmadag, Allergidag i butik, Föreningskonferens, starten för en Parfymfri vecka – en samnordisk kampanj som kommer att gå varje år.

Anmälan senast onsdag 15 april

Anmäl dig per mejl med namn, föreningsnamn, telefonnummer och om du har allergier eller andra anpassningsbehov vi behöver känna till.

Utvecklingsdagen är kostnadsfri, lunch och fika ingår. Måste du ta ledigt från jobbet för att delta kan du söka ersättning för förlorad arbetsförtjänst – men du måste göra det i förväg, i samband med anmälan. Ersättning för resekostnader utgår.

Lokal och detaljerat program sänds ut till anmälda deltagare veckan innan!

Frågor och anmälan till
niklas.olin@astmaoallergiforbundet.se
bertil.orrby@astmaoallergiforbundet.se
08-506 28 207, 070-020 94 97

Påverkansarbete lönar sig!

IMG_6719.PNG
TV4Nyheterna avslöjar att regeringen kommer att presentera en satsning på en miljard kronor för att förbättra skolmiljön för eleverna. Det handlar om en omfattande satsning på att rusta upp den fysiska skolmiljön runt om i landet.

Påverkansarbete lönar sig! #klassrumspeng

– Vi är glada över att regeringen lyssnat på oss, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma och Allergiförbundet i ett pressmeddelande. Beslutet att satsa på förbättringar av skolornas inomhusmiljöer är en stor seger för de barn, ungdomar och anställda som länge påverkats negativt av brister i skolornas inomhusmiljöer. Ett statligt stöd kommer att ge kommunerna möjlighet att göra nödvändiga upprustningar.

Dålig luft – skolans dolda hot

IMG_6643.JPG
Larm om dålig inomhusluft kommer in från skolor runt om i Sverige. Problem som upptäcks rättas i många fall inte till inom rimlig tid, det kan ta flera år, om det ens sker. Konsekvenserna får elever och skolpersonal ta i form av allergier, astma och sämre lärandemiljö. Ett högt pris för problem som ofta är relativt enkla att förebygga menar Britta Permats, vd Svensk Ventilation
och Kurt Ingeberg, styrelseledamot Funktionskontrollanterna i en debattartikel.

Även Astma- och Allergiförbundets ordförande, Maritha Sedvallson, har skrivit en debattartikel om ämnet:

– Vi anser att det är nödvändigt att bromsa en fortsatt ökning av astma och allergi hos barn och unga genom att sätta fokus på den fysiska arbetsmiljön i förskola och skola. Ett statligt investeringsstöd i form av en klassrumspeng skulle ge kommunerna möjlighet till den upprustning av skolmiljön som så väl behövs.

Riksdagskandidater vill ha statligt bidrag för bättre skolmiljö

20140827-150002.jpg
Pressmeddelande

Sex av elva riksdagskandidater i Norrbottens län vill införa ett statligt stöd till kommunerna för att förbättra skolans fysiska arbetsmiljö. Det visar en enkät som Astma- och Allergiförbundet gjort bland riksdagskandidater från samtliga partier.

– Staten bör, enligt vår mening, ta ett större ansvar för att alla elever, även de med astma och allergi, får möjlighet att nå goda skolresultat. Därför är det glädjande att sex av tio riksdagskandidater vill se ett statligt stöd till kommunerna för att renovera skolor med dålig inomhusmiljö, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

En undersökning från Boverket visar att bara fyra av tio skol- och förskolebyggnader hade godkänd ventilationskontroll och att fyra av tio hade fuktskador som kan påverka inomhusmiljön negativt. Även TV4:s granskning Skolsnusk från förra året visar att behovet av renovering är stort.

– Astma- och Allergiförbundet har ett förslag till statligt stöd för bättre skolmiljö som vi kallar Klassrumspeng. Med tanke på det breda stöd som finns bland riksdagskandidaterna ser vi fram emot en konstruktiv dialog med nästa regering, oavsett färg, kring hur man nu kan gå från ord till handling, säger Maritha Sedvallson.

Riksdagskandidaterna fick per mejl ta ställning till frågan:
”En dålig inomhusmiljö i skolan påverkar hälsan och skolresultaten för alla, inte minst för barn och ungdomar med astma och allergi. Anser du att det bör återinföras någon form av statligt investeringsstöd som kommunerna kan söka som bidrag till förbättringar av skolans fysiska arbetsmiljö?”
På nationell nivå svarade 61 procent ”ja”, 18 procent ”nej” och 21 procent ”osäker, vet ej”. Enkäten skickades till de kandidater, från nuvarande riksdagspartier, som står på valbar plats utifrån nuvarande mandatfördelning. Av de 510 riksdagskandidater som fick enkäten valde 375 att svara, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 74 procent.

I juni uppmärksammade TV4Nyheterna Astma- och Allergiförbundets förslag. Se inslag här.

Så här svarade Norrbottens riksdagskandidater:

Jens Sundström (FP) Ja
Anders Pettersson (KD) Ja
Annika Eriksson (MP) Ja
Sven Erik Bucht (S) Ja
Fredrik Lundh Sammeli (S) Ja
Birger Lahti (V) Ja
Stefan Tornberg (C) Nej
Krister Hammarbergh (M) Tveksam/vet ej/vill ej svara
Johan Johansson (M) Tveksam/vet ej/vill ej svara
Anna Alriksson (M)Tveksam/vet ej/vill ej svara
Emilia Töyrä (S)Tveksam/vet ej/vill ej svara

För mer information kontakta gärna:
Maritha Sedvallson, förbundsordförande, 070 – 661 54 75
Tony Sundbom, ordf Astma- och Allergiföreningen i Luleå. 070 – 561 36 71
Marie-Louise-Luther, ombudsman, 070 – 020 94 98
Eva-Maria Dufva, pressekreterare, 070 – 588 72 88.