Skrivelse angående allergisjukvården

På gårdagens styrelsemöte lämnade Astma- och Allergiföreningen i Luleå in en skrivelse till regionråden (Kenneth Backgård, Linda Frohm och Nils-Olov Lindfors) med anledning av att Norrbotten är sämst på allergivård :

Astma- och Allergiförbundets tidning Allergia har gjort en landsomfattande genomlysning av allergisjukvården i Sverige. Av resultatet framgår att Region Norrbotten tillhör landets absolut sämsta regioner vad gäller tillgången till vuxenallergologer, barnallergologer och dermatologer. Även vad gäller allergivaccinationer kommer Region Norrbotten sist i landet. I hela Region Norrbotten finns endast en barnallergolog (som inte arbetar heltid i regionen) och ingen vuxenallergolog.

Sammanställning av resultaten hittar ni här

Socialminister Lena Hallengren har kommenterat resultaten

Astma- och Allergiföreningen i Luleå reagerar med oro över denna brist på specialiserad allergivård i Norrbotten. Vi erfar att många av föreningens medlemmar som lider av svår astma och allergisjukdom har svårt att få tillgång till adekvat specialiserad vård. Det är viktigt att påpeka att allergisjukdom är att betrakta som en funktionsvariation som allvarligt kan försämra den drabbades livskvalitet, sociala situation samt möjlighet till fungerande skolgång och arbete. Man beräknar att ca 30 av procent av svenska befolkningen har någon form av allergi och att 8-10% av barn i skolåldern har astma. En god, specialiserad allergivård där rätt behandling/utredning vidtas i rätt tid kan vara helt avgörande för den enskilde patienten. Det är därför av yttersta vikt att personer som lider av svår astma och allergi får tillgång till specialiserad vård i rimlig tid och att uppföljande besök, behandlingar och undersökningar såsom allergiprovokation, spirometri och allergivaccinationer utförs i rätt tid för att i möjligaste mån minska de negativa effekterna av denna funktionsvariation.

Astma- och Allergiföreningen i Luleå kräver att regionledningen tillser att tillgången på specialiserad allergivård i regionen höjs till en i nationell jämförelse godtagbar nivå.

Astma- och Allergiföreningens frågor till regionrådet:

• Varför prioriteras inte denna stora patientgrupp i Region Norrbotten? Hur kan man tillåta så ojämlik vård?

• Kommer regionledningen tillse att det tillförs adekvata resurser och utbildningsinsatser för att säkerställa tillgång till specialiserad vård för denna patientgrupp?

Föreningen vill understryka att vi genom denna skrivelse på intet sätt riktar kritik mot den specialiserade vårdpersonal som trots allt finns i regionen och som enligt vår erfarenhet är både engagerad och professionell. Resursbristen är emellertid mycket allvarlig vilket leder till att personer med astma och allergisjukdomar inte får den vård de så väl behöver. Vi har nyligen fått vetskap om att man lyckats rekrytera en färdig allergolog till Lungkliniken vid Sunderby sjukhus och detta är positivt men långt ifrån tillräckligt för att täcka hela Norrbottens behov. Astma- och Allergiförbundets undersökning omfattar endast läkare men vi erfar dock att det även råder en allvarlig brist på specialiserade sjuksköterskor i länet.

Styrelsen för Astma- och Allergiföreningen i Luleå

Oktober 2019

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s