Ansökan om specialkost i e-tjänst

Astma- och Allergiföreningen i Luleå har mottagit frågor och synpunkter från ett antal medlemmar gällande Luleå kommuns nya e-tjänst för anmälan och hantering av specialkost. Med anledning av detta ställer föreningen ett antal frågor till Luleå kommun. Vi vill även lämna synpunkter och rekommendationer gällande e-tjänsten.

Föreningen vill inledningsvis framhålla att vi ser positivt på att kommunen tagit fram en e-tjänst för hantering av specialkost. En väl utformad e-tjänst kan förenkla för såväl den enskilde som kommunen. Vi anser vidare att det är bra att alla frågor gällande specialkost hanteras enligt tydliga och trygga rutiner. Detta är av stor vikt när det gäller säkerheten för de många barn och ungdomar i Luleås skolor som lider av allvarlig – och i flera fall livshotande – födoämnesallergier. Vi ser positivt på att olika former av specialkost erbjuds i Luleås skolor men vi vill samtidigt påpeka att det är av yttersta vikt att kommunen prioriterar de frågor –  i alla led av specialkosthanteringen – som gäller livsmedelsallergier eftersom detta är av stor vikt för såväl en säker som trygg skolmiljö för de barn som lider av funktionsvariation i form av allergisjukdom.

Som e-tjänsten nu är utformad krävs det att den som vill ansöka om specialkost kryssar i att denne lämnar samtycke till att handläggare på måltidsservice kontaktar regionen för ”samråd”. Det går inte att lämna in en ansökan utan att kryssa i rutan för samtycke.

Vi vill inledningsvis påtala att e-tjänstens utformning medför att det i praktiken blir ett krav att den enskilde  godkänner att kommunen får kontakta regionen för samråd för att den enskilde ska få/kunna lämna in en ansökan om specialkost. Vi ifrågasätter om ett sådant krav är förenligt med lagstiftningen.

Vi önskar vidare få svar på följande frågor.

– Vad är syftet med att avkräva samtliga som ansöker om specialkost av medicinska skäl samtycke till att kommunens tjänstemän ska få kontakta regionen för samråd?

– Vi anser att det är svårt att förstå vad samtycket i fråga egentligen innebär för den enskilde. Vi undrar därför vad kommunens uppfattning är när det gäller samtyckets omfattning, innefattar det enligt kommunens mening exempelvis rätt för kommunens tjänstemän att från regionen få del av uppgifter som omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess?

Astma- och Allergiföreningen i Luleås styrelse emotser svar på de ovanstående frågorna och vill samtidigt uppmana kommunen att skyndsamt förtydliga informationen i e-tjänsten så att den enskilde på ett enkelt och tydligt sätt förstår vad samtycket innebär, vad som är gränserna för samtycket samt att det ytterligare förtydligas vilket  syftet med ”samrådet” är. Vi vill även uppmana kommunen att skyndsamt möjliggöra att skicka in ansökan om specialkost även utan att rutan för samtycke är ikryssad – eftersom det torde saknas lagstöd för att uppställa ett sådant krav för att kunna lämna in en ansökan till kommunen.

Styrelsen

Astma- och Allergiföreningen i Luleå

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s