Fler rökfria bostäder behövs – passiv rökning gör barn sjuka


Pressmeddelande 

Ingen ska ofrivilligt behöva utsättas för tobaksrök enligt WHO:s tobakskonvention. Men det fungerar dåligt i bostäder. Rökfria flerbostadshus bör finnas i varje kommun, bland annat för att skydda barn och personer med astma och överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet har under hösten 2016 tillsammans med Riksförbundet VISIR och de allmännyttiga bostadsföretagen kartlagt fastighetsägare inom allmännyttan som erbjuder rökfria flerbostadshus. Kartläggningen visar att 44 flerbostadshus är rökfria enligt de 23 fastighetsägare som svarat på enkäten – men fler rökfria hus kan finnas. Det är en viss ökning sedan den kartläggning som gjordes 2011 då 33 flerbostadshus var rökfria. Intresset för att bo rökfritt ökar och allt fler fastighetsägare inför rökfritt i delar av eller i hela sin nyproduktion.

– Det är bra att utvecklingen går åt rätt håll, men det går alldeles för långsamt, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet. Ett rimligt krav är att det i varje svensk kommun ska finnas möjlighet att hyra en rökfria bostad, inte minst med tanke på barns rätt att växa upp i en rökfri miljö.

Även mycket små doser av tobaksrök är hälsofarliga. Barn andas snabbare och har mindre lungor än vuxna. Barnets lungor fylls därför snabbare med rök. Passiv rökning gör barn sjuka – röken kan bland annat orsaka hosta, öroninflammation och förvärra astma. Det kan också vara svårt eller rentav omöjligt för barn att skydda sig mot passiv rökning. Barnkonventionen stödjer barns rätt att växa upp i en rökfri miljö.

Privatbostäder undantogs när regler om rökfria miljöer infördes i tobakslagen 1993. Det nya förslaget till utökad tobakslag omfattar inte heller bostäder. Miljöbalken och Hyreslagen har i flera fall använts för att pröva om tobaksrök i flerbostadshus utgjort en olägenhet för människors hälsa. Men domstolen och Hyresnämnderna har dömt till rökande grannars fördel.

En undersökning gjord på uppdrag av Tobaksfakta 2016 visar att 66 procent av befolkningen är positiva till rökfria balkonger i flerbostadshus. 

För mer information kontakta gärna:

Maritha Sedvallson, förbundsordförande, tel 070 – 661 5475.

Maritha.Sedvallson@astmaoallergiforbundet.se

Marie-Louise Luther, ombudsman, tel 070 – 020 9498.

Marie-Louise.Luther@astmaoallergiforbundet.se

Eva-Maria Dufva, pressansvarig, tel 070 -588 7288. 

eva-maria.dufva@astmaoallergiforbundet.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s