Värvartävling

  
Under vintern/våren 2016 arrangerar Astma- och Allergiförbundet en värvartävling för föreningar och medlemmar. De tre personer som värvat flest medlemmar från den 1 januari fram till den 1 maj vinner varsin biljett till Astma- och Allergiförbundets 60-årsjubileum som äger rum den 20 maj. Resa till Stockholm ingår. Börja värva redan idag!

Registrera de nya medlemmarna genom att skicka ett mail till medlemsregistret@astmaoallergiforbundet.se eller ring 08-506 28 200 Kom även ihåg att lämna ditt eget namn när du har värvat så att du får din premie.

Produktåterkallelse 

  
Arvid Nordquist återkallar produkten Grey Poupon 215g. 

Produkten innehåller allergenet kaliumdisulfit och detta anges inte korrekt i ingrediensförteckningen. Det finns risk att personer som är allergiska mot sulfiter får i sig allergenet som därmed kan orsaka en allergisk reaktion. 

Fråga efter hjälp och stöd

 

P4 Norrbotten intervjuar Anna Winberg, Umeå Universitet, vars avhandling visar att många barn avstår från livsmedel utan att faktiskt vara allergiska mot dem.

Det är jätteviktigt att följa upp barn som fått rådet att undvika ett livsmedel säger Anna Winberg. Hon menar att allergi är ett socialt handikapp som begränsar och som dessutom kan det ge näringsmässig påverkan.

– Fråga efter hjälp och stöd så att man får rätt utredning och en klar diagnos eller blir frikänd från misstanken, är rådet hon vill ge till föräldrar som tror att deras barn är allergiska. 

Viktigt att utvärdera allergidiagnos!

 Minns ni inslaget i Västerbottensnytt med rubriken Föräldramissen: Barnens allergi växte bort? Att barnen inte fått sin diagnos utvärderad tycker inte vi är en ”föräldramiss” – det är en brist i uppföljningen från sjukvården!

Nu har avhandlingen som inslaget handlade om publicerats och vi kan konstatera att rubriken inte motsvarade slutsatsen i studien.

– Studieresultaten visar hur viktigt det är med rätt ställda allergidiagnoser och att återkommande utvärdera barns matallergier för att undvika att livsmedel elimineras i onödan, säger Anna Winberg, Umeå universitet i ett pressmeddelande.

Årsmöte med paltfest

  
I kväll genomfördes årsmötet för Astma- och Allergiföreningen i Luleå.  Det bjöds på palt och kaffe med dopp. Tusen tack till Jörgen på Coop Örnäset för bidraget med ingredienser!

 

Avgående styrelsemedlemmar avtackades och självklart hade vi fint lotteri.

Fler bilder kommer…

Styrelsen 2016

 Vid dagens årsmöte valdes föreningens styrelse:

Ledamöter

Carina Berg

Sara Edman

Anne Halme

Ann Wanhatalo 

Anna Wiklund

Ersättare

Lisa Lejon

Marianne Lundström

Föräldramissen?

  
Föräldramissen: Barnens allergi växte bort” använder Västerbottensnytt som rubrik på sitt inslag och berättar om att många föräldrar tror att barnen fortfarande är allergiska, trots att allergin vuxit bort.

Hur kan det komma sig att föräldrarna ”tror” detta. Har de inte fått tillräckligt stöd från sjukvården?

Studier har visat att livskvaliteten hos barn/ungdomar med födoämnesallergier är lägre än hos barn med diabetes. Sjukdomen medför stora kostnader för den drabbade och dess familj, med många akutbesök och utebliven skola och arbete. Hushållskostnader för en familj där det ingår en person med födoämnesallergi ligger på mellan 35000 och 72000 kronor extra per år jämfört med ett hushåll utan en födoämnesallergiker. Ingen lever frivilligt under sådana förhållanden.

Att barnen inte fått sin diagnos utvärderad är ingen ”föräldramiss” – det är en brist i uppföljningen från sjukvården!

Det behövs ett nationellt centrum för matöverkänslighet – kunskap om matallergier behöver spridas!