Det är angeläget att minska mängden hundallergener i offentliga miljöer

IMG_6556.PNG
Vilka regler gäller egentligen för användning av terapihund i vård och omsorg?

En vägledning har tagits fram i samarbete mellan en rad myndigheter.

På sidorna 19-20 i vägledningen hittar du information om allergi:

Allergibegränsande åtgärder

De personer som är mest känsliga kan drabbas av uttalade symtom som t.ex. astma. Det är därför angeläget att minska mängden av hundallergener i offentliga miljöer.

Det är svårt att helt kunna sanera allergener från hundar – även när själva källan till substansen är borta. Mängden allergen påverkas också av hur lokalen ser ut vad gäller textilier, mattor, stoppade möbler m.m. Även lokalens ventilation har betydelse.

Det är viktigt att hålla förekomsten av allergen på en så låg nivå som möjligt i lokalerna. Därför behöver bl.a. materialval och rutiner för rengöring, tvätt och städning anpassas så att förekomsten av hundallergen minimeras. Det är också viktigt att överväga möjligheterna att begränsa vilka utrymmen hunden ska ha tillträde till.

Läshundar i skolan kräver planering och reglering!

Pressmeddelande

IMG_6560.JPG
Läshundar i skolan kräver planering och reglering

Aktiviteter i form av läs- och terapihundar i skolan ser ut att öka i omfattning, något som orsakar oro bland medlemmar i Astma- och Allergiförbundet.

– Om inte införandet av läshundar sker på ett avvägt sätt med hänsynstagande även till elever med hundallergi riskerar man att ställa två stora elevgrupper med funktionsnedsättningar emot varandra. Elever med astma och allergi och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Redan idag får elever med pälsdjursallergi öka sin medicinering för att kunna vistas i skolmiljön. För vissa hjälper inte ens medicinering utan en del elever behöver gå i klasser där eleverna inte har pälsdjur hemma eller där särskilda skolkläder används. Diskussionen om hur man ska hantera detta måste lyftas innan man inför läshundar i skolorna. Några som bör vara delaktiga i detta är familjer där båda dessa former av funktionsnedsättningar finns.

– Vi kommer att kontakta Folkhälsomyndigheten för att föreslå att myndigheten tar fram ett samlat underlag som beskriver vilken lagstiftning som är tillämplig och som samlar avvägda råd när det gäller hundar inom skolverksamheter, säger Maritha Sedvallson.

Enligt Barnens Miljöhälsorapport är ca 7 procent av tolvåringarna pälsdjursallergiska. Pälsdjursallergi är i vårt samhälle den svåraste av våra vanliga luftvägsallergier, eftersom den så lätt leder till utveckling av astma.

För mer information kontakta gärna:
Maritha Sedvallson, förbundsordförande, 070 – 661 54 75
Marie-Louise Luther, ombudsman, 070 – 020 94 98
Eva-Maria Dufva, pressekreterare, 070 – 588 72 88.

Missa inte BingoLotto på söndag

IMG_6526.JPG
BingoLotto – söndag 21 september klockan 18:30 i Sjuan

På söndag har BingoLotto bullat upp med extra många sport- och fritidsvinster på serie- och lottnummer. Mellan spelen bjuds vi på trivsam underhållning. Robert Wells och hans band är tillbaka och Babben Larsson gästar med humor och sång.

Köp din lott av vår säljare på Coop Örnäset!

Gullig hund gör det lättare med läsningen?

IMG_6556.PNG
Att få klappa en snäll och gullig hund i skolan kan hjälpa till att skapa lugn och göra att läsningen går lättare för ett barn med särskilda behov, berättar TV4 Nyheterna.

Astma- och Allergiförbundet kräver att:

– alla arbetsplatser, inklusive skolor, förskolor och vård- och omsorgslokaler, som inte har anknytning till djur (såsom lantbruksgymnasium, djurskötarutbildning) ska vara djurfria.

Ingen ska behöva bli sjuk på grund av förhållanden på skolan! De som behöver umgås med djur som terapi/behandling kan göra det i andra lokaler än i själva skolan menar Astma- och Allergiförbundet och säger Nej till skolhundar!

Uppdatering den 18/9

Läs Astma- och Allergiförbundets pressmeddelande ”Läshundar i skolan kräver planering och reglering”

Börja inte röka!

IMG_6548.JPG
Den som röker utsätter inte bara sig själv och sin omgivning för skadlig rök – det påverkar även rökarens framtida barn!

Män som rökt under sin ungdom löper större risk att få barn med astma (även om de sedan slutat röka) än den som aldrig rökt tobak, visar ny forskning från Universitetet i Bergen.

Läs mer här.

Byt ut din Jext

IMG_4600.JPG
Sedan en tid tillbaka har Jext adrenalinautoinjektor haft leveransproblem. Produktionen är nu igång och Jext kan åter beställas från apoteken från och med vecka 38.

Patienter som erhållit Jext från någon av de felaktiga tillverkningssatserna har nu möjlighet att byta ut sina adrenalinpennor, kostnadsfritt, på apoteket.

Läs mer här.