Allergi tvingar hem stjärnan från OS

20140218-194518.jpg
Aksel Lund Svindal åkte till Sotji som en stor guldfavorit. Men nu åker stjärnan hem på grund av allergi, skriver Aftonbladet

– Plågorna sliter på kroppen och jag känner att det är vettigt att åka hem för att bli av med symptom och satsa på resten av säsongen, säger norrmannen.

Styrelsen 2014

IMG_3640.PNG
Ordförande
Tony Sundbom

Ledamöter
Carina Berg
Sara Edman
Anne Halme
Anna Krogh-Vennemo
Marianne Lundström
Ann Wanhatalo

Ersättare
AnnaSofia Djärf
Ingela Nilsson
Anna Wiklund

Adjungerad:
Anita Kroon, kanslist
Representant för Unga Allergiker erbjuds att delta på styrelsemöten.

Kontakta oss

Klagomål på inom- och utomhusmiljön

20140218-095815.jpg
Får du allergiska/astmatiska besvär på grund av problem med inom- eller utomhusmiljön? Lyssnar inte din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening på dig? Då ska du vända dig till Miljökontoret med ett klagomål.

Miljökontoret i Luleå kommun handlägger klagomål för att undanröja olägenheter och störningar för människors hälsa eller i miljön. Det kan till exempel handla om klagomål på fukt och mögel i lägenheter, dålig ventilation eller andra inomhus-miljöfrågor.

Ökad kunskap – ökad trygghet

20140214-115358.jpg
Landstinget Kronoberg vill tillsammans med Växjö kommun uppmärksamma kampanjen ”Barnallergiåret” och håller i samband med denna en utställning på Centrallasarettets bibliotek i Växjö.

– Det är otroligt viktigt att personalen vet vad de ska göra om ett barn med svår astma eller allvarlig födoämnesallergi får en allvarlig reaktion. Föräldrar ska kunna lämna sina barn i skolan och känna sig säkra på att personalen har kunskap om barnets astma eller allergi. Information och kunskap skapar trygghet, säger Birgitta Lagercrantz, allergikonsulent på barn- och ungdomskliniken, centrallasarettet i Växjö.

Läs mer i Växjöbladet.

Hur har Norrbottens läns landsting och Luleå kommun tänkt uppmärksamma Barnallergiåret?

Register över matreaktioner behövs

20140204-164048.jpg
Idag finns ingen samlad bild över hur vanligt det är med matöverkänslighetsreaktioner, skriver Allergia nr 1/2014.

Ett samarbete har inletts mellan Astma- och Allergiförbundet och Linnéuniversitetet i Växjö för att undersöka möjligheten att få till stånd ett register över allergi- och överkänslighetsreaktioner av mat.

I Luleå kommun kan man numer anmäla allergisk reaktion/incident av mat efter Astma- och Allergiföreningens påtryckningar.