PVC-golv ökar risk för astma

20131024-100614.jpg
Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap

En studie vid Karlstads universitet visar att barn som hade PVC-material i sovrummen i barndomen utvecklade mer astma under de följande 10 åren än barn som hade andra golvmaterial. Forskarnas analyser visar också att PVC-material i föräldrarnas sovrum var starkare kopplat till astmautveckling hos barnen än PVC i barnens sovrum. Detta skulle kunna tyda på att exponering under graviditeten är mer kritisk än exponering senare i livet.

Om man nu skulle ha pvc-golv hemma, finns det något man kan göra för att minska risken att man tar upp ftalaterna?

– Man kan ju städa lite hemma för att få bort dammet, eftersom ämnena sätter sig i det. Och det bör man ju göra för att minska besvären om man redan är drabbad av astma. Men ftalaterna är det tyvärr inte mycket att göra åt, så det bästa i det här vansinnet är om man kan byta golv, säger Carl-Gustaf Bornehag till nwt.se

Ljusfestival 2013

20131024-233223.jpg
Den 31 oktober invigs Ljusfestival 2013!

På första parkett, i Föreningarnas Hus på Storgatan 13, kommer Astma- och Allergiföreningen i Luleå att sälja allergi- och veganvänliga fika (endast på torsdag).

Klockan 17:30 slår vi upp portarna, själva ljusshowen drar igång kl 19:00.

Dessutom kommer vi, i samarbete med ABF, att fixa så att den som vill kan pyssla en egen ljuslykta att bidra med till stadens ljusdekoration (ta gärna med en egen glasburk).

Välkomna!

20131029-092657.jpg

FN-dagen 2013 – Barnallergiåret

20131024-081452.jpg
FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Så här säger konventionen om barn med funktionsnedsättning:

Artikel 7

Barn med funktionsnedsättning
1. Konventionsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder som behövs för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt åtnjuter alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor som andra barn.
2. I alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning ska barnets bästa komma i främsta rummet.
3. Konventionsstaterna ska säkerställa att barn med funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem, varvid deras åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till deras ålder och mognad på lika villkor som för andra barn, och att de för att utöva denna rättighet erbjuds stöd anpassat till funktionsnedsättning och ålder.

Fler ideella krafter – inte färre

20131023-175257.jpg

Ingen ska tvingas lämna föreningslivet för att behålla sin sjukersättning, skriver Ingrid Burman, ordförande, Handikappförbunden och Susanne Nyström, verksamhetsplanerare, HSO Norrbotten i en debattartikel.

Många människor som är deltidssjukskrivna skulle gärna vilja göra en insats i föreningslivet. Kanske vill man engagera sig i en förening som är inriktad på den sjukdom eller funktionsnedsättning man själv har…

Nu måste regelverket skrivas om så att även deltidssjukskrivna tillåts vara aktiva i föreningslivet. Allt utifrån sina individuella förutsättningar och utan att bedömning av arbetsförmåga påverkas. Det behövs fler ideella krafter i Sverige i dag – inte färre.

Välj parfymfritt!

20131023-100412.jpg
Foto: doftfri.se

MCS-Sweden (Riksförbundet för mögel- och kemikalieskadade) skriver på sin facebooksida:

Man vet inte vem man möter under dag. Det kan vara en person som blir sjuka av dina val av hygienartiklar (schampo, tvättmedel, sköljmedel, deo, rakprodukter, hårstylingprodukter). Genom att välja produkter med parfym i kan du göra andra människor sjuka. Parfym innehåller nämligen inte mycket annat än kemikalier. I det här fallet svimmade en man flertalet gånger och var okontaktbar under en flygresa på grund av en medpassagerares parfym. Parfymer kan även ge människor som inte upplever sig vara känsliga huvudvärk, illamående, huvudvärk, trötthet och yrsel.

Läs mer här.

Välj parfymfritt!

Läkemedelsverket behöver hjälp av personer med astma

20131021-194942.jpg
Den statliga myndigheten Läkemedelsverket behöver er hjälp med att testa en enkät innan den tas i bruk i projektet ”Samtal på apotek”.

Fokus är personer med astma som nyligen fått medicin utskriven. Personerna ska ge feedback på enkätfrågorna, alltså inte svara på själva frågorna utan mer tycka till om hur frågorna skulle kunna fungera i ett samtal mellan den som har astma och farmaceuten på apoteket.

Kontakta Cecilia Bernsten på Läkemedelsverket om du är intresserad. Gärna så fort som möjligt!
Epost: Cecilia.Bernsten@mpa.se
Tel. 018-167768

Hoppas några av er kan hjälpa till med detta, det är viktigt för alla oss med astma att hjälpa myndigheterna i arbetet för att förbättra informationsutbytet mellan den som har astma och farmaceuten på apoteket.