Fick fel mat på förskola

20130227-121506.jpg

Föräldrarna till ett barn på en förskola inom Luleå kommun anmälde i höstas kommunen till skolinspektionen. Barnet, som har en mycket svår allergi, har vid sju olika tillfällen sedan hösten 2008 fått allergiska reaktioner av maten på förskolan. Fem av dessa var så pass allvarliga att barnet fick föras akut till sjukhus. Skolinspektionen skriver i sitt beslut att förskolan brustit i tillsynsansvaret men att förskolan och kommunen har sett över sina rutiner sedan den senaste allvarliga incidenten hösten 2011, och att åtgärder vidtagits för att säkerställa att liknande händelser inte sker igen.

Läs hela artikeln på Norrbottens Kuriren

Astma- och Allergiföreningen i Luleå har haft ett flertal möten med representanter från kommunen för att öka tryggheten för allergiska barn i förskola och skola. Kommunen säger att alla kök hos dagbarnvårdare, på förskola och skola har ett egenkontrollprogram som ska följas. I systemet ingår rutiner för hur risker ska hanteras, förebyggas och åtgärdas, men även hur detta ska dokumenteras. Det gäller hygien, livsmedlens spårbarhet och säkerhet både för de som vistas i köket men också för dem som ska äta maten.

Astma- och Allergiföreningen får återkommande signaler om att systemet inte fungerar i praktiken. En av anledningarna tror vi är att rutinerna för tillbudsrapportering vid allergiska reaktioner är otydliga. Om man inte tillbudsrapporterar kan man inte heller föra statistik eller lära sig av sina misstag. Astma- och Allergiföreningen har i en skrivelse till utredningen Barns säkerhet i förskolan belyst problematiken kring att förskolebarnen inte omfattas av arbetsmiljölagen och därmed blir tillbudsrapporteringen vid allergiska reaktioner än sämre.

Vi uppmanar alla som fått fel mat att anmäla det, oavsett om det lett till en lindrig eller allvarlig reaktion! Det kan kännas svårt att anmäla, man vill helst inte kritisera personalen som tar hand om ens barn. Men syftet är inte att ”sätta dit” någon, tvärtom handlar det om kompetensutveckling och att förhindra livshotande tillbud. Hör av er till oss, astmaochallergiforeningen.lulea@gmail.com Vi hjälper gärna till!

Vi har varit i kontakt med Luleå kommuns miljökontor för att ta reda på hur många allergiska tillbud som rapporterats de senaste åren. På grund av att matförgiftningar och allergiska tillbud anmäls i samma system under rubriken ”matförgiftningar” kunde de inte hjälpa oss med den informationen. De kunde dock berätta att de märkt av en ökning av inrapporterade fall. Vi har också försökt påverka så att det ska bli lättare och tydligare att anmäla allergiska tillbud via kommunens hemsida.

Uppdatering 10 juli 2013: Vårt påverkansarbete har lett till att man numer kan anmäla allergisk reaktion/incident av mat på kommunens hemsida.

Här anmäler du om du blivit matförgiftad.

På Svenska Celiakiungdomsförbundet finns en bra checklista för hur du går till väga om du har fått fel mat eller blivit illa bemött när du frågar efter säker mat.

Det behöver inte vara svårt att laga Säker mat i förskola och skola!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s