Internationell funktionshindersdag

Idag, 3 december, är det Internationella funktionshindersdagen som uppmärksammas varje år över hela världen. Handisam har till denna händelse gjort ett utskick till varje riksdagsledamot med två lägesrapporter om hur livssituationen ser ut för personer med funktionsnedsättning. I dessa finner man kortfattad fakta, lägesbeskrivningar och analyser.