Slarv med ingrediensförteckning kan dölja allergiframkallande ämnen

Livsmedelsverket skriver i ett pressmeddelande att

Omkring hälften av undersökta förpackade ”färdiglagade rätter” och köttprodukter angav inte sammansatta ingredienser på rätt sätt. Det innebar i några fall att allergener inte angavs. Det visar en undersökning av totalt 407 produkter gjord av sjuttiofem kommuner och Livsmedelsverket 2011.

Läs rapporten här.

Allergironden

Nu finns Astma- och Allergiförbundets allergirond i digital version.

Tipsa rektorer och förskolechefer om att använda sig av den digital allergironden för att förbättra arbetsmiljön för både barn/elever och vuxna!

Produktåterkallelse

20121204-161426.jpg
Fazer återkallar Fazermint.

En del av konfekten som förpackats i Fazermint 350 g konfektask kan innehålla Geisha Dark–konfekt inslagna i Fazermint papper. Geisha Dark-konfektens fyllning innehåller mjölk, vetemjöl och hasselnöt som är allergener och kan vara farliga för människor som är allergiska mot dem.

Ny tid för pralinpyssel

Vi är några i föreningen som har planerat ett pralinpyssel söndag den 9/12 klockan 14:00 (Föreningshuset på Storgatan 13). Snart är det jul och många är vi som får tacka nej när det bjuds från Alladinasken! I år ska vi få njuta hemgjorda, lyxiga praliner (fria från allt deltagarna önskar 😉 i fina paket med cellofan runt.

Vi har begränsat antal platser. Meddela födoämnesallergier som vi behöver ta hänsyn till så fixar vi recept.
Anmälan senast torsdag den 6/12 till astmaochallergiforeningen.lulea@gmail.com

NYHET!
Vi har inlett ett samarbete med ABF och kan därmed sänka deltagaravgiften från 200 kronor till 100 kronor för medlemmar i Astma- och Allergiföreningen. Ta gärna med dig en kompis eller släkting, vill de bli medlemmar så löser vi det, annars är kostnaden för icke medlemmar 200 kr. Ingredienser och material ingår i priset samt smörgås och dryck (meddela eventuella födoämnesallergier).

Lika rättigheter i skolan

Diskrimineringsombudsmannen har tagit fram en handledning – Lika rättigheter i skolan

Alla elever har samma rättigheter
Likabehandlingsarbete handlar om att värna om elevernas mänskliga rättigheter och att implementera FN:s barnkonvention i skolan. Elever har ett rättskydd som är likvärdigt det som finns för skolans anställda.

Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Eleverna har också rätt att vistas i skolan utan att utsättas för trakasserier eller kränkande behandling.

Enligt diskrimineringslagen och skollagen måste skolan arbeta aktivt för att förebygga och förhindra att elever utsätts för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolan ska också aktivt främja elevernas lika rättigheter och möjligheter – även kallat likabehandlingsarbete.

Hur fungerar likabehandlingsarbetet för er, utifrån ett allergiperspektiv?