Fredagsmöte

Idag har föreningen, representerad av Anita, Ann och Carina, träffat Magnus Åkerlund, Carina Lundström och Ullacarin Palm från Luleå Kommun. Samtalet kretsade kring svårigheter som familjer med allergiska barn kan stöta på i mötet med förskola och skola och hur en gemensam kommunal allergipolicy skulle kunna underlätta. Det var ett mycket bra möte och vi har redan tre nya möten inplanerade i höst. Vi ser fram emot ett givande samarbete.

Sammanfattning maj

20120601-121313.jpg

Internationella Astmadagen den 3/5 stämde vi träff med Ingegärd Holmström, allergisköterska på barnmottagningen och lämnade över informationsmaterial och kontaktuppgifter till oss på Luleåföreningen. Hon är den som har första mötet med allergifamiljen och kan informera om att vi finns. Vi delade även ut informationserbjudandet från förbundet till olika mottagningarna till exempel rehabilitering, ögon, dietisterna, akuten, ortopeden, medicin, infektion.

Vi har hållit allergiinformation för personalen på Norrskenets friskola och tillsammans med rektorn startat arbetet med en allergipolicy. Om du har behov av allergiinformation; kontakta oss.

Föreningens ordförande har deltagit i Astma- och allergiförbundets årliga ordförandekonferens i Stockholm.

Vår ordförande har också deltagit i en telefonintervju angående ”Funktionsnedsattas tillgänglighet i kollektivtrafiken” på uppdrag av den statliga myndigheten Trafikanalys.

Vårt första möte med ”Föräldrafokusgruppen” utmynnade i en planerad återträff där specialkost står på agendan. Det kommer ni att få höra mer om 😉

Föreningsbidraget är sökt, vi hoppas på tillskott i kassan för allt vi planerar att göra framöver.